Sunteți pe pagina 1din 29

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE

PROFESIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ NR 19 – COMPARTIMENT SPATII VERZI


- FUNCŢIA INGRIJITOR SPATII VERZI

1 .DESCRIEREA SISTEMULUI ANALIZAT

1.1. EXECUTANTUL

Are calificarea corespunzătoare desfăşurării procesului de munca, este instruit din punct
de vedere al securităţii si sănătăţii in munca, lucrează in echipa, timpul de lucru 8 ore, este dotat
cu echipament individual si imbracaminte de protectie.

Corespunde din punct de vedere fizic si mental (sa fie odihnit si sa nu fie sub influienta
drogurilor sau alcoolului), este examinat medical la angajare si periodic conform prevederilor
HG 355/2007.

Este capabil sa manipuleze echipamentele de munca in mod responsabil.

Necesită abilitate de lucru in echipa, dexteritate manuala, precizia controlului, intelegere verbala,
operare si control.:

-Absolvent de scoala profesionala

- Este potrivit din punct de vedere fizic şi mental (nu este obosit şi nu este sub influenţa
drogurilor sau alcoolului);

A fost instruit în legatura cu obligativitatea utilizarii echipamentului individual de protectie


si a imbracamintei de protectie;

1.2. SARCINA DE MUNCA

-Deplasarea de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu;


- Asigura curatenia si igiena in spatiile repartizate,periodic,prin utilizarea materialelor de
igienizare specifice,cf.normelor igienico-sanitare stabilite de conducerea administrativa .
- Participa la determinarea necesarului de materiale destinate curateniei , aeriseste spatiile
repartizate .
- Preia materialele de igiena necesare de la depozit.
- Indepartarea reziduurilor si resturilor menajere este efectuata cu constiinciozitate,ori de cate ori
este necesar.
- Depoziteaza reziduuri si resturi menajere in locurile special amenajate,aplica normele igienico
si de igienico-sanitare si de sanatate, duce la indeplinire si alte sarcini stabilite de seful ierarhic.
- Are în permanent echipamentul de lucru curat .
- Respectă regulile de igienă aduse la cunoştinţă de şeful ierarhic.
1.3. MEDIUL DE MUNCA

Incinta societatii S.C. CONTEC FOODS S.R.L. , activitatea se desfăşurandu-se preponderent în


teren, în prezenţa curenţilor de aer şi a intemperiilor (ger, viscol, ploaie), temperatura aerului
fiind ridicată vara şi scăzută în anotimpul friguros.

1.4. MIJLOACE DE PRODUCTIE

1.4.1. Echipamente de munca din dotarea compartimentului - Spatii verzi :


- maturi
- mop
- grebla
- lopata
- foarfece gradina
- coasa
- masina tuns iarba
- faras
- carut
-furtun
1.4.2. Echipamente de protectie individuala din dotarea personalului :
- costum salopeta doc
- sapca
- cizme
- bocanci
- pelerina ploaie

2. IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC DIN SISTEM

În această etapă s-a stabilit, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă evaluat, ce
disfuncţii poate prezenta sistemul de muncă de la locul de muncă „Compartiment Spatii Verzi –
funcţia ingrijitor spatii verzi”, în toate situaţiile previzibile şi probabile de funcţionare.

Factorii de risc identificaţi sunt prezentaţi în tabelul următor :

Componenta
sistemului de Factori de risc Conţinutul factorilor de risc DA NU
muncă
1 2 3 4 5

Executarea defectuoasă de operaţii:


Comenzi X

Manevre X

EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE Poziţionări X

Fixări X

Asamblări X

Reglaje X
Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie
Nesincronizări de operaţii X

Întârzieri X

Devansări X

Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de munca

pornirea echipamentelor tehnice X


X
întreruperea funcţionarii
echipamentelor tehnice

alimentarea sau oprirea alimentarii cu X


energie (curent electric, fluide
energetice)
deplasări, staţionari in zone periculoase X
deplasări cu pericol de cădere:
a) de la acelaşi nivel, prin:
■ dezechilibrare X

■ alunecare X

■ împiedicare X

b) de la înălţime, prin:
■ păşire in gol X

■ dezechilibrare X

■ alunecare X

Omiterea unor operaţii X


OMISIUNI
Neutilizarea mijloacelor de protecţie X
X

1. Conţinut
1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite
necorespunzător al
sarcinii de munca
in raport cu
cerinţele de 1.2. Absenta unor operaţii X
securitate
SARCINA DE 1.3. Metode de munca
X
MUNCĂ necorespunzătoare (succesiune greşita
a operaţiilor)

2. Sarcina
subdimensionata
sau
supradimensionata 2.1. Solicitare fizica
in raport cu
capacitatea
executantului
■ efort static X

■ poziţii de lucru forţate sau vicioase X

■ efort dinamic - X

2.2. Solicitare psihica:


■ ritm de munca sporit X

■ decizii dificile in scurt timp X

■ operaţii repetitive de ciclu scurt X


sau extrem de complexe

■ monotonia muncii X

1.1. Mişcări periculoase X

1.1.1. mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice :

X
■ organe de maşini in mişcare

■ curgeri de fluide X

■ deplasări ale mijloacelor de X


transport
1.1.2. autodeclansari sau autoblocari X
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor tehnice
sau ale fluidelor
1.1.3. deplasări sub efectul gravitaţiei: X
alunecare, rostogolire, rulare pe roti,
răsturnare, cădere libera, scurgere
FACTORI DE RISC libera, deversare, surpare, prăbuşire,
MIJLOACE DE MECANIC scufundare
MUNCĂ 1.1.4. deplasări sub efectul propulsiei: X
proiectare de corpuri sau particule,
deviere de la traiectoria normala,
balans, recul, şocuri excesive, jet,
erupţie
1.2. Suprafeţe sau contururi periculoase:
intepatoare X

tăioase X

alunecoase X

abrasive X

adezive X

1.3 Recipiente sub presiune X

1.4 Vibraţii excesive ale echipamentelor X


tehnice

FACTORI DE RISC 2.1. Temperatura ridicata a obiectelor X


TERMIC 2.2. Temperatura coborâta a obiectelor X
sau suprafeţelor

2.3. Flăcări, flame X

3.1. Curentul electric:

FACTORI DE RISC - atingere directa X


ELECTRIC - atingere indirecta X

- tensiune de pas X

4.1. Substanţe toxice X

4.2. Substanţe caustice X

4.3. Substanţe inflamabile X


FACTOR DE RISC X
4.4. Substanţe explozive
CHIMIC
4.5. Substanţe cancerigene X

4.6. Substanţe radioactive X

4.7. Substanţe mutagene X

5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme :

bacterii X

virusuri X

richeti X

FACTORI DE RISC spirochete X


BIOLOGIC ciuperci X

protozoare X

5.2. Plante periculoase (exemplu: X


ciuperci otrăvitoare)

5.3. Animale periculoase (exemplu: X


şerpi veninoşi)

1.1. Temperatura aerului


- ridicata X

- scăzuta X

1.2. Umiditatea aerului


- ridicata X
MEDIUL DE FACTORI DE RISC X
- scăzuta
MUNCA FIZIC
1.3. Curenţi de aer X

1.4. Presiunea aerului


- ridicata X

- scăzuta X

1.5. Ionizarea aerului X


1.6. Suprapresiunea in adâncimea X
apelor
1.7. Zgomot X

1.8. Ultrasunete X

1.8. Vibraţii X

1.9. Lumina
- nivel de iluminare scăzut X

- strălucire X

- pâlpâire X

1.10. Radiaţii X
X
1.10.1 electromagnetice: infraroşii,
ultraviolete, microunde, de frecventa
înalta, de frecventa medie, de frecventa
joasa, laser

1.10.2 ionizante (alfa, beta, gamma) X

1.11. Potenţial electrostatic X


X
1.12. Calamităţi naturale (trăsnet,
inundaţie, vânt, grindina, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau
copaci, avalanşe, seism)

1.13. Pulberi pneuconiogene X

2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau X

FACTORI DE RISC caustici


CHIMIC 2.2. Pulberi in suspensie in aer, gaze sau X
vapori inflamabili sau explozivi
X
3.1. Microorganisme in suspensie in aer
FACTORI DE RISC
(bacterii, virusuri, richeţi, spirochete,
BIOLOGIC
protozoare, ciuperci)

4.1. Subteran X

4.2. Acvatic X
CARACTERUL 4.3. Subacvatic X
SPECIAL AL
4.4. Mlăştinos X
MEDIULUI
4.5. Aerian X

4.6. Cosmic X

2.1. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORII DE RISC SPECIFICI EXECUTANT –


Acţiuni greşite

1. Executarea defectuoasă de manevre - Executarea de operatii si lucrari din proprie initiativa


neprevãzute în sarcina de muncã sau de o altã manierã decât prevederile procedurale sau cele
cuprinse in instructiunile specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau nocive;
2. Pornirea echipamentelor tehnice - pornirea unui echipament tehnic în timpul în care se
efectuează un reglaj sau o intervenţie tehnică .
3 . Intreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice - Efectuarea de operaţii neprevăzute în
sarcina de muncă – întreruperea funcţionării echipamentului tehnic deconectarea echipamentelor
de calcul şi a aparatelor electrice prin tragere de cablurile de alimentare – smulgerea prizei,
smulgerea conductoarelor din steker;
4. Deplasări , staţionări în zone periculoase – nepastrarea distantei fata de platfeormele
incarcate cu ambalaje , paleti etc . care circula pe caile de acces din societate ;
Stationarea in dreptul stivelor cu paleti pe care se afla depozitate recipienti din sticla (zona
depozit ambalaje) ;
5. Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă – deplasări cu pericol de cădere:
de la acelaşi nivel (prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare) – pericol de alunecare prezent
datorita deversarii accidentale pe caile de acces a unor materiale ce pot produce alunecarea
(resturi vegetale etc. )
Impiedicare datorata denivelarilor prezente pe caile de acces ale societatii ;
Impiedicare datorita echipamentelor de munca lasate pe caile de acces (furtun , cablu de
alimentare)
6. Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă – deplasări cu pericol de cădere: de la
înălţime (prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin alunecare) – pericol de cadere de pe rampele de
incarcare de la intrarea in sectii , pericol de alunecare in decantorul din fata pavilionului
administrativ in timp ce se efectueaza curatarea acestuia;

Omisiuni –

7 . Neutilizarea mijloacelor de protecţie şi a echipamentului individual de protecţie adecvat


sarcinii de muncă

B.FACTORI DE RISC SPECIFICI SARCINII DE MUNCĂ

Solicitari fizice

8. Efort dinamic – in efectuarea activitatii


9. Pozitii de lucru fortate sau vicioase - pozitie ortostatică timp îndelungat, care provoacă
dureri în ceafă și în umeri, dureri de spate, în brațe sau încheieturi;

C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE MUNCĂ

Factori de risc mecanic –

10. Deplasări ale mijloacelor de transport - Lovire de cãtre mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu si sediul S.C. CONTEC FOODS S.R.L..– accidente
de circulatie de traseu ; Lovire de către mijloacele auto (motostivuitoare , tractoare , tiruri etc.)
pe căile de acces ale societăţii
11. Suprafete si contururi periculoase - Tăiere, înţepare cu obiecte cu suprafeţe, muchii sau
vârfuri tăioase prezente la echipamentele de munca – coasa , grebla etc;

Factori de risc electric

12. Electrocutare prin atingere directã – la atingerea accidentalã a unor cãi de curent
neprotejate sau aflate accidental sub tensiune ;
13. Electrocutare prin atingere indirectã deteriorarea accidentala a legaturilor la instalatia de
împãmântare a unor echipamente tehnice electrice;

Factori de risc chimic

14. Substante toxice – inhalarea de vapori la manevrarea recipientilor cu detergenti fara


echipamentul de protectie adecvat;
15. Substante caustice – manevrarea necorespunzatoare a recipientilor cu detergenti si fara
folosirea echipamentului de protectie adecvat ;

D. FACTORI DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCĂ

Factori de risc fizic :


16. Temperatura aerului scazuta in anotimpul rece - .
17. Temperatura aerului ridicata vara
18. Curenti de aer – expunerea executatilor la curenti de aer datorita lucrului in mediul exterior
19. Zgomot – datorat mijloacelor de transport , nefunctionarii corespunzatoare a unor instalatii
aflate pe amplasamentul societatii ;
20. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindina, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seism) surprinderea de calamităţi naturale – seism,
viscol, inundaţii, înzăpezire, grindină, căderi de copaci în timpul realizării sarcinii de muncă sau
pe traseul normal în timpul venirii la serviciu sau plecării spre domiciliul ;
21. Pulberi pneuconiogene – inhalare de praf in timpul exercitarii activitatii , deplasarea
mijloacelor de transport intrauzinal ;
22. Microorganisme in suspensie in aer (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete, protozoare,
ciuperci) – in urma exercitarii profesiei
EVALUARE RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ŞI IERARHIZAREA
ACESTORA CU STABILIREA PRIORITĂŢILOR DE PREVENŢIE

ANEXA A6

UNITATEA S.C. CONTEC FOODS FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE 5
S.R.L. FIŞA nr. 19 DURATA EXPUNERII 8 ORE
COMPARTIMENT SPATII VERZI ECHIPA DE EVALUATORI ING. MILICA CONSTANTIN
LOCUL DE MUNCĂ INGRIJITOR ING. ALDEA FANEL
SPATII VERZI ING. LUPU VIRGINEL

1 2 3 4 5 6 7
FORMA
CONCRETĂ DE CONSECINŢA NIVELUL PARŢIAL DE
COMPONENTA SISTEMULUI FACTORII DE RISC CLASA DE CLASA DE
MANIFESTARE A MAXIMĂ RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI GRAVITATE PROBABILITATE
FACTORILOR DE PREVIZIBILĂ Ri
RISC
F1. Executarea
defectuoasă de
manevre -
Executarea de
operatii si lucrari din
proprie initiativa
neprevãzute în
sarcina de muncã
Executant Actiuni gresite sau de o altã manierã DECES 7 1 3
decât prevederile
procedurale sau cele
cuprinse in
instructiunile
specifice postului
din care sa rezulte
stari periculoase sau
nocive;
F2. Pornirea
echipamentelor
tehnice - pornirea
unui echipament
tehnic în timpul în DECES 7 1 3
care se efectuează un
reglaj sau o
intervenţie tehnică .
F3. Intreruperea
funcţionarii
echipamentelor
tehnice - Efectuarea
de operaţii
neprevăzute în
sarcina de muncă –
întreruperea
funcţionării DECES 7 1 3
echipamentului
tehnic deconectarea
echipamentelor de
calcul şi a aparatelor
electrice prin tragere
de cablurile de
alimentare –
smulgerea prizei,
smulgerea
conductoarelor din
steker;
F4. Deplasări ,
staţionări în zone
periculoase –
nepastrarea distantei
fata de platfeormele
incarcate cu
ambalaje , paleti etc . DECES 7 1 3
care circula pe caile
de acces din
societate ;
Stationarea in
dreptul stivelor cu
paleti pe care se afla
depozitate recipienti
din sticla (zona
depozit ambalaje) ;
F5. Deplasări cu
pericol de cădere:
de la acelaşi nivel
(prin
dezechilibrare,
alunecare,
împiedicare) –
pericol de alunecare
prezent datorita
deversarii
ITM 45-180 zile 3 2 2
accidentale pe caile
de acces a unor
materiale ce pot
produce alunecarea
(resturi vegetale etc.
)
Impiedicare datorata
denivelarilor
prezente pe caile de
acces ale societatii ;
Impiedicare datorita
echipamentelor de
munca lasate pe
caile de acces
(furtun , cablu de
alimentare
echipament de
munca )
F6. Deplasări cu
pericol de cădere:
de la înălţime (prin DECES 7 1 3
păşire în gol, prin
dezechilibrare, prin
alunecare) – pericol
de cadere de pe
rampele de incarcare
de la intrarea in
sectii, pericol de
alunecare in
decantorul din fata
pavilionului
administrativ in timp
ce se efectueaza
curatarea acestuia;
Omisiuni F7. Neutilizarea
mijloacelor de
protecţie şi a
DECES 7 1 3
echipamentului
individual de
protecţie adecvat
sarcinii de muncă
Sarcina de munca Solicitari fizice F8. Efort dinamic
– in efectuarea ITM 3-45 zile 2 3 2
activitatii
F9. Pozitii de lucru
fortate sau vicioase
- pozitie ortostatică
ITM 3-45 zile 2 3 2
timp îndelungat, care
provoacă dureri în
ceafă și în umeri,
dureri de spate, în
brațe sau încheieturi;
Mijloace de munca Factori de risc F10. Deplasări ale
mecanic mijloacelor de
transport - Lovire
de cãtre mijloacele
de transport auto la
deplasarea pe traseul
normal dintre
domiciliu si sediul DECES 7 1 3
S.C. CONTEC
FOODS S.R.L..–
accidente de
circulatie de traseu ;
Lovire de către
mijloacele auto
(motostivuitoare ,
tractoare , tiruri etc.)
pe căile de acces ale
societăţii

F11. Suprafete si
contururi
periculoase - Tăiere,
înţepare cu obiecte
cu suprafeţe, muchii
sau vârfuri tăioase ITM 45-180 zile 3 2 2
prezente la
echipamentele de
munca – coasa ,
grebla etc;
Factori de risc F12. Electrocutare
electric prin atingere
directã – la
atingerea accidentalã
a unor cãi de curent DECES 7 1 3
neprotejate sau aflate
accidental sub
tensiune
F13. Electrocutare
prin atingere
indirectã
deteriorarea
accidentala a
legaturilor la DECES 7 1 3
instalatia de
împãmântare a unor
echipamente tehnice
electrice;
Factori de risc F14. Substante
chimic toxice – inhalarea de
vapori la manevrarea
ITM 45-180 zile 3 1 2
recipientilor cu
detergenti fara
echipamentul de
protectie adecvat;
F15. Substante
caustice –
manevrarea
necorespunzatoare a
recipientilor cu ITM 45-180 zile 3 1 2
detergenti si fara
folosirea
echipamentului de
protectie adecvat ;
Mediu de munca Factori de risc F16. Temperatura
fizic aerului scazuta in ITM 3-45 zile 2 3 2
anotimpul rece - .
F17. Temperatura
aerului ridicata ITM 3-45 zile 2 3 2
vara
F18. Curenti de
aer – expunerea ITM 3-45 zile 2 3 2
executatilor la
curenti de aer
datorita executarii
activitatii in mediul
exterior
F19. Zgomot –
datorat mijloacelor
de transport ,
ITM 3-45 zile 2 1 1
nefunctionarii
corespunzatoare a
unor instalatii aflate
pe amplasamentul
societatii ;
F20. Calamităţi
naturale (trăsnet,
inundaţie, vânt,
grindina, viscol,
alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren DECES 7 1 3
sau copaci,
avalanşe, seism) -
surprinderea de
calamităţi naturale –
seism, viscol,
inundaţii, înzăpezire,
grindină, căderi de
copaci în timpul
realizării sarcinii de
muncă sau pe traseul
normal în timpul
venirii la serviciu
sau plecării spre
domiciliul ;
F21. Pulberi
pneuconiogene –
inhalare de praf in
timpul exercitarii
activitatii , ITM 3-45 zile 2 3 2
deplasarea
mijloacelor de
transport intrauzinal
F22.
Microorganisme in
suspensie in aer
(bacterii, virusuri,
richeţi, spirochete, ITM 3-45 zile 2 3 2
protozoare, ciuperci)
– in urma exercitarii
profesiei

22

r i  Ri
11(2𝑥2)+10(3𝑥3)+1
Nivel global de risc: Nrg = i 1
= = 2,54
22
11𝑥2+10𝑥3+1
r
i 1
i

Nrg = 2,54

Nivel global de securitate: Nsg = 8 – Nrg Nsg= 8-2,54 = 5,46


NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: Compartiment Spatii verzi – funcția Ingrijitor Spatii Verzi

Nivel global de risc: 2,54

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22
Legenda

F1. Executarea defectuoasă de manevre - Executarea de operatii si lucrari din proprie initiativa
neprevãzute în sarcina de muncã sau de o altã manierã decât prevederile procedurale sau cele
cuprinse in instructiunile specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau nocive;
F2. Pornirea echipamentelor tehnice - pornirea unui echipament tehnic în timpul în care se
efectuează un reglaj sau o intervenţie tehnică .
F3. Intreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice - Efectuarea de operaţii neprevăzute în
sarcina de muncă – întreruperea funcţionării echipamentului tehnic deconectarea echipamentelor
de calcul şi a aparatelor electrice prin tragere de cablurile de alimentare – smulgerea prizei,
smulgerea conductoarelor din steker;
F4. Deplasări , staţionări în zone periculoase – nepastrarea distantei fata de platfeormele
incarcate cu ambalaje , paleti etc . care circula pe caile de acces din societate ;
Stationarea in dreptul stivelor cu paleti pe care se afla depozitate recipienti din sticla (zona
depozit ambalaje) ;
F5. Deplasări cu pericol de cădere: de la acelaşi nivel (prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare) – pericol de alunecare prezent datorita deversarii accidentale pe caile de acces a
unor materiale ce pot produce alunecarea (resturi vegetale etc. )
Impiedicare datorata denivelarilor prezente pe caile de acces ale societatii ;
Impiedicare datorita echipamentelor de munca lasate pe caile de acces (furtun , cablu de
alimentare echipament de munca )
F6. Deplasări cu pericol de cădere: de la înălţime (prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin
alunecare) – pericol de cadere de pe rampele de incarcare de la intrarea in sectii, pericol de
alunecare in decantorul din fata pavilionului administrativ in timp ce se efectueaza curatarea
acestuia;
F7. Neutilizarea mijloacelor de protecţie şi a echipamentului individual de protecţie adecvat
sarcinii de muncă
F8. Efort dinamic – in efectuarea activitatii
F9. Pozitii de lucru fortate sau vicioase - pozitie ortostatică timp îndelungat, care provoacă
dureri în ceafă și în umeri, dureri de spate, în brațe sau încheieturi;
F10. Deplasări ale mijloacelor de transport - Lovire de cãtre mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu si sediul S.C. CONTEC FOODS S.R.L..– accidente
de circulatie de traseu ; Lovire de către mijloacele auto (motostivuitoare , tractoare , tiruri etc.)
pe căile de acces ale societăţii
F11. Suprafete si contururi periculoase - Tăiere, înţepare cu obiecte cu suprafeţe, muchii sau
vârfuri tăioase prezente la echipamentele de munca – coasa , grebla etc;
F12. Electrocutare prin atingere directã – la atingerea accidentalã a unor cãi de curent
neprotejate sau aflate accidental sub tensiune
F13. Electrocutare prin atingere indirectã deteriorarea accidentala a legaturilor la instalatia de
împãmântare a unor echipamente tehnice electrice;
F14. Substante toxice – inhalarea de vapori la manevrarea recipientilor cu detergenti fara
echipamentul de protectie adecvat;
F15. Substante caustice – manevrarea necorespunzatoare a recipientilor cu detergenti si fara
folosirea echipamentului de protectie adecvat ;
F16. Temperatura aerului scazuta in anotimpul rece - .
F17. Temperatura aerului ridicata vara
F18. Curenti de aer – expunerea executatilor la curenti de aer datorita lucrului in mediul exterior
F19. Zgomot – datorat mijloacelor de transport , nefunctionarii corespunzatoare a unor instalatii
aflate pe amplasamentul societatii ;
F20. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindina, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri
de teren sau copaci, avalanşe, seism) - surprinderea de calamităţi naturale – seism, viscol,
inundaţii, înzăpezire, grindină, căderi de copaci în timpul realizării sarcinii de muncă sau pe
traseul normal în timpul venirii la serviciu sau plecării spre domiciliul ;
F21. Pulberi pneuconiogene – inhalare de praf in timpul exercitarii activitatii , deplasarea
mijloacelor de transport intrauzinal
22. Microorganisme in suspensie in aer (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete, protozoare,
ciuperci) – in urma exercitarii profesiei

3. STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENȚIE

In scopul diminuării eliminării surselor de pericole potenţiale reprezentate de cei 10 factori de


risc inacceptabili însemnând 47,61%, ce au consecinţe ireversibile asupra operatorului (deces sau
invaliditate) de la locul de muncă “Compartiment Spatii verzi din cadrul - S.C. CONTEC
FOODS S.R.L..”, funcția ”Ingrijitor Spatii Verzi” se impune luarea de măsuri de prevenire şi
protecţie, tehnice şi/sau organizatorice prezentate generic în „Fişa de măsuri propuse”.
4. Fişa de măsuri propuse

UNITATEA S.C. CONTEC FOODS S.R.L.


LOCUL DE MUNCĂ – COMPARTIMENT SPATII VERZI
FUNCTIA – INGRIJITOR SPATII VERZI

1 2 3 4 5 6
MĂSURI PROPUSE Termen de realizare Persoane responsabile
Nr. Nivel de
FACTORI DE RISC (măsuri tehnice, măsuri
Crt. risc
organizatorice)
1 F1. Executarea Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de
defectuoasă de Realizarea de IPSM care sa cuprinda munca
manevre - Executarea modul corect si in siguranta de
de operatii si lucrari din
Coordonator S.S.M.
desfasurare a activitatilor specifice
proprie initiativa compartimentului spatii verzi ;
neprevãzute în sarcina de Instruirea periodica de catre
muncã sau de o altã 3 conducatorul locului de munca a
manierã decât
personalului din subordine cu privire la
prevederile procedurale
desfasurarea in siguranta a activitatilor
sau cele cuprinse in
instructiunile specifice executantilor;
postului din care sa
rezulte stari periculoase
sau nocive;
2 F2. Pornirea Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de
echipamentelor tehnice Realizarea de IPSM care sa cuprinda munca
- pornirea unui modul corect si in siguranta de
echipament tehnic în
Coordonator S.S.M.
desfasurare a activitatilor specifice
timpul în care se 3
compartimentului spatii verzi ;
efectuează un reglaj sau Instruirea periodica de catre
o intervenţie tehnică . conducatorul locului de munca a
personalului din subordine cu privire la
desfasurarea in siguranta a activitatilor
executantilor;
3 F3. Intreruperea Măsuri tehnice: Permanent Conducator loc de
funcţionarii verificarea vizuală a integrităţii munca
echipamentelor tehnice cordoanelor de alimentare cu energie Coordonator S.S.M.
1 2 3 4 5 6
- Efectuarea de operaţii electrică a aparaturii din secție precum
neprevăzute în sarcina de şi legăturilor la şteker, de către personal
muncă – întreruperea autorizat;
funcţionării controlul periodic al prizelor de către un
echipamentului tehnic electrician autorizat;
deconectarea 3 Măsuri organizatorice:
echipamentelor de calcul instruirea periodică a personalului din
şi a aparatelor electrice
compartimentul spatii verzi asupra
prin tragere de cablurile
riscurilor de natură electrică existente la
de alimentare –
smulgerea prizei, locul de muncă, verificarea prin testare
smulgerea şi consemnarea în fişa individuală de
conductoarelor din instruire privind securitatea muncii;
steker;
4 F4. Deplasări , Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
staţionări în zone instruirea periodică a personalului din munca
periculoase – compartimentul spatii verzi asupra
nepastrarea distantei fata
Coordonator S.S.M.
riscurilor cauzate de stationarea in zone
de platfeormele incarcate unde exista pericolul de prabusire a
cu ambalaje , paleti etc . 3 stivelor de paleti ;
care circula pe caile de Semnalizarea zonelor unde exista
acces din societate ;
pericol de prabusire a stivelor de paleti]
Stationarea in dreptul
Limitarea vitezei mijloacelor de
stivelor cu paleti pe care
se afla depozitate transport intrauzinal la 5 km/h pentru
recipienti din sticla (zona prevenirea rasturnarii incarcaturii
depozit ambalaje) ;
5 F6. Deplasări cu Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de
pericol de cădere: de la Semnalizarea zonelor din dreptul munca
înălţime (prin păşire în rampelor de incarcare sectii unde exista
gol, prin
3 pericol de alunecare ;
Coordonator S.S.M.
dezechilibrare, prin
alunecare) – pericol de Masuri tehnice – acoperirea
cadere de pe rampele de corespunzatoare a capacului
incarcare de la intrarea decantorului din fata pavilionului
in sectii, pericol de administrativ
alunecare in decantorul
din fata pavilionului
administrativ in timp ce
1 2 3 4 5 6
se efectueaza curatarea
acestuia;
6 F7. Neutilizarea 3 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
mijloacelor de protecţie dotarea și utilizarea de către lucrători a munca
şi a echipamentului E.I.P. specifice operațiilor și lucrărilor
individual de protecţie
Coordonator S.S.M.
efectuate in activitate (îmbrăcăminte de
adecvat sarcinii de protecție, încălțăminte de protecție,
muncă ochelari de protecție, mănuși de
protecție mâini , masti fata etc.);
achiziţionarea şi dotarea lucrătorilor cu
echipamentului individual de protecţie
conform meseriei şi riscurile de
accidentare şi îmbolnăvire profesională
la care sunt expuşi lucrătorii;
instruirea personalului asupra calităţilor
şi a modului de utilizare a E.I.P. acordat;
instruirea personalului asupra
consecinţele nepurtării E.I.P. acordat;
verificarea prin testare a cunoştinţelor
acumulate;
7 F10. Deplasări ale 3 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
mijloacelor de instruirea şi verificarea prin testare a munca
transport - Lovire de personalului cu prevederile ordonanţei
cãtre mijloacele de de urgenţă 195/2002 reactualizată*
Coordonator S.S.M.
transport auto la privind circulaţia pe drumurile publice;
deplasarea pe traseul consemnarea instruirii în fişa individuală
normal dintre domiciliu de instruire privind securitatea muncii;
si sediul S.C. CONTEC Intocmirea de IPSM privind circulatia pe
FOODS S.R.L..– caile de acces ale societatii , instruirea
accidente de circulatie de lucratorilor si consemnarea instruirii in
traseu ; Lovire de către fisa individuala de instruire ssm
mijloacele auto
(motostivuitoare ,
tractoare , tiruri etc.) pe
căile de acces ale
societăţii
1 2 3 4 5 6
8 F12. Electrocutare 3 Măsuri tehnice: Permanent Conducator loc de
prin atingere directã – poziţionarea cablurilor electrice de munca
la atingerea accidentalã a alimentare a echipamentelor tehnice,
unor cãi de curent
Coordonator S.S.M.
conform normativului I7/2011;
neprotejate sau aflate protejarea împotriva acționării
accidental sub tensiune mecanice asupra cablurilor electrice
care întretaie căile de acces;
inscripţionarea prizelor din toate
spaţiile de lucru conform H.G.971/2006
privind semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă;
aplicarea de indicatoare de semnalizare
pe tablourile electrice conform
H.G.971/2006 privind semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă;
interzicerea utilizării aparaturii și a
echipamentelor care nu sunt certificate
şi în bună stare de funcţionare;
controlul periodic al integrităţii prizelor,
de către un electrician autorizat
asigurarea prin încuiere a tablourilor
electrice;
Măsuri organizatorice:
instruirea personalului cu privire la
riscurile specifice de accidentare, de
natură electrică, verificarea prin testare
şi consemnarea în fişa individuală de
instruire privind securitatea muncii;
9 F13. Electrocutare 3 Măsuri tehnice: Permanent Conducator loc de
prin atingere indirectã verificarea vizuală a integrităţii izolaţiei munca
deteriorarea accidentala cordoanelor de alimentare cu energie
a legaturilor la instalatia
Coordonator S.S.M.
electrică a E.M., periodic de către
de împãmântare a unor personal autorizat și la începutul
echipamente tehnice programului de lucru de către lucrători;
electrice; verificarea rezistenței de dispersie a
prizelor de pământ la termenele
1 2 3 4 5 6
prevăzute de I7/2011 și continuitatea
nulului de protecție la prizele de
alimentare, de către personal autorizat;
eliminarea de pe căile de acces a
conductoarelor de alimentare cu
energie electrică a aparaturii;
Măsuri organizatorice:
instruirea periodică, verificarea prin
testare a lucrătorilor asupra riscurilor
electrice existente la locul de muncă şi
consemnarea în fişa individuală de
instruire privind securitatea muncii;
10 F20. Calamităţi 3 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
naturale (trăsnet, elaborarea unei instrucţiuni proprii de munca
inundaţie, vânt, securitate şi sănătate în muncă IPSM,
grindina, viscol,
Coordonator S.S.M.
privind modul de comportare în caz de
alunecări, surpări, calamităţi naturale (cutremure,
prăbuşiri de teren sau inundaţii etc.);
copaci, avalanşe, seism) instruirea periodică cu prevederile
- surprinderea de
instrucţiunii respective şi verificarea
calamităţi naturale –
prin testare a lucrătorilor asupra
seism, viscol, inundaţii,
înzăpezire, grindină, riscurilor existente in caz de calamitati
căderi de copaci în naturale şi consemnarea în fişa
timpul realizării sarcinii individuală de instruire privind
de muncă sau pe traseul securitatea muncii;
normal în timpul venirii
la serviciu sau plecării
spre domiciliul ;
11 F5. Deplasări cu 2 Masuri tehnice Permanent Conducator loc de
pericol de cădere: de la Asigurarea curăţirii padimentului si munca
acelaşi nivel (prin spalarea dupa cu jet de apa pana la
dezechilibrare,
Coordonator S.S.M.
indepartarea tuturor urmelor de materii
alunecare, împiedicare) ce pot produce alunecarea;
– pericol de alunecare (se acorda o atentie sporita
prezent datorita deversarilor accidentale de materii
deversarii accidentale pe
prime pe padiment care pot produce
caile de acces ale unor
1 2 3 4 5 6
materiale ce pot produce accidentari prin alunecare)
alunecarea (resturi Poziționarea cablurilor de alimentare a
vegetale etc. ) echipamentelor de muncă conform
Impiedicare datorata I7/2011, protejate de jgheaburi,
denivelarilor prezente pe îndepărtarea cablurilor electrice ,
caile de acces ale furtunuri etc. situate pe căi de acces ;
societatii ; Acoperirea gropilor din covorului
Impiedicare datorita
asfaltic ;
echipamentelor de
Măsuri organizatorice:
munca lasate pe caile de
acces (furtun , cablu de utilizarea de încălțăminte cu talpa joasă
alimentare echipament și aderentă, fixă pe picior;
de munca ) păstrarea căilor de acces și de circulație
curate, libere de orice fel de obstacole;
instruirea lucratorilor asupra
obligativității păstrarii căilor de
circulație libere;
instruirea personalului cu privire la
riscurile specifice de accidentare prin
alunecare sau împiedicare, verificarea
prin testare şi consemnarea în fişa
individuală de instruire privind
securitatea muncii;
12 F8. Efort dinamic – in 2 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
efectuarea activitatii dimensionarea sarcinii de muncă în munca
funcție de posibilitățile fizice, psihice ale Coordonator S.S.M.
fiecărui lucrator ;
alternarea sarcinilor, acordarea de
pauze de odihnă pentru refacerea
capacităților anatomice ale lucrătorilor,
respectarea graficului de concedii
obligatorii
13 F9. Pozitii de lucru 2 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
fortate sau vicioase - dimensionarea sarcinii de muncă în munca
pozitie ortostatică timp funcție de posibilitățile fizice, psihice
îndelungat, care ale fiecărui lucrator ;
Coordonator S.S.M.
provoacă dureri în ceafă Efectuarea examenului medical periodic
și în umeri, dureri de de fiecare angajat
1 2 3 4 5 6
spate, în brațe sau
încheieturi
14 F11. Suprafete si 2 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
contururi periculoase - Dotarea și utilizarea de către lucrători a munca
Tăiere, înţepare cu E.I.P. corespunzătoare riscurilor la care
obiecte cu suprafeţe,
Coordonator S.S.M.
sunt expuși – îmbrăcăminte de
muchii sau vârfuri protecție, mănuși de protecție mâini,
tăioase prezente la ochelari de protecție etc.;
echipamentele de munca instruirea personalului cu privire la
– coasa , grebla etc;
riscurile specifice de accidentare în
cazul suprafețelor înțepătoare, tăioase
etc.,
verificarea prin testare şi consemnarea
în Fişa individuală de instruire privind
securitatea muncii;
E.M. (coasa , foarfece gradina etc.) se va
face in rastel special evitand lasarea lor
in dezordine dupa terminarea lucrului
Masuri igienico sanitare
dotarea vestiarului utilizat de lucratorii
din cadrul compartimentului spatii verzi
cu truse standard de acordare a
primului ajutor, semnalizate conform
HG 971/2006;
15 F14. Substante toxice – 2 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
inhalarea de vapori la elaborarea unei instrucţiuni proprii de munca
manevrarea recipientilor securitate şi sănătate în muncă IPSM,
cu detergenti fara
Coordonator S.S.M.
privind modul de manevrare si utilizare
echipamentul de a substantelor toxice (detergenti ,
protectie adecvat; insecticid)
Substantele toxice vor fi corect
etichetate si depozitate in locuri special
amenajate
Pastrarea la utilizator a tuturor fiselor
tehnice de securitate ale substantelor
folosite in activitate ;
Este interzisa manipularea substantelor
1 2 3 4 5 6
toxice (detergenti , insecticid etc.) fara
echiparea corespunzatoare a
utilizatorului (manusi , masca de
protectie , ochelari de protectie etc.)
16 F15. Substante 2 Măsuri organizatorice: Permanent Conducator loc de
caustice – manevrarea elaborarea unei instrucţiuni proprii de munca
necorespunzatoare a securitate şi sănătate în muncă IPSM,
recipientilor cu
Coordonator S.S.M.
privind modul de manevrare si utilizare
detergenti si fara a substantelor caustice (detergenti ,)
folosirea echipamentului Substantele caustice vor fi corect
de protectie adecvat ; etichetate si depozitate in locuri special
amenajate .
Pastrarea la utilizator a tuturor fiselor
tehnice de securitate ale substantelor
folosite in activitate ;
Este interzisa manipularea substantelor
caustice(detergenti.) fara echiparea
corespunzatoare a utilizatorului (manusi
, masca de protectie , ochelari de
protectie etc.)
17 F16. Temperatura 2 Masuri organizatorice – Asigurarea de Permanent Conducator loc de
aerului scazuta in lichide calde (ceai) de catre angajator munca
anotimpul rece - . ,executantilor care lucreaza in exterior
pe timpul anotimpului rece ;
Coordonator S.S.M.
Asigurarea de echipament de lucru
adecvat sezonului rece ;
Reducerea programului de lucru cand
conditiile meteo nu permit lucrul in
exterior
18 F17. Temperatura 2 Masuri organizatorice – Asigurarea de Permanent Conducator loc de
aerului ridicata vara lichide pentru hidratarea munca
corespunzatoare a personalului ;
Asigurarea de echipament de lucru
Coordonator S.S.M.
adecvat sezonului cald ;
Reducerea programului de lucru in
timpul perioadei de canicula ;
19 F18. Curenti de aer – 2 Masuri organizatorice – Efectuarea
1 2 3 4 5 6
expunerea executatilor la controlului medical periodic ;
curenti de aer datorita Purtarea echipamentului individual de
executarii activitatii in protectie adecvat ;
mediul exterior
20 F21. Pulberi 2 Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de
pneuconiogene – - Examinarea medicala a munca
inhalare de praf in muncitorilor potrivit prevederilor legale;
timpul exercitarii - Efectuarea de masuratori periodice
Coordonator S.S.M.
activitatii , deplasarea a noxelor din mediul de munca;
mijloacelor de transport - Utilizarea EIP pentru combaterea
intrauzinal actiunii pulberilor pneumoconiogene
asupra organismului (masti contra
prafului, ochelari de protectie etc.);
- Controlul periodic efectuat de
conducatorii proceselor de munca
vizând dotarea si utilizarea de catre
angajati a echipamentelor de protectie;
- Instruirea angajatilor cu privire la
riscurile de imbolnavire profesionala din
caza pulberilor pneumoconiogene,
metode de combatere sau diminuare a
acestor riscuri si accentuarea importantei
utilizarii EIP si a celorlalte mijloace de
protectie din dotare.

21 F22. Microorganisme 2 Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de


in suspensie in aer - Examinarea medicala a munca
(bacterii, virusuri, muncitorilor potrivit prevederilor legale;
richeţi, spirochete, Instruirea angajatilor cu privire la
Coordonator S.S.M.
protozoare, ciuperci) – in riscurile de imbolnavire profesionala din
urma exercitarii profesiei caza microorganismelor in suspensie,
metode de combatere sau diminuare a
acestor riscuri si accentuarea importantei
utilizarii EIP si a celorlalte mijloace de
protectie din dotare
1 2 3 4 5 6
22 F19. Zgomot – datorat 1 Masuri organizatorice Permanent Conducator loc de
mijloacelor de transport , - Examinarea medicala a munca
nefunctionarii muncitorilor potrivit prevederilor legale;
corespunzatoare a unor - Efectuarea de masuratori periodice
Coordonator S.S.M.
instalatii aflate pe a nivelului de zgomot din mediul de
amplasamentul societatii munca;
; - Utilizarea EIP pentru combaterea
actiunii zgomotului – casti de protectie
in zonele cu nivel de zgomot peste
limita admisa (in zona compresoarelor
etc.)
- Instruirea angajatilor cu privire la
riscurile de imbolnavire profesionala din
caza zgomotului, metode de combatere
sau diminuare a acestor riscuri si
accentuarea importantei utilizarii EIP si
a celorlalte mijloace de protectie din
dotare.
5. RAPORTUL ANALIZEI

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Compartiment Spatii Verzi din cadrul S.C. CONTEC FOODS SRL”, funcția ”Ingrijitor Spatii
Verzi” este egal cu 2,54 fiind situat sub nivelul de risc admis în România de 3,5 şi care încadrează riscul global la nivel de risc foarte mic spre mic,
fără să depășească limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Din „Fişa de evaluare nr. 2” rezultă că din cei 22 de factori de risc identificaţi şi evaluaţi, nici un factor de risc nu depășește limita maximǎ
acceptabilǎ (3,5).

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc identificaţi şi evaluaţi pe componentele sistemului de muncă, situaţia se prezintă astfel :

- factori de risc proprii executant –31,81%


- factori de risc proprii sarcinii de munca –9,09%
- factori de risc proprii mijloacelor de munca –27,27%
- factori de risc proprii mediului de munca –31,81%

EXECUTANT
SARCINA DE MUNCA
MEDIU DE MUNCA
40 MIJLOACE DE MUNCA
MIJLOACE DE MUNCA MEDIU DE MUNCA
20 SARCINA DE MUNCA

EXECUTANT
0
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Intocmit Aprobat
Evaluator de risc Director General Adjunct
Ing. Milica Constantin Ing. Laurentiu Capmare

S-ar putea să vă placă și