Sunteți pe pagina 1din 4

Studiu de caz al unui copil/ elev care prezintă manifestări de tip hiperactiv sau tulburări de

personalitate și strategiile didactice specifice utilizate


STUDIU DE CAZ Elev cu comportament deviant

Date personale
1. Nume şi prenume : P.G
2. Locul şi data naşterii : 12 mai 2007
3. Domiciliul :
4.Inscris la Școala Gimnazială
5. Clasa : a V a
II Date familiale
Structura şi componenţa familiei .
Elevul provine dintr-o familie dezorganizată cu doi copii minori crescuți doar de mama. Aceasta
este plecată aproape tot anul în străinătate, venind doar câteva săptămâni în vacanțele copiilor.
Deoarece familia nu deține proprietate, locuiesc împreună cu străbunicii din partea mamei.
Problema identificată: tulburări comportamentale frecvente (iritabilitate crescută, connflicte cu
copii și adulții), agresivitate verbal, probleme care s-au agravat după plecarea mamei în
străinătate.
ATMOSFERA ŞI CLIMATUL EDUCATIV ÎN CADRUL FAMILIEI
Relații încordate, frecvente certuri între mama și străbunici și între străbunici, manifestări
violente.Străbunicul consumă frecvent alcool și nu se ocupă de educația nici unui copil.
Străbunica nu are autoritate asupra celor doi copii datorită vârstei înaintate și a problemelor de
sănătate.
DATE CULESE DIN CONVORBIRILE CU STRĂBUNICA MATERNĂ
Din discuțiile avute cu străbunica maternă, elevul P.G are și acasă un comportament
oarecum diferit în perioadele când mama este plecată. Generează frecvent conflicte cu membrii
familiei, se implică în activități gospodărești dar fără să-i facă placere, acuzându-și mama și
străbunica pentru această situație. Toate aceste lucruri conduc la situații tensionate în familie, la
care P.G.se manifestă prin agresivitate verbal și utilizează un vocabular neadecvat. Le
reproșează tuturor că nu îl înțeleg; se ceartă frecvent cu sora lui; pleacă de acasă fără să anunțe
punând-o pe bunica în situația de a-l căuta peste tot
DATE CULESE PRIN OBSERVAȚII
De la începutul anului școlar am observat că se implică mai puțin în activitățile școlare,
doar dacă este solicitat; Preferă activitățile independente care îl valorizează mai mult și-l fac să
se simtă în centrul atenției; lucrează mai greu în echipă deoarece vrea să facă el totul, nu acceptă
și părerea celorlalți colegi, intră în conflict cu ceilalți membri ai echipei, dacă greșește , nu este
niciodată vina lui; intră ușor în conflict cu adulții și copiii, recunoaște foarte greu că a greșit, își
cere scuze după multe explicații și consiliere; are achiziții la nivelul programei de cls. a V-a ;
finalizează sarcina de lucru, dar în ultimul timp prefer activitățile cu finalitate imediată. Are
momente mai frecvente când refuză regulile și tinde să impună propriile reguli. Deși este
sociabil, comunicativ și stabilește cu ușurință relații cu adulții și copiii, trece cu ușurință de la o
stare la alta se supără repede și din orice, se simte neîndreptățit și se supără.Se implică în
activități gospodărești, dacă este solicitat,sau dacă are un avantaj imediat.
DATE CULESE DIN CONVORBIRILE CU ELEVUL
Elevul P.G își iubește foarte mult mama dar și pe sora sa o iubește foarte mult, chiar dacă
se ceartă, este doar vina lui. Își dorește să vină mama cât mai repede în țară, chiar dacă știe că va
pleca din nou.Nu-i place că străbunicul consumă alcool și își dorește să nu mai locuiască cu ei
deoarece el este cel care generează toate conflictele din familie. Îi place să cânte, să danseze, îi
place școala și să învețe pentru a obține la sfârșitul anului premiul întâi, pentru ca mama să fie
mândru de el.
PROCESELE INTELECTUALE
Capacitate redusă de analiză, sinteză, abstractizare, generalizare; memorie logică de
lungă durată, capacitate bună de păstrare a informațiilor,și de utilizare a acestora în situații noi;
motivație preponderent extrinsecă( note, aprecierea celor din jur, atenșia și aprobarea celorlalți);
posedă aptitudini artistice și literare (muzică, dans, poezie, teatru)
COMPORTAMENTUL ELEVULUI ÎN COLECTIV
Participă cu entuziasm la viața colectivului clasei, mai ales când sarcinile vizează o
contribuție ceativă și libertatea alegerii mijloacelor de exprimare în cadrul unei teme; colegii îl
privesc ca pe o persoană individualistă, centrată pe propriile sale preocupări și probleme, dar
comunică cu el și îi cer sprijinul în realizarea unor sarcini. Prezintă uneori și tulburări de
comportament, perturbă activităţile, încalcă regulile clasei, are dificultăţi în menţinerea şi
stabilirea relaţiilor interpersonale manifestând frecvente loviri ale colegilor, injurii, ameninţări,
refuzul de a realiza o sarcină şi chiar de a vorbi.

COMPORTAMENT SOCIO-AFECTIV
Este dependent de mamă și respinge orice persoană dorește să se stașeze de el. Este foarte
influențabil, toleranță scăzută la frustrare; generează ușor conflicte cu cei din jur; uneori are un
comportament agresiv și manifestă lipsă de respect față de ceilalți.

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT


În realizarea acestui plan am pornit de la premisa că orice copil, indiferent de problemele
pe care le are, simte nevoia de a avea prieteni, de a fi incluşi în grup, de a fi iubiţi. În cazul lui
P.G, plecările mamei în străinătate pentru a asigura traiul zilnic, lipsa tatălui, au făcut ca băiatul
să fie lipsit de afecţiune, fapt care s-a repercutat asupra comportamentului său şi asupra relaţiilor
sale cu ceilalţi. Programul are la bază metode şi strategii centrate pe copil, în funcţie de
particularităţile sale individuale, pentru a crea un mediu favorabil integrării în societate.
Scopul acestui plan a fost diminuarea comportamentului impulsiv şi opoziţionist
manifestat în cadrul şcolii.
Pentru început am realizat ore de consiliere individuală cu elevul dar și cu familia
acestuia, l-am implicat în activități de grup, în echipă,unde să fie motivat permanent să-și ajute
coechipierii, să aibă responsabilități, în vederea succesului echipei, toate acestea vizând
ameliorarea conflictelor cu colegii. Am inclus elevul în diferite activități extracurriculare, în
cadrul cărora elevul a avut initiativă, și-a manifestat creativitatea și și-a pus în valoare
aptitudinile sale. Pentru fiecare comportament adecvat am administrat acel tip de întărire
potrivită elevului (ex: alegerea jocului in pauză). Pentru fiecare dată când a ridicat mâna pentru a
răspunde, a primit o bulină roşie. La 10 buline adunate pe parcursul unei zile elevul beneficia de
o recompensă. Prin înlăturarea întăririlor unui comportament neadecvat, reducem frecvenţa
acelui comportament, astfel, când elevul răspundea neîntrebat, îl ignoram şi repetam întrebarea.
În cazul în care răspundea când era întrebat, întăream acest comportament.
Elevul P.G. a fost stimulat pentru fiecare progres obținut pe parcursul schimbării conduitei sale
prin încurajări și recompense.
În discuțiile cu străbunica elevului P.G.am clarificat faptul că este foarte important
sprijinul afectiv oferit de familie, precum și interesul manifestat față de conduita școlară. Astfel,
s-a tinut legătura cu familia, luându-se măsurile necesare, ceea ce a dus la schimbări
semnificative în comportamentul școlarului. S-a realizat socializarea în principal, precum și
dezvoltarea vorbirii. S-a ajuns ca până la sfârșitul anului, copilul să participe cu interes la activită
țile desfășurate cu colegii, să accepte și părerile celorlalți.
Elevul este mult mai liniștit și tolerant cu cei din jur atunci când își ocupă timpul liber cu
activități care-i fac plăcere (memorare de versuri, cîntece, roluri, etc.); se conformează regulilor
de grup; respectă persoanele din grup şi la scoală şi acasă; stă în bancă, respectând regulile de
comportament adecvate din timpul orei. Am constata că în cazul elevului P.G.recompensele au
dus la creşterea încrederii în sine și a stimei de sine pozitivă.

S-ar putea să vă placă și