Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

I. DATE GENERALE

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi


Aria curriculară: Tehnologii
An şcolar: 2018 – 2019
Data:
Clasa: a IX-a A
Specializarea : Tehnician mecatronist
Profesor: ing. Manea Romicǎ
Disciplina: M1 - Reprezentatrea pieselor mecanice

II. PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE


Tema: Executarea schitei dupa model
U.R.Î.1: Realizarea schitei piesei mecanice in vederea executarii ei
Tipul lectiei: transmitere de noi cunostinte, formare de priceperi si deprinderi
Durata: 100 minute
Loc desfasurare: Cabinetul de desen tehnic
Scopul lectiei : Aplicarea normelor privind executarea schitei dupa model
Rezultate ale invatarii(codificate conform SPP)
Cunostinte Abilitati Atitudini
1.1.6. Reguli de 1.2.11. Identificarea elementelor 1.3.1. Asumarea raspunderii in aplicarea normelor generale de reprezentare a pieselor
reprezentare a geometrice din spatiu necesare 1.3.2. Respectarea conduitei in timpul intocmirei schitei pentru realizarea pieselor mecanice
schitei dupa realizarii schitei piesei mecanice 1.3.3. Interrelationarea in timpul intocmirei schitei pentru realizarea pieselor mecanice
model(utilizarea 1.2.12. Intocmirea schitei piesei 1.3.4. Asumarea rolurilor care ii revin in timpul intocmirii schitei pentru realizarea pieselor
elementelor mecanice in vederea executarii mecanice
geometrice din acesteia prin operatii de lacatuserie 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru indeplinirea riguroasa a sarcinilor ce le revin
spatiu, fazele 1.2.13. Interpretarea schitei piesei in timpul intocmirei schitei pentru realizarea pieselor mecanice
executarii schitei) mecanice in vederea executarii ei. 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor ce le revin in timpul intocmirei schitei
1.2.14.Utilizarea vocabularului pentru realizarea pieselor mecanice
comun si a celui de specialitate 1.3.7. Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme
1.2.15. Utilizarea vocabularului 1.3.8. Asumarea responsabilitatii in ceea ce priveste respectarea normelor generale utilizate
comun si a celui de specialitate intr- la intocmirea schitei piesei mecanice
o limba moderna
Obiective operationale
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa :

O1 - defineasca schita;
O2- prezinte fazele premergatoare executarii schitei;
O3 - prezinte etapele executarii schitei
O4 - realizeze schite dupa modele
Obiective psihomotorii:
- să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de sinteză şi finalizare a sarcinii de lucru;
- sa-si dezvolte priceperile si deprinderile necesare realizarii reprezentarii in sectiune a unei piese

Obiective afective:
- să coopereze si să lucreze în echipă;
- să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei şi să-şi dezvolte motivaţia pentru învăţare;

Resurse materiale
 Laborator de desen tehnic
 Planse
 Organe de masini
 Manual
 Tabla

Resurse procedurale
 Observatia dirijata
 Conversatia
 Demonstratia
 Expunerea
 Invatarea prin descoperire
 Activitati practice

Bibliografie:
1. A. Turcanu, N. Zamfirescu, E.V. Turcanu, Desen tehnic, Ed.Economica Preuniversitaria, Bucureşti, 2002;
2. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1980.
3. adrese electronice: www.didactic.ro
Desfasurarea in timp a lectiei
Etapele Obiective Activitatea desfasurata de Timp Metode si Mijloace Forme de Evaluare
lectiei profesor elevi (min) procedee organizare
1.Moment Asigurarea - Verifica prezenta - isi pregatesc -conversatia - catalogul -frontal
organizatoric condiţiilor -cere elevilor sa aiba pe mese caietele si caietele,
optime pentru instrumentele necesare manualele si 5
desfăşurarea - anunta planul de lucru instrumentele
orei; necesare
2.Reactualiza -Evaluarea -Imparte testele elevilor si explica -asculta -rezolvarea -test -frontal -testare
rea si cunostintelor modalitatea de lucru precizarile de teste
evaluarea profesorului
-Evalueaza impreuna cu elevii un test din
cunostin- -primesc testul
cele rezolvate.
telor prin -completeaza 25
aplicarea testul de
unui test de autoevaluare
autoevaluare -se
a conostinte- autoevalueaza
lor anterioare
3.Prezentarea -Captarea -Explica: Dupa ce am parcurs lectiile cu -descopera -explicatia -modele -frontal observatia
situatiei pro- atentiei privire la reprezentarea in vedere si in problema ce -conversatia curenta
blema si sectiune, se impune ca finalitate invatarea trebuie
formularea modului de realizare a unui desen tehnic rezolvata 5
problemei incepind cu prima etapa, schita. -noteaza in
-Scrie titlul noii lectii pe tabla caiete
-Scrie obiectivele operationale urmarite.
4.Introduce- O1 -Explica : Schita serveste de regula la -asculta 45 -explicatia -fise de
re noului su- executarea desenelor de studiu si de explicatiile -demonstratia documenta
port notional executie, dar poate servi si direct ca desen profesorului si -problemati- re
de executie daca este complet cu datele cere lamuririle zarea -modele
necesare (STAS 415-80) necesare -manual
Schita este un desen executat in general cu -identifica pe
mina libera , cu dimensiunile obiectului fisa de lucru
reduse sau marite intr-o proportie apreciata cele aratate de
cu aproximatie vizuala
O2 -Explica : etapele de executare a unei profesor
schite sunt : -raspunde la
1.Fazele premergatoare intrebari
1.1.Identificarea piesei cuprinde : -noteaza in
-denumirea piesei caiete
-stabilirea rolului piesei in ansamblul din -converseaza
care face parte
-stabilirea pozitiei de functionare
-determinarea modului de asamblare cu
piese invecinate, precum si a calitatii
suprafetelor
Exemplifica cu ajutorul modelelor
Converseaza cu elevii.
-Explica :
1.2.Analiza formei se face prin
identificarea formelor geometri-ce simple
ce o compun.
Piesa din fig.1 este reprezentata in
proiectie axonometrica. Forma principala a
piesei este alcatuita din prismele 1, 2 ;din
cilundrii 3, 4 si din semicilindrul 5 .
-Exemplifica cu ajutorul modelelor si a
fisei de documentare
Converseaza cu elevii.
-Explica :
1.3.Analiza tehnologica are dublu scop :
-determinarea materialului din care este
confectionata piesa, ce se va nota in
indicator
-stabilirea procedeului tehnologic de
fabricatie a piesei
-Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare si a modelelor
Explica :
1.4.Stabilirea pozitiei de reprezentare se
face tinind cont de prevederile STAS 614-
76, referitor la dispozitia proiectiilor.
Proiectia principala (vederea din fata sau
sectiunea respectiva)
se alege , de obicei astfel incit sa reprezinte
piesa in pozitia de functionare; pe aceasta
proiectie trebuie sa apara cele mai multe
detalii de forma si sa se poata inscrie cele
mai multe dimensiuni.
Exemplifica cu ajutorul modelelor si a
fisei de documentare.
Converseaza cu elevii
Explica:
1.5.Stabilirea numarului minim de
proiectii se face in functie de
complexitatea piesei ;astfel incit prin
reprezentare si cotare sa se determine
complet forma si dimensiunile acesteia,
fara posibilitatea unor interpretari eronate
in citirea desenului.
Pentru piesele simple cu axa de
simetrie , de exemplu corpurile de
revolutie este suficienta o singura proiectie
sau mai rar, doua.In cazul pieselor cu doua
plane de simetrie sunt necesare in general
trei proiectii.
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare si a modelelor.
Converseaza cu elevii
O3 Explica:
2.Etapele de executare a schitei
2.1.Alegerea formatelor de hirtie se face
in conformitate cu
SR ISO 5457-1997.
Alegerea formatului tine seama in primul
rind de dimensiunile de gabarit ale piesei
reprezentate
Exemplifica cu ajutorul fisei de lucru si a
modelelor
Converseaza cu elevii
Explica:
2.2.Stabilirea si trasarea dreptunghiurilor
minime de incadrare se face in dublu scop :
-pastrarea proportiei intre dimensiunile
piesei
-utilizarea cit mai rationala a formatului.
Distantele dintre chenar si proiectii
precum si dintre proiectii pe fiecare
directie in parte vor fi egale , iar prin
rezervarea unui interval suficient pentru
cotare si eventualele notatii, aceste distante
nu vor fi mai mici de 20 mm.
Piesa se va considera inscrisa intr-un
paralelipiped drept (fig.2).Paralelipipedul
se va aseza astfel incit fetele lui sa fie
paralele cu planele de proiectie.Proiectind
piesa pe aceste plane se obtin
dreptunghiurile minime de incadrare si
proiectiile piesei.
Numarul dreptunghiurilor minime de
incadrare este egal cu numarul de vederi in
care se reprezinta obiectul.
Pentru piesa din fig.1 s-a considerat
necesar un numar de trei proiectii si anume
: din fata (A), de sus (B), din stinga (C),
Explica:
2.3.Se traseaza in primul rind axele de
simetrie, reprezentind urmele planelor de
simetrie ale piesei si apoi axele de simetrie
pentru fiecare element care intra in
compunerea formei geometrice a piesei
respective pe fiecare din proiectie.
Trasarea axelor de simetrie se face
concomitent pe toate planele de
proiectie.Axele se traseaza cu linie punc
subtire(fig.5).
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare Converseaza cu elevii.
Explica :
2.4.Trasarea contururilor exterioare ale
proiectiilor piesei se executa cu linie
continua subtire (fig.6).
Trasarea proiectiilor contururilor
diferitelor elemente se executa
concomitent in toate planele, pentru a se
respecta corespondenta intre aceste
elemente pe planele de proiectie
respective.
Trasarea contururilor interioare se
efectueaza dupa ce s-a stabilit traseul de
sectionare.Aceste contururi se traseaza cu
linie continua subtire.
Exemplifica cu ajutorul fisei de lucru.
Converseaza cu elevii.
Explica:
2.5.Trasarea liniilor de cota, masurarea
pe piesa a dimensiunilor si inscrierea
cotelor , simbolurilor si notatiilor
respective(fig.8)
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare
Converseaza cu elevii.
Explica:
2.6.Ingrosarea liniilor de contur
interioare si exterioar(fig.9)
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare
Converseaza cu elevii
Explica:
2.7.Hasurarea suprafetelor rezultate din
sectionarea imaginara a piesei se face in
conformitate cu prevederile din STAS 104-
80 dupa stergerea prealabila a liniilor
suplimentare si a dreptunghiurilor minime
de incadrare care nu au coincis cu liniile de
contur(fig.9)
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare
Converseaza cu elevii.
Explica:
2.8.Inscrierea semnelor de rugozitate a
suprafetelor , notarea rugozitatii si a altor
inscriptii privind starea suprafetelor piesei
se face tinind caont de normele prezentate
SR ISO 1302-1995 (fig.9)
Indicatorul se va completa cu toate datele
necesare si se va verifica parcurgerea
tuturor etapelor, eventual facindu-se
finisarile cerute prin mici corecturi.
Exemplifica cu ajutorul fisei de
documentare.
Converseaza cu elevii.
5.Activitate O4 Imparte la elevi modele si da lamuriri cu -urmaresc -explicatia -modele
aplicativa. privire la modul de lucru. explicatiile de -conversatia
Urmareste si indruma activitatea elevilor. lucru ale euristica
profesorului. 15 -invatarea
-realizeaza prin
schite dupa descoperire
modelele
primite.
6.Fixarea si O1 –O4 Adreseaza un set de intrebari elevilor : -raspund la -explicatia
evaluarea -ce este schita ? intrebarile -conversatia
cunostintelor -care sunt etapele premergatoare executarii profesorului
.Anuntarea schitei ? 5
temei pentru -care sunt etapele executarii schitei ?
acasa. Urmareste modul de lucru al elevilor.
Tema: Sa se realizeze pe caiete schita unei
piese executata la instruire practica.