Sunteți pe pagina 1din 3

I.

SUGESTII DE REALIZARE A STUDIULUI INDIVIDUAL GHIDAT


DE PROFESOR
Materii pentru studiul individua Produse de elaborat Modalităţi de evaluare

Istoricul criteriilor estetice şi Rezumat scris. Berliba Liviu Ilie


percepţia esteticii dento- faciale
Cerap Ilie
Conceptul de estetică şi cosmetică Rezumat scris. Bărbieru Mihaela Vasile
dentară, dento - gingivală şi dento-
facială. Prezentare Power Costiuc Maxim
Point.

Percepţia culturală a esteticii dento- Prezentare Power Chistol Ştefan Vitalie


faciale Point. Cozacenco Dmitrii
Noţiuni generale de Rezumat scris. Coroi Petru Valeriu
biocompatibilitate a materialelor
dentare. Curca Ion
Principii în proiectrea zîmbetului Prezentare Power Culea Maxim Leonid
Point.
Dutca Anastasia
Coridorul bucal. Prezentare Power Maruşceac Alexandru
Point.
Furnică Dumitru
Dinţii şi ambrazurile incizale. Prezentare Power Oroşan Lilian
Point.
Gheonea Cristina
Estetica surîsului: integrare sau Rezumat scris. Paciu Daniel
reabilitare.
Miaun Denis
Proporţia dimensiunilor dinţilor Prezentare Power Pavschi David
Point.
Mihalceanu Tudor
Alegerea culorilor – sugestii pentru Rezumat scris. Rotari Dmitri
un protocol raţional.
Mînzat Alexandru
Curba liniei zîmbetului. Prezentare Power Sadovici Silvia
Point.
Ojovan Nicu
Funcţionarea iluziilor optice, Prezentare Power Său Mihail
mozaicul de culori şi iluzia optică. Point.
Pavalachi Mihail
Influenţe estetice ale reconstruirilor Rezumat scris. Secuianu Ruslan
corono-radiculare.
Petreanu Iulian
 Aspecte estetice ale reconstruirilor Prezentare Power Popovici Adrian
corono-radiculare. Point.
Stratila Tatiana

Probleme estetice în implantologie. Rezumat scris. Suharschi Liudmila

Svetlicenco Timur
Legătura intre chirurgia Prezentare Power Tatarin Sergiu
implantologică şi estetica dentară. Point.
Tomuz Vadim
Conceptul de implantologie estetică.

Culoarea şi iluzia, morfologia şi Rezumat scris. Timotin Dorin


iluzia.
Tudorean Alina
Dizainul facial în edentaţiile totale. Prezentare Power Tiorsa Andrei
Point.
Zabolotnîi Maxim
Consideraţii estetice în relaţiile de Prezentare Power Tîrşolean Radu Ion
ocluzie corecte. Point. Staver Elena
Reglare ocluzală şi esteticul dento- Prezentare Power Zanoagă Cătălin
facial. Point.

Estetica şi ocluzia. Rezumat scris. Zlatovcena Anastasia


Micro- şi macroabraziunea dentară Prezentare Power Revenco Marina
Point.

Tratamentul estetic al discromiilor Rezumat scris. Demergi Natalia


dentare prin faţetări.

Principiile gnato-implanto- Prezentare Power Florea Alexandru


protetice ca echilibrul biologic si cel Point.
biomecanic în tratament
implantologic.
Dizainul facial în edentaţiile parţiale Rezumat scris. Garaba Ilie
şi totale, şi restabilirea acestora.
Prezentare Power
Point.

Principiile estetice în tratamentul Prezentare Power Iftodi Cătălin


implantologic. Point.

Parametri în reabilitarea cazurilor Prezentare Power Barcari Valentin


complexe de inocluzie verticală– Point.
analiza estetică, criterii estetice

Parametri în reabilitarea cazurilor Prezentare Power Bantîș Ion


complexe de inocluzie transversală– Point.
analiza estetică, criterii estetice

Parametri în reabilitarea cazurilor Prezentare Power Antonciuc Veronica


complexe de inocluzie orizontală– Point.
analiza estetică, criterii estetice

S-ar putea să vă placă și