Sunteți pe pagina 1din 5

Nume................................ Data:................

Test de evaluare – Comunicare în limba română

Unitatea: Școala și cartea, doi prieteni adevărați

1. Citește textul și apoi rezolvă cerințele date.


Rățușca cea urătă
de Hans Christian Andersen
Dimineața, rațele sălbatice se treziră și, văzând bobocelul, se zgâiră la el.
- Ce fel de arătare mai este și asta? se întrebară.
Bobocelul se răsuci în toate părțile și le salută, cum putu mai bine.
- Tare urât mai ești! spuseră rațele sălbatice. Dar, la urma urmei, nouă puțin ne pasă, numai să nu-ți
treacă prin cap să te înrudești cu noi!
Bietul bobocel! Numai de asta nu-i ardea! Măcar de l-ar lăsa să stea cu ele în tufiș.

a) Titlul textului este: ..................................................................................................


b) Autorul textului este: ..............................................................................................
c) Textul are ..................... alineate.
d) O fila are....................................
e) Componentele cărții sunt: ......................................................................................

2. Răspunde la întrebări:
a. Care sunt personajele textului?
....................................................................................................................................................................
b. De ce se simțea respins bobocelul?
......................................................................................................................................................................
c. Au procedat corect rațele sălbatice? De ce?
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
d. Formulează o întrebare referitoare la textul cictit.
……………………………………………………………………………………………………………

3. Realizează un scurt dialog între tine și colegul de bancă despre materia preferată de la școală.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Completează următoarele enunțuri cu cuvinte potrivite.


a. .................................... se scrie în partea dreaptă a paginii.
b. ...................................se scrie în mijlocul rândului următor.
c. ........................................... se scrie între titlu și text.
d. ..............................oferă cititorului informații despre conținutul cărții.
e. Cuprinsul unei cărți se poate afla la .................................... sau la………………..........…cărții.

5. Transcrie al doilea alineat din text.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

6. Scrie cuvintele, din următoarea propoziție, în ordine alfabetică:


Dimineața, rațele sălbatice se treziră și, văzând bobocelul, se zgâiră la el.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Scrie formule de salut pentru următoarele situații:


a) Te întâlnești cu un coleg:
…………………………………………………………….................
b) Pleci de acasa:
………………………………………………………………………..
c) Intri intr-un magazin:
………………………………………………………………..............

8. Prezintă cel mai bun prieten.


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Comunicare în Limba română
Test de evaluare
Unitatea: Școala și cartea, doi prieteni adevărați

1. Competente specifice

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare


3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

2. Descriptori de performantă

Calificativul
Itemul
Foarte bine Bine Suficient

1. Citește textul apoi rezolvă cerințele date 4-5 situații 3 situații 1-2 situații

2. Răspunde la întrebări 4 situații 3situații 1-2 situații


3. Realizează un scurt dialog între tine și Rezolvă corect Rezolvă corect
Rezolvă parțial
colegul de bancă despre materia preferată cerința cu 1-2 cerința cu 3-4
corect cerința
de la școală. greșeli minore greșeli
4. Completează următoarele enunțuri cu
4-5 situatii 3 situatii 1-2 situatii
cuvinte potrivite.
Rezolvă corect
Rezolvă corect Transrie alt
5. Transcrie al doilea alineat din text. cerința cu 1-2
cerința alineat
greșeli minore
6. Scrie cuvintele, din următoarea Rezolvă corect Rezolvă corect
Rezolvă parțial
cerința cu 1-2 cerința cu 3-4
propoziție, în ordine alfabetică corect cerința
greșeli minore greșeli
7. Scrie formule de salut pentru
3 situatii 2 situatii 1 situatie
următoarele situații:
Rezolvă corect Rezolvă corect
Rezolvă parțial
8. Prezintă cel mai bun prieten. cerința cu 1-2 cerința cu 3-4
corect cerința
greșeli minore greșeli
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi Cfinal


I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
Calificativ

FB
B
S
I

Observatii: FB – %
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ B– %
________ __
S–%
I– %

S-ar putea să vă placă și