Sunteți pe pagina 1din 6

Tema de control nr.

1 – 10% din nota finală


termen de postare pe platforma e-Learning: 07 decembrie 2019

1. Explică, prin cuvinte sau expresii sinonime, sensurile cuvântului polisemantic „a pune”
din expresiile:
- a pune de mâncare –
- a pune foc la casă –
- a pune în cumpănă –
- a pune capul în pământ –
- a pune mâna în foc –

2. Indică, în contexte potrivite, sensurile omonimelor lexico-gramaticale:


- care
- poartă
- șiret
- vie

3. Dă câte două exemple de cuvinte derivate cu fiecare dintre sufixele:


- substantivale: a. -ar:
b. -ință:
c. -iș:
- adjectivale: a. -bil:
b. -esc:
c. -iu:
- verbale: a. -a:
b. -iza:
c. -i:
- adverbiale: a. -ește:
b. -iș:
c. -îș:

4. Alcătuiește familii lexicale, pornind de la următoarele cuvinte de bază:


- alb:
- drept:
- om:
- veste:

5. Evidențiază sensul propriu, sensul secundar și sensul figurat al cuvântului lună, în trei
enunțuri adecvate.
6. Scrie câte două locuțiuni:
- substantivale:
- adjectivale:
- pronominale:
- verbale:
- adverbiale:
- prepoziționale:
- conjuncționale:

Tema de control nr. 2 – 10% din nota finală


termen de predare/postare pe platforma e-Learning: 11 ianuarie 2020

Subliniați varianta corectă:


1. Cuvântul „unei” din enunţul „ Stiloul este al unei alte fete” este:
a. articol nehotărât
b. pronume nehotărât
c. adjectiv pronominal nehotărât
2. Structura corectă este:
a. scriitorul al cărui operă
b. pictorii ai căror operă
c. vecinul al cărui frate
3. În enunţul „…ar aprinde în mine un asemenea dor semeţ”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv în acuzativ
b. adjectiv substantival
c. substantiv în nominativ
4. În enunţul „Se purta ca şi când ar fi fost prezentă”, avem:
a. 2 verbe: verb la diat. reflexivă + vb. la diat. pasivă
b. 2 verbe: verb la diat. activă pronominală + vb. la diat. activă
c. 3 verbe: verb la diat. reflexivă + vb. la diat. activă + vb. la diat. activă
5. Numele predicativ din enunţul „Ionel e tobă de carte” este exprimat prin:
a. locuţiune adverbială
b. locuţiune adjectivală
c. locuţiune substantivală
6. Forma de dativ posesiv se află în enunţul:
a. Ţi-am adus cărţile necesare.
b. Voi veni să-ţi văd grădina.
c. Şi voinicul mi ţi-l loveşte cu paloşul.
7. În enunţul „Nu te tulbura fără de vreme, draga mea”, structura subliniată este:
a. locuţiune adverbială
b. locuţiune substantivală
c. locuţiune prepoziţională
8. În enunţul „Ca un băiat cuminte ce e, începe să înveţe”, cuvântul subliniat este:
a. verb nepredicativ, copulativ
b. verb predicativ, personal
c. verb predicativ, impersonal
9. Sunt predicative interjecţiile:
a. vai! hai! o!
b. hait! ah! brrr!
c. iată! poftim! hai!
10. În enunţul „Cu câteva chirii a devenit proprietar”, cuvântul subliniat este:
a. pronume nehotărât
b. adjectiv pronominal
c. numeral
11. În enunţul „La dus a călătorit cu avionul”, cuvântul subliniat este:
a. verb la supin – compl.circ. de timp
b. subst. + prep. – compl. circ. de loc
c. participiu + prep. – compl.circ. de timp
12. În enunţul „Poate nu te-a mai anunţat”, cuvântul subliniat este:
a. adverb predicativ
b. adverb modalizator
c. cuvânt incident
13. În enunţul „Mi-e tare frig”, cuvântul subliniat este:
a. adverb
b. substantiv
c. substantiv în componenţa unei locuţiuni verbale
14. În enunţul „La pagina treizeci sunt ilustraţii”, cuvântul subliniat este:
a. numeral cardinal cu valoare adjectivală
b. numeral ordinal cu valoare adjectivală
c. numeral cardinal cu valoare substantivală
15. În enunţul „Ei se ceartă mereu”, cuvântul subliniat este:
a. verb la diateza reflexivă
b. verb la diateza activă
c. verb la diateza activă pronominală
16. În enunţul „Fără a fi fost sărac, tot nu se descurca”, structura subliniată este:
a. verb la infinitiv perfect, diateza activă + adjectiv
b. verb la infinitiv perfect, diateza pasivă
c. verb la infinitiv prezent, diateza activă + adjectiv
17. În enunţul „Grupul în urma căruia au sosit ocupase întreg oraşul”, structura subliniată este:
a. pron.rel., caz acuzativ, c.c.t.
b. pron.rel., caz acuzativ, c.c.l.
c. pron.rel., caz genitiv, c.c.t.
18. În enunţul „Deşi chemat, a refuzat oferta”, cuvântul subliniat este:
a. verb la participiu, diateza pasivă, predicat verbal
b. verb la participiu, diateza activă, c.c.concesiv
c. verb la participiu, diateza activă, nume predicativ
19. În enunţul „Mariei, fetei celei mari, nu-i oferise cadouri”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv, cazul dativ, apoziţie
b. substantiv, cazul nominativ, apoziţie
c. substantiv, cazul genitiv, atribut substantival
20. În enunţul „Le-ai dat apă la vite?”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv, caz acuzativ, c.c.l.
b. substantiv, caz acuzativ, c.i.
c. substantiv, caz dativ, c.i.

Tema de control nr. 3 – 20% din nota finală


termen de predare/postare pe platforma e-Learning: 18 ianuarie 2020

A. Subliniați varianta corectă:


1. Funcţia sintactică a structurii „de aici” din enunţul „Cei de aici au simţul umorului” este:
a. Atribut adverbial
b. Subiect
c. Atribut adjectival
2. Funcţia sintactică a structurii „din alb” din enunţul „Din alb s-a făcut roşu.” este:
a. C.c.mod
b. C.c.cauză
c. C.indirect
3. Funcţia sintactică a structurii „fără a fi întrebat” din enunţul „A găsit strada pe care o căuta
fără a fi întrebat pe cineva” este:
a. C.c.mod
b. C.c.concesiv
c. C.c.consecutiv
4. Funcţia sintactică a structurii „fiind întrebat” din enunţul „Fiind întrebat despre articol, a dat
din umeri.” este:
a. C.c.cauză
b. C.c.condiţional
c. C.c.timp
5. Funcţia sintactică a structurii „ale noastre” din enunţul „Caietele acestea nu erau ale
niciunuia dintre colegii mei.” este:
a. Complement indirect
b. Nume predicativ
c. Atribut pronominal
6. Funcţia sintactică a pronumelui relativ „cui” din enunţul „I se dă cui cere.” este:
a. C.indirect
b. Subiect
c. C.direct
7. În textul „Ce e val, ca valul trece;/ De te-ndeamnă, de te cheamă/ Tu rămâi la toate rece.”
sunt:
a. trei predicate nominale, două predicate verbale
b. două predicate nominale, trei predicate verbale
c. un predicat nominal, patru predicate verbale
8. În enunţul „Cei care m-au căutat sunt doi dintre colegii mei., numeralul are funcţia
sintactică de:
a. Subiect
b. Atribut adjectival
c. Nume predicativ
9. În enunţul „Nu ştie cine ştie ce carte”, avem:
a. predicat verbal, atribut pronominal, complement direct
b. predicat verbal, atribut adjectival, subiect
c. predicat verbal, atribut adjectival, complement direct
10. Indică enunţul în care „cât” nu este element de relaţie:
a. Cât ar fi de departe trebuie să ajungi acolo.
b. E înalt cât casa.
c. Ştiu cât ai lucrat azi.
11. În enunţul „Eu nu mă mai pot gândi la tine”, predicatul este:
a. nu pot
b. nu pot gândi
c. nu mă pot gândi
12. În enunţul „Se scutură salcâmul de ploaie şi de vânt:”, structurile „de ploaie” şi „de vânt”
sunt:
a. complemente de agent
b. complemente circumstanţiale de cauză
c. complemente indirecte
13. În enunţul „Străzile erau pline de apă după ploaie”, substantivul „apă” are funcţia
sintactică de:
a. complement indirect
b. complement de agent
c. complement circumstanţial de cauză
14. Precizați enunţul în care verbul „a rămâne” este predicativ, personal:
a. El rămâne cum îl ştim cu toţii.
b. După un drum lung, el rămâne unde şi-a dorit.
c. După cele văzute, mai rămâne să discutăm.
15. Indicați valoarea sintactică a pronumelui din enunţul „De azi norocu-mi surâde”:
a. Atribut pronominal
b. Atribut adjectival
c. Complement indirect
16. Indicați enunţul în care pronumele relativ are funcţia sintactică de complement direct:
a. Ştiu ce contează.
b. Am descoperit ce anume te interesa.
c. Am aflat pe cine aştepţi.
17. Indicați enunţul în care se află un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal:
a. Nu am înţeles ai cui sunt aceştia.
b. Ştiam că niciunui om nu-i place minciuna.
c. Adesea cei ce vin sunt acei care mă caută.
18. Precizați valoarea verbului „a ajunge” din enunţul „Îmi ajunge cât am muncit.”:
a. Predicativ, impersonal
b. Copulativ, personal
c. Predicativ, personal
19. Indicați enunţul în care verbul „a avea” este auxiliar:
a. N-avea să prindă trenul.
b. Ea n-are ce se face.
c. Tu ai de citit tema.
20. Precizați felul subiectului din enunţul „Într-o dimineaţă, mi s-a bătut la uşă.”:
a. Subînţeles
b. Exprimat (dimineaţă)
c. Nedeterminat

B. Se dă textul:
„Pentru că era adevărat ce spunea Calomfirescu şi ceilalţi prieteni ai lui, era necesar
ca şi ce afirmau inamicii să fie tratat cu seriozitate, dacă voia să reuşească.“
a. Analizați sintactic fraza:
b. Analizați sintactic şi morfologic cuvintele subliniate.
c. Alcătuiți propoziţii cu sinonimele neologice ale cuvintelor: îndemânatic, a
spune, a merge, a aşeza.
d. Alcătuiți fraze în care conjuncţia „dacă” să introducă cinci subordonate
diferite.
e. Despărțiți în silabe cuvintele: apreciabil, nestăvilit, indignare, dreptunghiular,
coordonate.