Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL” ALBA IULIA


STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 39
TEL 0258 816938 FAX 0258 811803
e-mail:dp.alba@mail.albanet.ro

Nr. ........./......................
AVIZAT
DIRECTOR,
PROF. POPA JANA

PROIECT EDUCAȚIONAL

VIZITĂ DIDACTICĂ- FABRICA DE PORȚELAN S.C.


APULUM S.A. ALBA IULIA

DATA ŞI DURATA VIZITEI : 6.XI.2018

TEMA VIZITEI: Meseria, brățară de aur

OBIECTIVUL VIZITAT: Fabrica de porțelan S.C. APULUM S.A. ALBA IULIA

TIPUL VIZITEI : vizită cu caracter intuitiv

CLASELE: PREGĂTITOARE, CLASA I, CLASA a II-a. CLASA a III-a, CLASA


a IV-a

ORGANIZATOR: PROF. DR. GHEORGHIU ELENA

COLABORATORI: INSTIT. VINȚAN ENIKO

PROF. CINEZAN RAMONA

ÎNV. MIHĂILĂ ELENA


PROF. MOGA DIANA

SCOPUL: observarea directă şi însuşirea de cunoştinţe despre producerea articolelor de


porțelan

OBIECTIVE CADRU

1. Completarea, sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor însuşite în clasă 2.Legarea


cunoştinţelor teoretice cu exemple practice, dobândite în observarea practică

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

o Analizarea aspectelor legate de producerea porțelanului


o Formarea unor noţiuni şi reprezentări despre procedeele de producere
a unor articole de porțelan
o Formarea spiritului antreprenorial
o Dezvoltarea simţului ecologic şi a atitudinii faţă de mediul
înconjurător
OBIECTIVE OPERAŢIONALE

- să observe etapele principale de transformare a porțelanului;

-să descrie obiectivul vizitat şi să argumenteze importanţa acestuia;

- să precizeze utilitatea produselor finite;

- să aprecieze efortul depus în realizarea produselor.

Etapele vizitei sunt:

1. Partea introductivă
2. Comunicarea noilor cunoştinţe
- observarea obiectivului vizitat;

- se discută probleme legate de etapele producerii articolelor de porțelan, etapele


obţinerii produsului finit;
- rezultatele observaţiilor şi cercetărilor se consemnează în fişe şi caiete.

- se sistematizează observaţiile şi se fixează conceptele, se repetă noii termeni


utilizaţi în timpul explicaţiilor.

3. Fixarea şi sistematizarea materialului


- Se ordonează însemnările, se ilustrează prin desene, texte scurte impresiile lăsate
de vizita efectuată.

Director,

PROF. POPA JANA PROF. DR. GHEORGHIU


ELENA