Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ - Proiectarea cercetării științifice

Nivelul clasei: IX - XII


Cuvinte cheie: experiment, investigație, cerințe, știință.
Subiect: Orice tema de cercetare în laborator sau pe teren.
Instrucțiuni: Utilizați această grilă pentru a evalua abilitățile de cercetare după finalizarea investigației și anchetelor științifice.
4 3 2 1 Observații
Întrebarea de cercetare
Descriu întrebarea mea de cercetare in Descriu în mod clar întrebarea mea Descriu întrebarea mea de cercetare, Întrebarea mea de cercetare
mod clar, complet și în mare detaliu. de cercetare. dar unele elemente lipsesc. lipsește, există erori sau este
incomplet descrisă.
Predicții
Fac predicții pertinente care pot fi Fac predicții rezonabile care pot fi Previziunile mele pot fi dificil de Predicțiile mele nu sunt testabile.
cercetate și testate. cercetate și testate. cercetat sau de testat.
Ipoteze
Ipoteza mea se bazează pe presupuneri Ipoteza mea se bazează pe idei Ipotezei mele îi lipsesc unele idei Ipoteza mea nu se bazează pe
cu condiții. conjuncturale cu anumite condiții. conjuncturale sau condiții. presupuneri.
Focus cercetare
Colecția mea de informații relevante de Colecția mea de informații Colecția mea de informații științifice Colecția mea de informații
fond științific se concentrează asupra științifice sunt relevante pentru include unele informații care nu sunt științifice nu este relevantă pentru
întrebării de cercetare. întrebarea de cercetare. relevante pentru întrebarea de întrebarea de cercetare.
cercetare.

Cercetarea literaturii de specialitate


Căutarea mea in literatura de specialitate Căutarea mea in literatura de Căutarea mea in literatura de Căutarea mea a literaturii este
include multe surse diverse, relevante, specialitate include o cantitate specialitate include o oarecare limitată de lipsa de diversitate și
cum ar fi cărți, reviste, site-uri web și adecvată de surse relevante, diversitate de surse, dar cantitatea cantitatea surselor. O mare parte
interviuri. Informațiile mele provin din diverse. Informațiile mele provin poate fi minimă. O parte din din informațiile mele provin din
surse extrem de credibile. din surse credibile informațiile mele provin din surse surse dubioase.
dubioase.
Descriere cercetare
Eu descriu complet informațiile mele, Eu descriu complet informațiile Nu-mi descriu complet informațiile Am oferit o descriere limitată sau
fără erori de conținut, denaturări de fapt, mele, cu erori minore de conținut, mele sau informațiile mele au erori incorectă a informațiilor de fond.
sau concepții greșite. denaturări de fapt, sau concepții majore de conținut, denaturări de
greșite. fapt, sau concepții greșite.
Proiectarea experimentală
Investigația mea este bine structurata Investigația mea este construita în Investigația mea este construita Investigația mea nu este relevantă
pentru ipoteza și include un experiment mod rezonabil și include un incomplet al ipotezei, și conține mici pentru ipoteza sau are erori grave.
detaliat, care răspunde complet la experiment, care răspunde la erori sau răspunde la întrebarea de
întrebarea de cercetare. întrebarea de cercetare. cercetare numai într-o măsură
limitată.
4 3 2 1 Observații
Proceduri: Variabile
Procedurile mele identifică și poate să Procedurile mele identifică și poate Procedurile mele identifică și Procedurile mele nu abordează si
controleze toate variabilele dependente să controleze cele mai multe controlează doar unele variabile nu controleaza în mod adecvat
și independente relevante. variabilele dependente și independente și dependente. variabilele cheie independente și
independente. dependente.
Proceduri: Materiale
Procedurile mele includ materiale, Procedurile mele includ materiale, Procedurile mele includ materiale. Procedurile mele nu menționează
diagrame etichetate și desene ale oricărui diagrame și desene, dar ele nu sunt Echipamentul poate fi menționat, dar materialele sau echipamentul
echipament utilizat pentru a efectua etichetate în mod clar. nu este adecvat. utilizat pentru a efectua
experimentul. experimentul.
Proceduri: Siguranța
Descriu măsurile de siguranță în detaliu. Menționez măsurile de siguranță Descriu unele măsuri de siguranță. Nu descriu măsuri de siguranță.
folosite.
Proceduri: Repetarea
Descriu investigațiile cu informații Descriu investigațiile cu suficiente Eu descriu investigația mea, dar Descrierea mea nu este suficient
exacte și complete necesare pentru a detalii pentru fi repetat. unele părți lipsesc, ceea ce face pentru a reproduce investigațiile.
repeta. dificil de reprodus.
Colecții de date
Am oferit o descriere detaliată a Am oferit o descriere a metodelor Am oferi o descriere a metodelor Nu ofer o descriere a metodelor
metodelor mele de colectare a datelor. mele de colectare a datelor. Am mele de colectare a datelor. Am mele de colectare a datelor. Am
Am colectat o cantitate mare de date, în colectat o cantitate rezonabilă de colectat o cantitate minimă de date. colectat date puțin sau deloc.
cele mai eficiente și mai potrivite date într-un mod suficient.
mijloace.
Analiza datelor
Organizez clar procedurile mele de Am oferit proceduri de analiză Am inclus unele proceduri de analiză Nu includ analiza statistică a
analiză statistică și explic motivele mele statistică valide și organizate. Nu statistică și câteva date originale. Am datelor. Am numeroase erori în
pentru alegerea lor. Nu am nici o eroare am nici o eroare în analiza mea a câteva erori în analiza mea statistică analiza mea statistică a datelor.
în analiza mea statistică. datelor care afectează rezultatul a datelor.
experimentului.
Expunerea datelor
Includ toate datele mele originale. Includ cele mai multe dintre datele Am înregistrat datele mele si nu Nu am înregistrat datele mele,
Am înregistrat datele mele cu acuratețe mele originale. Am înregistrat includ etichete sau legende. sau le-am facut în mod incorect.
și am etichetat toate variabilele. datele mele, dar uneori, nu am
etichetat variabile mele
Analizele
Analiza mea identifica modele, Analiza mea folosește în mod clar Analiza mea se referă la date din Analiza mea nu folosește date
concepte, sensuri, sau structuri de date, datele pentru a susține declarațiile raport pentru a susține declarațiile pentru a susține declarațiile mele.
folosesc date pentru a sprijini declarațiile mele. mele.
mele.
4 3 2 1 Observații
Analiza: surse de erori
Analiza mea identifică toate sursele de Analiza mea identifică cele mai Analiza mea identifică una sau două Analiza mea nu abordează
eroare și explică efectul asupra multe surse de eroare. surse de eroare posibilitatea erorii.
rezultatelor.
Concluzii: ipoteze
Concluzia mea include o reafirmare a Concluzia mea include o reafirmare Concluzia mea oferă o anumită Concluzia mea lipsește sau nu
ipotezei,o susține sau o respinge și a ipotezei și o sprijină sau o legătura cu ipoteza. prezintă nici o relație cu ipoteza.
explică rolul experimentului în luarea respinge
deciziilor.
Concluzii: interpretarea rezultatelor
Concluzia mea include comparații, Concluzia mea include comparații Concluzia mea compară sau Concluzia mea nu interpretează
interpretări, deducții, precum și deduceri și interpretări, și face unele interpretează unele informații, dar informațiile și nici nu face
din informațiile de cercetare și concluzii și deduceri. aceasta nu face deducții și deduceri. deducții ori deduceri.
cunoștințele anterioare.
Concluzii: importanța
Recunosc și apreciez implicațiile Am apreciat modul în care Consider că cercetarea este utilă, dar Nu pot aprecia utilitatea
științifice sau sociale ale cercetării mele, cercetarea este utilă și propun nu oferă nici o motivare. sugerez cercetării, și nu recunosc soluții
propun soluții și recomand noi căi de soluții sau recomand noi căi de câteva soluții sau investigații care ar putea rezulta din
experimentare. experimentare. suplimentare, dar acestea nu se pot cunoștințele dobândite.
referi în totalitate la concluzie.