Sunteți pe pagina 1din 2

Programă analitică

I. Date de identificare:

Titlu: Muzeologie și Muzeografie


Titular: conf. univ. dr. Florentina Nițu
An de studii: II-III
Tipul cursului: opțional

II. Prezentarea cursului (min. 5 rânduri): Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor
cu principalele direcţii şi tendinţe în muzeologia contemporană. Prin temele abordate
cursul reprezintă un îndrumar teoretic în domeniul cercetărilor legate de istoria şi
organizarea muzeelor dar şi un atelier practic în domeniul muzeografiei. Astfel, se
urmăreşte ca prin aplicaţiile realizate cu studenţii, aceştia să dobândească principalele
abilităţi legate de activitatea concretă în cadrul muzeelor.

III. Obiective:
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice precum și a modului în care au
evoluat acestea.
 Identificarea principalelor modalităţi de organizare şi funcţionare ale muzeului
contemporan, a tehnicilor şi tehnologiilor folosite în realizarea de expoziţii
 Identificarea şi interpretarea exemplelor de bună-practică în domeniu. Formarea abilităţii
de analiză a formelor de expresie muzeală.
 Dezvoltarea capacităţii de proiectare a unui tip de activitate muzeală.

IV. Evaluare:
- de parcurs: prezență și participare la discuții - 30%
- finală: proiect - 70%

V. Conţinut – Tematică
1. Muzeu, muzeologie, muzeografie. Istoric şi dezbateri actuale asupra
conceptelor.
2. Perspective noi în dezvoltarea muzeelor. Muzeul interactiv.
3. Muzeul între informaţie şi educaţie. Rolul muzeului în societatea actuală.
4. Muzeele: apariţie, tipologie, forme de organizare.
5. Muzeul de istorie ca „loc al memoriei”. Dezbateri şi controverse despre
organizarea şi funcţionarea unui muzeu de istorie.
6. Muzeul universitar și provocarea diversității patrimoniului.
7. Conservarea patrimoniului cultural. Concepte, legislaţie. Regimul juridic
al pieselor de patrimoniu.
8. Tehnici şi metode de lucru în muzeologie.
9. Tematica şi organizarea unei expoziţii. Prezentarea exponatelor.
10. Principii de depozitare în cadrul muzeului. Tehnica fişării obiectelor.
11. Muzeu şi cercetare. Cercetarea interdisciplinară în cadrul muzeelor.
12. Managementul muzeal. Legislaţie, buget şi atragerea de fonduri.
13. Marketing muzeal și public-țintă.
14. Relaţia muzeu-public. Activități educative și ghidaj în cadrul muzeului.

I. Bibliografie:
- bibliografie minimă/obligatorie

 Ambrose, Timothy; Paine, Crispin, Museum Basics, ed. 3, London, Routledge, 2012.
 Chaumier, Serge, Des musées en quête d'identité. Écomusée mersus technomusée, Paris,
2003.
 Blake, Graham, The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement,
Routledge, 2005.
 Idem, Transforming Museums in the Twenty-First Century, London, Routledge, 2012.
 Gob, André; Drouguet, Noémie, La muséologie. Histoire, développements, enjeux
actuels, Paris, 2006.
 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, Routledge,
2000.
 Idem, Museums and Their Visitors, Routledge, 2013.
 http://icom.museum/
 http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/
 Museum Marketing. Competing in the Global Marketplace, ed. by Ruth Rentschler,
Anne-Marie Hede, Oxford, Elsevier, 2007.
 Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1975.
 Opriş, Ioan, Provocarea noilor muzeologii, Brăila, 2008.
 Idem, Transmuseographia, Bucureşti, 2000, 614 p.
 Poulot, Dominique, Musée et muséologie, Paris, 2005.
 Zbuchea, Alexandra; Ivan, Loredana, Muzeu focus: Cum să cunoaștem mai bine
vizitatorii muzeelor, București, 2008.

- bibliografie suplimentară

 Choay, Françoise, Alegoria patrimoniului, Bucureşti, 1998.


 Cleja, Claudia, Sub semnul muzeului. Arta de a privi, Bucureşti, 1983.
 Cohen, Cora, Quand l'enfant devient visiteur: Une nouvelle approche du parteneriat
Ecole/Musée, L'Harmattan, 2001.
 Hein, George E., Learning in the Museum, Routledge, 2000.
 Hudson, Kenneth, O istorie socială a muzeelor, Bucureşti, 1979.
 Opriș, Ioan, Muzeosofia, București, 20016.
 Poli, Marie-Sylvie, Le texte au musée: Une approche sémiotique, L'Harmattan, 2002.
 Poulot, Dominique, Patrimoine et musées. L'institution de la culture, Hachette, 2001.
 Zbuchea, Alexandra, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, București, 2008.

S-ar putea să vă placă și