Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Chidon Simona


DATA: 7.10.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară „Gheorghe Asachi”, Iași
CLASA: Pregătitoare B
MENTOR: Prof. Gr. II Mihalea Mocanu
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și Explorarea Mediului
UNITATEA TEMATICĂ:
SUBIECTUL: Numărul și cifra 5
TIPUL LECŢIEI: Consolidare
SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea cunoștințelor legate de numerele naturale 0–5: recunoaștere, formare, citire, scriere, comparare și
ordonare și identificarea viețuitoarelor din alte zone ale lumii.
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

1.1 Gruparea unor jetoane reprezentând animale, mijloace de transport etc. După numărul unor elemente specifice;

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să indice cel puțin trei dintre numerele învățate (1, 2, 3), urmând instrucțiunile exercițiilor;
O2: să identifice viețuitoarele din alte zone ale lumii.
O3:Să asocieze cifra numărului corespunzător de elemente;
O4:Să așeze corect animalul la casa lui, raportându-se la informațiile primite;
O5: Să descompună numărul și cifra 5;
O6: Să decoreze jetonul cu numărul și cifra 5 respectand sarcinile date;
STRATEGII DIDACTICE
1. Metode şi procedee didactice: expunerea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic
2. Mijloace de învățământ: fișa din manual (Anexa 1), imagini cu animale, coș, frunze, jeton cu cifra 5, ață, markere, creioane
3. Forme de organizare: frontal, individual
4. Resurse:
 Umane: 34 de elevi
 Temporale: 30 de minute activitatea de învățare + 15 minute activitate de completare
5.Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina - MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele/ Obiective Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele lecţiei operaţio- Metode, Mijloace de Forme de
+ intervalul de nale procedee, învăţământ organizare
timp alocat tehnici a
activităţii
1. Momentul - Voi pregăti materialele, așteptând ca - - - -
organizatoric elevii să își ocupe locul în bănci și să
(2 minute) se pregătească pentru lecție.

2. Captarea atenției - Se va realiza printr-o ghicitoare: Conversația Ghicitoare Frontal Evaluez intresul
(4 minute) Câte degete am oare copiilor de a
La o mână sau picioare participa la
Sigur ştie fiecare activitate
Care-i cifra asta oare?
(cinci)

3. Comunicarea - „Copii, astăzi îl vom învăța pe Eli Expunerea - Frontal Evaluarea


titlului lecţiei şi a numerele pe care le-ați învățat voi Conversația interesului
principalelor pâna acum și vom afla mai multe manifestat de
coordonate ale noutăți despre prietenii lui Eli care elevi
acesteia trăiesc în alte zone alte lumii.
(1 minut) Sunteți pregătiți?”
4. Desfășurarea O1 Voi solicita câte unui copil să iasă la Conversația, Tablă Frontal, Evaluarea
activității O2 tablă și să scrie cifrele învățate. Explicația, magnetică, individual capacității de
(25 minute) O3 „Acum, vom deschide Caietul special Demonstrația marker, scriere a cifrelor
la pagina 67. manual, și identificarea
creioane viețuitoarelor
Ce observăm la primul exercițiu? colorate din imaginile
Recunoașteți viețuitoarele? Ce știți prezentate.
despre ele? Unde trăiesc? Haideți să le
numărăm împreună!
Recunoașteți cifrele din chenar? Evaluarea
La acest exercițiu trebuie să îl ajutăm modului în care
pe Eli să unească fiecare cartonaș cu Exercițiul unesc cartonașul
cifra potrivită. cu cifra
După ce am numărat oral, copiii unesc corespunzătoare.
în caiet cifra cu cartonașul
corespunzător.

La exercițiul următor trebuie să


desenăm numărul de obiecte indicat.
Voi realiza pe tablă cadrul fără
elemente, copiii care termină
exercițiul în caiet vor veni la tablă să
deseneze obiecte pentru a vedea și
ceilalți cum trebuie rezolvat exercițiul.
La exercițiul următor trebuie să unim
ce se potrivește. Numărăm elementele
împreună și copiii vor uni acestea cu
cifra potrivită. (exercițiul cu zarurile
din Anexă).

O3 În continuare, vom colora cu culoarea Conversația, Siluetele Frontal, Evaluarea


preferată atâtea degete cât ne arată Demonstrația, personajelor, individual capacității de
cifra. Câte degete are o mână? Vom Exercițiul tablă, realizare a
recunoaște cifra și vom colora marker, corespondenței
degetele indicate de cifră. manual, (element cu
creion element)
O1 „La următorul exercițiu vom colora cu Conversația, Frunze, coș, Frontal, Evaluarea
O5 aceeași culoare imaginile care îți Demonstrația, tablă, individual capacității de a
indică același număr. Exercițiul manual, număra și de a
Întâi vom observa viețuitoarele. Ce Joc didactic colora imaginii
avem în imaginile prezentate? Ce știți care indică
voi despre aceste animale? același număr de
În carte avem deja un exemplu dat, obiecte.
cifra 2 este colorată cu roz, precum și
chenarele în care sunt două elemente.
Noi vom proceda la fel pentru
următoarele imagini.
Astfel: Evaluarea
1 – negru capacități
3 - galben elevilor de a
4 - roșu descompune
5 – verde numărul cu
ajutorul
Joc didactic: Ajută-l pe Eli Joc didactic jetoane jetoanelor.
Exercițiul
Trebuie să îl ajutăm pe Eli să curețe în
grădină.
Pentru asta vom împărți frunzele în
cele două coșuri. (descompunerea lui
5 în 6 moduri)
5. Obținerea O2, Fiecare copil va primi o imagine în Conversația, Tablă Frontal Evaluarea
performanței O4 care este reprezentat un animal din Exercițiul Imagini cu capacității de a
(4 minute) cele prezentate și va aduce jetonul la Problematizarea medii de identifica
tablă, unde trebuie să așeze animalul viață și mediul de viață
la casa lui. jetoane corespunzător
unui animal.
„Despre ce animale am discutat
astăzi?
Dar maimuța unde locuiește? Cine îmi
poate spune o propoziție despre
maimuță?”
6. Asigurarea O6, Copiii vor primi câte un jeton sub Conversația, Jeton, ață Frontal, Evaluarea
retenției și a forma cifrei 5 și vor șnurui cifra cu Exercițiul, individual modului de
transferului ajutorului aței. Munca executare a
(5 minute) independentă sarcinii primite
7. Încheierea - Voi face aprecieri verbale individuale Conversația Individual Evaluarea
activității și de grup. globală a
(4 minute) activității
ANEXE