Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Grebănu

Comuna Grebănu
Judeţul Buzău

Unirea a fost un vis de veacuri al


romanilor.,,Pentru dansa, ei traira,
muncira, suferira si murira.”
Nicolae
Bǎlcescu
SCOPUL: Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei
şi culturii naţionale
Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 24 Ianuarie

Grupul ţintă: elevii clasei a VI-a


Locul de desfăşurare: sala de clasă
Perioada derulării activității: 22 Ianuarie 2019

Propunător: prof. Drăghici Marian

OBIECTIVE:

* Să cunoască semnificaţia zilei de 24 Ianuarie;


* Să aprecieze contribuţia acestui eveniment la înfăptuirea Marii Uniri

CONŢINUTUL ACTIVITĂȚII

Nr Activitatea Loc Data/ Responsabil


crt Desf. Per.
1. Unirea Moldovei cu Ţara Sala de 22 prof. Drăghici
Românească clasă ian. Marian
2019
* lecturarea unor texte cu conţinut
istoric
2. * Prezentarea unui CD despre Unirea Sala de 22 prof. Drăghici
de la 24 Ianuarie clasă ian Marian
2019

3. Unirea în pictură Sala de 22 ian prof. Drăghici


* Realizarea unor picturi care surprind clasă 2019 Marian
marele eveniment