Sunteți pe pagina 1din 1

........................

DOSAR NR.
SECTIA

D O M N U L E P R E Ș E D I N T E,

Subsemnata ........................ în calitate de ........................,

reprezentată convențional de ........................

Formulez

CERERE

Prin care va solicit in mod respectuos sa imi aprobati studierea si fotocopierea


(mijloace proprii) urmatoarelor file .................................................................. din doarul
........................

........................

Prin ........................