Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU - Omonimele (cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit; acestea pot fi părţi

de vorbire identice/diferite [omonime lexico-gramaticale])

1. Citiți textul de mai jos şi precizaţi ce părţi de vorbire sunt omonimele identificate:

I: a) ”Lacul codrilor albastru


Nuferi galbeni îl încarcă”
b) Lacul său de unghii are o culoare enervantă.
c) Pentru banchet am adus o masă în plus.
d) O masă de protestatari a manifestat pe stadion.
e) Abonaţii mei la mei
Sunt vreo nouă porumbei.

II: a) Bunica țesea la război.


b) A purtat un război nedrept.
c) Doi soli fuseseră trimişi de către Poarta Otomană.
d) Solurile sunt fertile.
e) Ale tale unde floarea
Cine ştie unde-o ascund?

III: a) A pierdut actele originale.


b) Această piesă are trei acte.
c) Îl durea capul de atâta fum.
d) Capul răscoalei a fost arestat.
e) Dar tot nu-i în ceru-i... din genele-i de brumă...

IV: a) Spunea bancuri la care nu râdea nimeni.


b) Peste tot se vedeau bancuri de nisip.
c) Mergea pe banda a doua.
d) A fost prinsă banda care a jefuit muzeul.
e) Maică-ta de-i vie, / Bine-ar fi să vie / Pân' la noi la vie.

2. Ce diferenţă există între cuvintele subliniate în textele de mai jos?

I: a) Rezolvă în scris exerciţiile.


Este înscris la cursurile de limba franceză.

b) Nu-i ajungeau paralele să cumpere haina.


Gimnasta a evoluat extraordinar la paralele.

II: a) De sigur ce era, nu a găsit soluţia cea mai simplă.


Desigur că a minţit.

b) Pe malul apei sunt multe sălcii.


Aceste fructe sunt sălcii.

III: a) Nu aduce anul ce aduce ceasul.


Dorinţa de a duce la capăt lupta i-a fost fatală.

b) Inima-i haină nu o lasă să-i cumpere copilului o haină nouă.

1
IV: a) Ninge întruna de două zile.
Într-una din zile, copilul a plecat de acasă.

b) A comandat două torturi pentru serbare.


Condamnatul a fost supus la torturi groaznice.

…………………………………………………………………………………………………….

3. Completează spaţiile libere cu omonimele cuvintelor marcate:

a. El a primit un dar minunat, .............. nu a fost încântat.


b. Când aduna recolta, bunicul folosea care cu boi, ............... transportau roadele.
c. Trebuia să plec în excursie în luna mai, dar nu mă ………... duc.

4. Construieşte enunţuri cu perechile de omonime de mai jos:

cer = substantiv
cer = verb
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
nouă = pronume
nouă = adjectiv
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
rece = adjectiv
rece = adverb
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

5. Alcătuieşte propoziţii cu sensurile diferite la plural, ale substantivelor următoare pentru a dovedi
omonimia parţială:

Râsete: ............................................................................................................................
Râs
Râşi: ...............................................................................................................................

Cornuri: ........................................................................................................................
Corn
Coarne: .........................................................................................................................

6. Scrieţi, în spaţiul rezervat, valoarea morfologică a omonimelor subliniate:

Decizia lor a fost o greşeală capitală. .................


Să mergi în capitală este o plăcere. ....................
Aş vrea să-ţi cer o carte. ……………….
Pe cer nu erau nori. ……………………
Ionel e un copil şiret. ………………….
S-a dezlegat un şiret. …………………..