Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: .........................................................................

Fişa de lucru
- Paronimele -

1. Subliniază paronimul corect pentru enunţurile următoare:


Am consultat atlasul / atlazul de geografie pentru a localiza India.
Şi-a confecţionat o frumoasă rochie din atlas/ atlaz .
Compania / Campania a concediat mai mulți angajaţi.
Compania / Campania de recoltare a porumbilor s-a încheiat.
Elevii s-au alineat/aliniat pentru ora de sport.
Toţi elevii ştiu când trebuie să scrie cu alineat/aliniat .

2. Selectează paronimul utilizat corect în următoarele sintagme:


spectacol captivant/captivat
a lua atitudine/altitudine
număr infim/infirm

3. Alege ți forma corecta a paronimelor din enun țurile următoare:


Cel mai mare vultur, care trăiește in munții Americii se nume ște condur/condor.
Auzind în noapte țipătul, Andrei s-a înfiorat/înviorat.
Prințesa şi-a pierdut un condur/condor.
După ora de sport, elevul s-a înfiorat/înviorat.

4. Alege ți forma corectă a paronimelor din enun țurile următoare:


Localitatea pe care am vizitat-o ni s-a părut familială/familiară.
Bunica are o rochie din atlas/atlaz.
Problema familială/familiară pe care i-a spus-o doamnei diriginte a fost rezolvată..
Ionel s-a uitat pe un atlas/atlaz.

5. Alege ți forma corectă a paronimelor din enun țurile următoare:


La ora de sport elevii s-au alineat/aliniat conform cerinței.
Bunica a pus osânda/ osânza de la porc în borcan.
În realizarea unei compuneri, trebuie sa avem grijă la alineat/aliniat.
Pentru fapta comisă, judecătorul i-a dat o osânda/osânza .

6. Alege ți forma corectă a paronimelor din enun țurile următoare :


Ioana a fost în vacanţă, în Ecuator/Ecuador.
Conform jurnalului de bord, la 15 aprilie 1564, au trecut de Ecuator/Ecuador ajungând la Tropicul Racului.
La Muzeul Antipa, am văzut un șarpe constrictor/constructor.
Bunicul a fost un constrictor/constructor important al podului.

7. Alege ți forma corectă a paronimelor din enun țurile următoare:


Atitudinea/ latitudinea sa faţă de mama, m-a impresionat.
La ora de geografie, am învăţat despre atitudine/latitudine.
Am plătit mașina în numeral/numerar
Anul acesta vom învăţa despre numeral/numerar.

8. Găseşte paronimele potrivite pentru următoarele cuvinte si alcătuie ște enun țuri cu perechea paronimica:
 anual (o dată pe an) - anuar (publicație care apare odată pe an);
 atlas (colecție de hărți) - atlaz (țesătură);
 broda (a coase o broderie) - brodi (a nimeri bine, a aranja, a pune la cale);
 caic (navă mică, cu vele sau cu motor, cu prora și cu pupa înălțate) - caiac (barcă pentru sport îngustă, ascuțită la
capete, condusă cu padele);
 calcan (specie de pește de mare) - calaican (sulfat de fier, de culoare verde);
 Căciulata (localitate în județul Mureș) și Căciulata (localitate în județul Vâlcea) - Cuciulata (localitate în județul
Brașov)

1
 cârlan 1. (reg.) mânz de până la trei ani; 2. miel sau ied înțărcat (în al doilea an); 3. (reg.) berbec castrat - mârlan
(om prost crescut, grosolan, bădăran);
 compliment (făcut unei persoane) - complement (parte secundară de propoziție care determină un verb, un
adverb);
 conjectură (opinie bazată pe aparențe sau presupuneri) - conjunctură (ansamblu al împrejurărilor și condițiilor care
influențează un proces)
 exedră (sală de primire (la romani); o sală semicirculară) - exergă (mic spațiu, în partea de jos a unei medalii /
monede destinat unei inscripții);
 emigra (a-și părăsi țara și a se stabili în altă țară) - imigra (a veni și a se stabili într-o țară străină);
 familial (care aparține familiei, referitor la familie) - familiar (lipsit de pretenții, bine cunoscut, obișnuit, simplu);
 ministru (persoană care conduce (de obicei) un minister, într-un guvern) - sinistru (care îngrozește, care
înspăimântă; calamitate, catastrofă, dezastru);
 mortal (care poate provoca / provoacă moartea) - mortar (material de construcție compus din var, nisip, ciment,
apă,...);
 opis (listă de acte, registru) - opus (invers / termen care denumește, împreună cu un număr de clasificare, o operă
a unui compozitor, potrivit succesiunii cronologice a lucrărilor sale);
 Orion (constelație) - oreion (parotidită epidemică);
 padelă (vâslă prevăzută la capete cu câte o pală convexă) - pedală (pârghie de comandă sau de antrenare a unui
mecanism: bicicletă, mașină de cusut...);
 paronim (cuvânt asemănător ca formă cu altul, dar cu sens și origine diferite) - patronim (nume de familie);
 trocar (instrument chirurgical) - troacar (pardesiu sau palton femeiesc, mai scurt);
 ordinar (nesimțit, obraznic) - ordinal (șir de numerale);
 stol (mulțime de păsări zburătoare din aceeași specie, adunate împreună) - stor (perdea de țesătură, de împletitură
sau din scândurele subțiri, destinată să ferească interiorul unei încăperi de razele soarelui);
 șasiu (cadru rigid care susține caroseria unui vehicul) - sașiu (care se uită „cruciș”, strabic).