Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ – Evaluarea creativității

Nivelul clasei: IX - XII


Cuvinte cheie: Originalitate, încredere
Instrucțiuni: Se folosește această grilă pentru a reflecta la modul în care decideți care dintre ideile tale merita a fi luate în considerare.

4 3 2 1 Observații
Alegerea proiectelor
Atunci când mă decid la ce proiecte să Eu îmi folosesc cunoștințele, Eu folosesc cunoștințe limitate despre Eu nu folosesc cunoștințe
lucrez, am luat în considerare o gamă largă abilitățile și principiile din conținut, competențe, precum și despre conținut, abilitățile sau
de factori, inclusiv cunoștințele și abilitatile, domeniu care să mă ajute să principiile care fac obiectul evaluării în principiile unui domeniu de
aptitudinile mele, și ce voi învăța. decid la ce proiecte ar trebui să funcție de ideile mele, și, în consecință, studiu dacă ar trebui să
lucrez. am uneori de lucrat la proiecte care nu au lucrez la o idee.
o valoare prea mare.
Răspunsuri anticipative
Eu folosesc cunoștințele mele despre tema Eu fac predicții asupra modului Încerc să prevăd modul în care proiectul Nu mă gândesc la modul în
și mă gândesc la modul în care proiectul în care proiectul meu va fi meu va fi primit, ca modalitate de a ma care va fi primit proiectul
meu va funcționa. Fac aprecieri despre primit, ca o modalitate de a decide dacă acesta merită să fie studiat. meu.
modul în care oamenii vor beneficia de pe decide dacă idea merită să fie
urma ideilor mele atunci când aleg ceva urmărita.
pentru a lucra.
Încredere in propriul raționament
Am încredere în intuiția mea și propriile Am încredere în propriile mele Trebuie să le reamintesc să am aibă Am încredere completa in
mele convingeri, împreună cu alte resurse convingeri și opiniile încredere în propriile mele convingeri. propriile mele sentimente
rezonabile pentru a determina dacă o idee persoanelor in care am încredere SAU dacă o idee merită să fie
merită să fie urmărita. atunci când se stabilește dacă de multe ori am încredere doar in urmărita.
ideile mele sunt valoroase. propriile mele credințe în stabilirea SAU
valorii unei idei. Am lăsat alte persoane să
decidă dacă ideile mele sunt
suficient de bune pentru a
lucra la ele.
Utilizarea de modele tipologice
Sunt foarte familiarizat cu evoluția Eu folosesc modele si exemple Cu ajutor, folosesc modele si exemple Eu nu folosesc modele si
exemplelor în domeniul meu de expertiză și pentru a determina valoarea pentru a determina valoarea proiectului exemple pentru a determina
le pot folosi ca modele pentru determinarea proiectului meu. meu. valoarea proiectului meu.
valorii proiectului meu.
Utilizarea instrumentelor de evaluare
Eu folosesc cunoștințele mele despre o tema Eu pot crea ghiduri de notare, Cu ajutor, pot folosi ghiduri de notare, Nu pot folosi ghiduri de
dar și opiniile experților și a colegilor grile și liste de verificare, pentru grile și liste de verificare, pentru a notare, grile și liste de
pentru a crea ghiduri de notare, grile și liste a mă ajuta să creez un plan de determina calitatea muncii mele. verificare pentru a determina
de verificare pentru a mă ajuta să fac o muncă de înaltă calitate. calitatea muncii mele.
muncă de înaltă calitate.
4 3 2 1 Observații
Încrederea in sine
Acaparat de domeniu, în care eu voi lucra, Știu destule despre domeniu in Nu știu cu adevărat suficient despre Nu știu suficient despre
am dezvoltat propriul meu sentiment care lucrez pentru a avea un simt domeniu in care lucrez pentru a avea domeniu la care lucrez
apreciere a calitatii muncii mele și am calitativ corect, de obicei, și am încredere si siguranța calitatii, și ca pentru a avea încredere in
încredere în el, chiar și atunci când alții nu încredere în mine, în ciuda a urmare eu sunt adesea sunt influențat de ceea ce fac .
pot aprecia. ceea ce pot alții sa spună. ceea ce oamenii neinformați cred. SAU
Am un sentiment de
nesiguranța despre ceea ce
fac, pentru că știu puține
lucruri despre acest domeniu.
Motivația comunicării
Pot să dau o explicație detaliată, motivata Pot să motivez suficient de bine Am dificultăți în a explica de ce am ales Nu pot motiva alegerea
pentru a merge mai departe cu una dintre alegerea proiectului ales. proiectul, iar unele dintre motivele mele proiectului.
ideile mele. nu au sens.
Comunicarea
Pot explica de ce proiectul meu este de Pot explica de ce proiectul meu Am dificultăți în a explica de ce Când explic de ce proiectul
înaltă calitate, prin utilizarea unui limbaj este de înaltă calitate, prin proiectul meu este de înaltă calitate, iar meu este de înaltă calitate,
adecvat si compar caracteristicile și comparație cu alte exemple. unele dintre motivele mele nu reflectă motivele mele reflectă
componentele lui cu alte exemple. cunoașterea standardelor din domeniu. cunoștințele inexacte și
raționamentul neclar.