Sunteți pe pagina 1din 1

IOSUD USAMVB TIMIȘOARA

Şcoala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale


Se aprobă,
Director CSUD-USAMVBT
Prof.dr. Sorin Morariu

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Doctorand: Stăncescu Alina Maria


Data înmatriculării: 01.10.2018
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Sala Florin
Şcoala Doctorală: Ingineria Resurselor Vegetale și Animale
Domeniul: AGRONOMIE
Forma de doctorat: cu bursă ; fără bursă X ; cu taxă
Durata: 5 Semestre
Titlul propus al tezei de doctorat:
Model GIS de gestionare a culturilor agricole in raport cu condițiile de sol și tehnologie

RAPOARTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ


Data susţinerii Calificativ Obs.
Nr. Denumirea raportului de cercetare
Anul doctoral Nr.
crt. ştiinţifică programată realizată
credite
1 Anul 1 sem. II R.1/ Stadiul actual al cercetărilor
privind utilizarea teledetecției și a 30
modelelor GIS în agricultură Iulie, 2019
2 Anul 2 sem. I R.2/ Metodologia de cercetare
privind utilizarea tehnologiilor Decembrie,
30
satelitare și a modelelor GIS în 2019
gestionarea culturilor agricole
3 Anul 2 sem. II R.3/ Rezultate parțiale privind
30
gestionarea unor culture agricole Iulie, 2020
pe baza iamginilor satelitare
4 Publicarea rezultatelor 30
Anul 3
5 Redactarea și susținerea tezei 30
Total 150

Conducător ştiinţific, Doctorand,


Prof. dr. Florin Sala Stăncescu Alina Maria

Aviz, Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale


Prof. Dr. Olimpia Alina Iordănescu

RECTORAT
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş
Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296
E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro