Sunteți pe pagina 1din 2

Studenți: Achirei Mădălina

Vieru Veronica

Descrieți o dilemă etică care poate să apară în relația profesor student. Analizați
alternativele de acțiune și alegeți pe cea mai bună.

O dilemă etică care poate să apară în relația profesor student ar putea fi legată de
contestația și nemulțumirea studentului în legătură cu media finală sau o notă luată pe parcurs
la materia respectivă.
Ca alternative de acțiune, putem apela la un alt profesor, de la o altă grupă să facă
evaluarea studentului sau îl poate evalua din nou profesorul pe care l-a avut pe parcursul
întregului semestru.
Alternativa cea mai bună ar fi alegerea unui alt profesor să evalueze studentul pentru că
noul profesor nu-l cunoaște pe student și va putea fi imparțial.

Ce probleme de încălcare a eticii și integrității academice ce pot să apară în cazul


unui proiect semestrial de echipă?
În cazul unui proiect semestrial de echipă, ar putea apărea neînțelegeri între membrii
echipei din cauza sarcinilor inegal distribuite sau a implicării disproporționale. Totodată, dacă
unul sau mai mulți membri ai echipei lucrează, ar putea să se eschiveze de la realizarea
proiectului motivând că nu au timp. Ceilalți membri ai echipei, pentru că își doresc să ia o
notă mare, se mobilizează și realizează ei proiectul. Astfel, membrii cu „scuzele”, chiar dacă
nu au adus nici o contribuție proiectului, vor beneficia de aprecierea profesorului și vor primi
note nemeritate.
Din punct de vedere al integrității academice, în vederea realizării mai rapide a
proiectului și a depunerii unui efort minim, studenții ar putea prelua de pe internet fragmente
din diverse proiecte, fără să citeze sursa și să-și asume în totalitate realizarea proiectului.

Care credeți că sunt cele mai frecvente încălcări ale eticii și integrității academice de
către studenți? Dar de către profesori?

Cele mai frecvente încalcări ale eticii și integrității academice de către studenți sunt:
 Copierea la examene;
 Plagiatul în cadrul proiectelor și a lucrărilor de licență/master/doctorat;
 Întârzierea la ore.

Cele mai frecvente încalcări ale eticii și integrității academice de către profesori sunt:
 Notarea necorespunzătoarea a testelor scrise în mod clasic și a proiectelor
 Întârzierea la ore cu mai mult de 20 de minute, fără nici o scuză.
 Afișarea foarte târzie a rezultatelor la teste (după 4-6 săptămâni de la data
evaluării)
 Nerespectarea fișei disciplinei prin discutarea la cursuri sau seminarii subiecte
care nu au legătură cu materia.

Care sunt implicațiile pe termen lung ale unei conduite academice necorespunzătoare
în cazul unui profesor? Dar în cazul unui student? In care situație implicațiile sunt mai
grave? Argumentați.

Pe termen lung, implicațiile unei conduite academice academice necorespunzătoare în


cazul unui profesor ar putea fi lipsa de respect din partea studenților sau pierderea locului de
muncă, ca urmare a evaluării anuale.

În cazul unui student, implicațiile pe termen lung ale unei conduite academice
necorespunzătoare pot fi repetarea anului universitare, refacerea materiei, exmatricularea.

S-ar putea să vă placă și