Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data__20.11.2019_Clasa a VII-a Numărul lecției în modul (conform proiectării didactice de lungă durată):_11_ Numărul lecției conform orarului:_2__Durata: 45/

Capitolul:__ _ECHIPAMENTE DIGITALE_ Subiectul lecției:_____ Echipamente digitale multimedia:________________________________________________

Subcompetențele curriculare:_ Identificarea şi descrierea destinației pârților componente ale calculatorului;


utilizarea corectă al termenilor specifici informaticii în enunțuri şi comunicări;
Obiectivele lecției: La finele lecției elevii vor fi capabili

O1 – să Identifice și să descrie destinația părților componente ale calculatorului;


O2 – să selecteze din dispozitivele propuse dispozitivele digitale_
O3 – să Identifice și să descrie destinația dispozitivelor multimedia;
O4 – Să identificăm dispozitivele conform modelelor propuse;
O5 – Să utilizăm corect termeni specifici informaticii în enunțuri şi comunicări;
Să aplicăm cunoștințele acumulate în situații nestandart.
Să utilizăm terminologia aferentă informaticii în situații de comunicare;
Tipul lecției: _lecție joc / de dobândirea cunoștințelor

Tehnologii didactice:

Forme Metode Mijloace de învățămînt


-frontală; -activitatea cu manualul; Manualul de Informatica cl a VII-a. Autor Gremalschi Anatol
-în perechi; -activitate cu MTI Resurse Internet (imagini, descrieri, caracteristici)
-individual; -metoda exercițiului Muzica îngerilor : https://www.youtube.com/watch?v=Ziai7G38giY
-efectul Mozart ”Concertul 21 pentru pian” de Mozart. https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I

Evaluarea:

Tipul evaluării Forme, metode, tehnici de evaluare


Frontală: la tablă – PPT
Formativă, curentă, de progres În grup – fișă
Individuală - test scris,
SCENARIUL LECȚIEI

Nr. Secvențele Tim- Obiec- Evalu-


Activitatea profesorului Activitatea elevilor
crt. lecției pul tivele area
I Evocarea Salută elevii. Pe tablă este indicată data și inscripția “Temă în clasă”. Salută profesorul. Elevul de serviciu anunță numele persoanelor Se verifică
(vizual)dac
-Salutul. Momentul 1 min Verificarea pregătirii de lecție. absente. ă elevii au
organizatoric. rechizitele
Captarea inițală a necesare.
atenției elevilor.
Analizează, discută, prezintă soluția.
-Formularea
obiectivelor

-Verificarea temei Propune problema de captarea atenției. Evaluare


pentru acasă orală

-Reactualizarea
cunoștințelor și a
capacităților 1 min Formulează și discută întrebările (dacă există).
Răspund la întrebările profesorului.
”Călătoria în țara informaticii”
Mergând într-o călătorie oamenii, au nevoie de echipament,
studiază planul și ruta de deplasare.
Să încercăm și noi, să ne pregătim. Clasa se împarte în două 4 echipe.
În calitate de bagaj să luăm cunoștințele și abilitățile noastre,
trasându-ne obiective.
1 min Călătoria noastră prin țara Informaticii va trece prin 4 stații .
1. Codificatorul
2. Zigzag Elevii se pregătesc de ”călătorie”: pixul, caietul și
3. Multimedia tabletă.
4. Erudit

3 min 1. Concursul ”Codificatorul”. Pentru îndeplinire se


folosește efectul Mozart: concursul se petrece audiind
”Muzica îngerilor” de Mozart. Fiecare echipă descifrează mesajele propuse:
Se propun trei mesaje codificate cu codul ASCII:
01000101010000110100100001001001010100000100000101 1.ECHIPAMENTE
00110101000101010011100101010001000101
01000100010010010100011101001001010101000100000101
00110001000101 2.DIGITALE
0100110101010101010011000101010001001001
0100110101000101010001000100100101000001 3.MULTIMEDIA
Completează fișa ”de drum” cu rezolvarea sarcinei 1
Deci tema lecției de astăzi este: Echipamente digitale
multimedia. Notează tema lecției în caiete și discută
2 min Obiectivele lecției sunt:
 Să identificăm și să descriem destinația pârților
componente ale calculatorului; Citesc și analizează în grup obiectivele lecției.
 Să utilizăm corect termeni specifici informaticii în
enunțuri și comunicări;
 Să identificăm dispozitivele conform modelelor propuse;
 Să aplicăm cunoștințele acumulate în situații nescandat.
Descifrează mesajele propuse:
Următoarea stație este ”ZIGZAG” 1. MICROFON
5 min Aici trebuie să ne amintim de părțile componente ale unui 2. TASTATURĂ
calculator. Ce dispozitive se conectează la calculator? 3. IMPRIMANTĂ
Mesajele sunt cifrate după o regula specială: câte două litere 4. CALCULATOR
scrise în formă de zigzag. 5. SCANNER
Pentru fiecare dispozitiv descifrat se indică și distinația. 6. MONITOR
7. PROCESOR
8. MEMORIE
Luăm loc în trenuțul nostru și continuăm călătoria. Pentru fiecare cuvânt decodificat se indică și destinația
II Realizarea Prezintă sarcinile, situația de învățare.
sensului 15 min Următoarea stație este ”MULTIMEDIA”

-Predarea-învățarea
materiei noi(în
cazul studierii
materiei noi). Elevii stabilesc componentele multimedia
-Consolidarea
 TEXTUL
materiei și formarea  GRAFICA
capacităților.  ANIMAȚIA
 SUNETUL
Astfel, în sens larg, termenul "multimedia„ semnifică un  VIDEO
spectru al tehnologiilor informaționale, ce utilizează programe Apoi se stabilesc dispozitivele multimedia digitale.
și dispozitive tehnice pentru a acționa mai efectiv asupra
utilizatorului(care a devenit în același timp cititor, ascultător și  Touchscreen (ecran sensibil, senzor, ecran tactil)
spectator)  Scanner
 Aparat de fotografiat digital
 Cameră video digitală
Se prizintă câte un dispozitiv și se menționează destinația lui,  Telefoane mobile
domeniile de aplicare.  Cameră Web
.
 Camere – document.
 Proiector video
 Table interactive
 Sisteme de supraveghere
III Reflecție 10 min Și iată-ne ajunși la stația ”Erudit”
La aceasta stație vom rezolva un test, în care trebuie de selectat Elevii rezolvă testul (anexa 2) și selectează răspunsurile pe
-Aplicații. răspunsurile corecte sau de scris un răspuns scurt. Timp la fișele lor.
-Evaluarea atingerii dispoziție 6 min. Testul se rezolvă utilizând efectul Mozart: se
obiectivelor propune muzica ”Concertul 21 pentru pian” de Mozart.
preconizate.
a)Bilanțul cantitativ:
-Bilanțul lecției. • Cum a decurs excursia noastră virtuală?
Concluzii.
2 min • Ce impresii aveți?
• Ați aflat ceva nou?
• Ce anume?
• Ce ați dori să aflați pe viitor?
b)Bilanțul calitativ
Elevii dau răspunsuri la întrebări. Întrebări
Se discută care dintre obiectivele lecției sunt atinse și care nu. Se trag orale.
concluzii asupra activității la lecție
Notează în agendă.
IV Extensie- Propune tema pentru acasă.
5 min
-Prezentarea temei De repetat: Clasificarea calculatoarelor, rețele de calculatoare Notează în caiete.
pentru acasă.
De învățat: Dispozitive multimedia
Proiect: De căutat informații cu privire la Ergonomia şi Securitate
personală în mediile digitale

Mulțumesc pentru lecție.


La revedere! La revedere!

S-ar putea să vă placă și