Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă orală

Proiect de grup,,Toamna în creații literare și muzicale”

Realizează un discurs de 5 min.în care vei prezenta posterul, care conține imagini de
toamnă,desene proprii,versuri ale scriitorilor români despre toamnă....
Grila de evaluare:

Nr. Criteriile de evaluare


d/o
Numele prenumele Calitatea Calitatea Aspectul Originali- Corectitudi Corectitu- Corelarea Înțelegerea Respectara Punctaj Nota
elevului poste- prezentă- materia tatea nea,succesiu- dinea versurilor cu și limitei de Total
rului rii lelor prezentă- nea și verbală imaginile respectarea timp
rii claritatea și titlul sarcinii
informației posterului

4p. 2p. 2p. 3p. 3p. 2p. 2p. 1p. 23p.


4p.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Barem de notare

Punctaj 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10