Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Introducerea
2. Sanitaria - noţiune
3. Profilaxia - noţiune
4. Igiena - definiţie
5. Tipurile de profilaxie
6. Pprofilaxia primară - scopul
7. Profilaxia secundară - scopul
8. Profilaxia terţiara are ca scop
9. Normativ igienic - noţiune
10. Factorii biologici ai mediului înconjurător
11. Tipurile de normative igienice
12. Metodele de cercetare aplicate în igienă
IGIENA ALIMENTAŢIEI
13. Caracteristica avitaminozei A.
14. Factorii favorabili menţinerii vitaminei C în produse alimentare.
15. Produs alimentar, sursă de retinol.
16. Indice de apreciere a calităţii laptelui.
17. Raţia curativ-profilactică pentru expuşii la plumb.
18. Proteina care se conține în carnea de vită.
19. Cauzele hipovitaminozei C în perioada iarnă-primăvară.
20. Necesarul diurn de vitamina "C" pentru un adult.
21. Caracteristica vitaminei "A".
22. Consecinţe ale hipervitaminozei A.
23. Indicator al calităţii pâinii.
24. Indicii prospețimii laptelui.
25. Cheltuielile de energie reglabile.
26. Bolile cauzate de ouă.
27. Sursă de vitamina D.
28. "Normativele consumului de energie şi cantitatea necesară de substanţe nutritive" pentru
populaţia adultă.
29. Grupul de populație la care se referă chirurgii conform "Normativelor consumului de
energie şi cantitatea necesară de alimente".
30. Consecinţele hipervitaminozei D.
31. Factorii nefavorabili păstrării vitaminei "C" în produsele alimentare.
32. Manifestările hipovitaminozei PP.
33. Surse de vitamina B1.
34. Vitaminele liposolubile ale laptelui.
35. Rolul biologic al glucidelor nedigerabile.
36. Importanţa biologică a colesterolului.
37. Proteine biologic superioare.
38. Principiile alimentaţiei echilibrate.
39. Indicii de apreciere a alimentaţiei individuale.
40. Rația alimentară la persoanele expuse la plumb
41. Caracteristica vitaminelor hidrosolubile.
42. Rolul biologic al vitaminei B1.
43. Consecinţele carenţei vit. D.
44. Rolul biologic al vitaminei C.
45. Valoarea nutritivă a brânzei de vaci.
46. Indicii calității pâinii.
47. Valoarea biologică a proteinelor.
48. Valoarea biologică a lipidelor de origine vegetală.
49. Valoarea nutritivă a cartofului.
50. Caracteristica fibrelor alimentare.
51. Rolul biologic al vitaminei D3.
52. Consecinţele hipervitaminozei A.
53. Rolul biologic al vitaminei B2.
54. Metodele de determinare a calităţii pâinii.
55. Valoarea nutritivă a produselor acidolactice.
56. Carnea şi produsele ei ca sursă de săruri minerale.
57. Indicii de determinare a calității.
58. Consecințele insuficienţei fibrelor alimentare în alimentaţie.
59. Rolul acizilor graşi polinesaturaţi.
60. Caracteristica metabolismul bazal.
61. Perioada anului în care hipovitaminoza C se manifestă mai frecvent.
62. Pâinea ca sursă de nutrienţi.
63. Vitamine liposolubile.
64. Produse furnizoare de vitamina C.
65. Recomandările alimentaţiei raţionale.
66. Importanţa biologică a acizilor graşi polienici.
67. Produse furnizoare de glucide; proteine cu valoare biologică superioară; glucide nedigerabile
(fibre alimentare).
68. Vitaminele mai des întâlnite în fructe
69. Indicii integrităţii laptelui.
70. Produsele furnizoare de caroteni.
71. Caracteristica hipervitaminozei A.
72. Funcţiile biologice ale substanţelelor nutritive.
73. Substanţe nutritive cu funcţie energogenă; preponderent plastică; efect catalitic.
74. Importanţă substanţelor nutritive esenţiale.
75. Importanţa substanţelor substituente.
76. Consecințele carenţei îndelungate de proteine alimentare.
77. Surplusul de proteine în alimentaţie.
78. Măsuri de prim ajutor suspectului de botulism.
79. Produs ce conţine amanitină.
80. Produse alimentare, cauză a toxicozelor stafilococice.
81. Aspect primordial în profilaxia intoxicaţiilor alimentare.
82. Intoxicaţia alimentară cu cea mai scurtă perioadă de incubaţie.
83. Caracteristic pentru toxiinfecţia alimentară.
84. Toxicoze alimentare bacteriene.
85. Proprietăţi caracteristice enterotoxinei stafilococice.
86. Cauza actuală a botulismului.
87. Agenţi cauzali ai micotoxicozelor.
88. Germeni patogeni-agenţi ai toxiinfecţiilor.
89. Semne caracteristice pentru botulism.
90. Semiotica intoxicaţiei stafilococice.
91. Principiile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare bacteriene.
92. Particularităţile intoxicaţiilor alimentare.
93. Clasificarea patologiilor alimentare (FAO/OMS).
94. Noţiunea subnutriţiei.
95. Noţiunea hiperalimentaţiei.
96. Noţiunea alimentaţiei calitativ neadecvate.
97. Noţiunea alimentaţiei neechilibrate.
98. Consecinţele subnutriţiei.
99. Consecinţele hiperalimentaţiei.
100. Tipurile subnutriţiei.
101. Formele etiologice ale subnutriţiei.
102. Formele hiperalmentaţiei.
103. Noţiunea intoxicaţiilor alimentare.
104. Clasificarea intoxicaţiilor alimentare.
105. Condiţii de care depinde apariţia intoxicaţiilor alimentare bacteriene.
106. Cauze ale toxicozelor alimentare.
107. Formele botulismului.
108. Simptome specifice ale botulismului.
109. Sursele de contaminare a alimentelor cu stafilococi.
110. Purtători facultativi de stafilococ.
111. Formele micotoxicozelor.
112. Sursele de îmbolnăvire în toxicoinfecţii.
113. Clasificarea intoxicaţiilor alimentare nemicrobiene.
114. Clasificarea intoxicaţiilor alimentare de etiologie necunoscută.
115. Direcţiile de bază în profilaxia botulismului.
116. Direcţiile de bază în profilaxia intoxicaţiilor stafilococice.
117. Profilaxia micotoxicozelor.
118. Profilaxia intoxicaţiilor cu pesticide.
IGIENA AERULUI
119. Definiţia corectă a climei.
120. Definiţia corectă a vremii.
121. Definiţia corectă a microclimatului.
122. Caracteristica acţiunii biologice a spectrului solar.
123. Radiații solare – cauză a insolaţiei.
124. Radiaţiile solare posedă acţiune bactericidă pronunţată.
125. La ce conţinut de oxigen în aer viaţa este imposibilă.
126. La ce cantităţi de CO2 survine pierderea cunoştinţei şi moartea.
127. Ce arată roza frecvenţei vânturilor.
128. Scopul condiţionării volumului de aer cercetat.
129. Care strat atmosferic acționează preponderent asupra organismului uman.
130. Unde se află ecranul de O3.
131. Ce este umiditatea absolută a aerului.
132. Cu ce se determină viteza de mişcare a aerului în saloanele spitalicești.
133. Ce arată temperatura efectivă.
134. Procesele ce au loc pe pământ influenţează starea cărui strat atmosferic.
135. Care este umiditatea relativă optimă a aerului din încăperile de locuit.
136. Ce dispozitive se folosesc pentru determinarea umidităţii aerului.
137. Cedarea căldurii de către organism, prin radiație, depinde de care factori.
138. Cum se poate stabili temperatura efectivă.
139. Cantitatea de CO2 în aerul atmosferic ne poluat.
140. Condiții de impact negativ a azotului atmosferic asupra stării de sănătate de sănătate.
141. Indicator sanitar de viciere a aerului din încăperi.
142. Metodă de determinare a umidității maxime a aerului.
143. Radiaţii folosite pentru dezinfecţia aerului din încăperi.
144. Definiția umidității relative a aerului.
145. Factori ce determină microclimatul cald.
146. Reacţii fiziologice determinate de radiaţia calorică pozitivă.
147. Influenţa dioxidului de carbon asupra organismului.
148. Dispozitive ce pot fi folosite pentru determinarea vitezei de mişcare a aerului în
încăperile
149. de producere.
150. Reprezentarea proceselor de termoreglare.
151. Acţiune manifestată de radiaţiile ultraviolete cu lungime de undă scurtă (grupul C).
152. Influenţa umidităţii scăzute a aerului asupra organismului.
153. Radiații ce formează ritmul nictemerului.
154. Modificările metabolismului bazal la scăderea temperaturii aerului (mai joasă de 15°C).
155. Localuri cu număr mare de aeroioni grei.
156. Aeroioni ce conţine aerul poluat.
157. Caracteristicile generale ale climei.
158. Zonele climatice ale Pământului.
159. Tipurile climatului după acțiunea asupra organismului.
160. Manifestările adaptării la condiţii climatice foarte călduroase.
161. Manifestările adaptării la condiţii climatice reci.
162. Caracteristicile vremii.
163. Caracteristicile aclimatizării.
164. Faza iniţială de aclimatizare - manifestări în organism.
165. Metodele folosite pentru determinarea acţiunii complexe a factorilor de microclimat
asupra
166. organismului.
167. Acțiune determinată de catatermometrie.
168. Acțiune determinată de temperatura efectivă.
169. Elemente determinate de temperatura rezultantă.
170. Caracteristica radiaţiilor ultraviolete.
171. Caracteristica vicierii aerului.
172. Surse artificiale de poluare a atmosferei.
173. Surse naturale de poluare a atmosferei.
174. Acţiuni indirecte a poluării atmosferei.
175. Acţiuni directe a poluării atmosferei.
176. Măsuri legislative de protecţie ale aerului atmosferic.
177. Măsuri de planificare în protecţia aerului atmosferic.
178. Măsuri tehnologice în protecţia aerului atmosferic.
179. Metodele de recoltare a probelor de aer din încăperile închise.
180. Metodele de cercetare a poluării aerului cu bacterii.
181. Straturi în care temperatura aerului creşte odată cu altitudinea.
182. Caracteristica termolizei prin evaporare.
183. Caracteristica termolizei prin radiaţie.
184. Reacțiile ce se produc la acțiunea microclimatului rece în organism.
185. Temperatura efectivă - definiție.
186. Efectele fiziologice ale CO2 asupra organismului.
187. Condiții în care se produce sindromul de decompresiune.
188. Straturi ale atmosferei în care temperatura aerului scade proporțional cu altitudinea.
189. Psihrometrele Assman şi August - folosirea lor.
190. Caracteristica microclimatului cald.
191. Metode de cercetare a acțiunii microclimatului asupra organismului uman.
192. Mecanismele de termoliză și ponderea lor în condiții de microclimat optim.
193. Tipurile termometrelor după destinație.
194. Metodele de determinare a poluării aerului cu praf.
195. Radiații solare sub acțiunea căror apare pigmentaţia tegumentelor.
196. Straturi incluse în homosfera.
197. Influenţa troposferei în mod direct şi permanent asupra organismului uman.
198. Factorii determinanţi ai microclimatului.
199. Metodele de determinare a temperaturii efective.
200. Concentraţiile admise a CO2 în încăperile spitaliceşti.
201. Acţiunea biologică a radiaţiilor solare luminoase.
202. Modificările în organismul uman expus la presiune atmosferică scăzută.
203. Caracteristica microclimatului de supraîncălzire.
204. Cauzele apariţiei bolii de cheson.
205. Măsuri de protecţie a aerului atmosferic.
206. Influenţa vitezei curenţilor de aer asupra organismului.
207. Factori ce influențează intensitatea termolizei.
208. Infecțiile ce se pot transmite prin mediul aerian.
209. Manifestările poluării aerului atmosferic.
210. Acţiunea radiaţiilor solare ultraviolete din zona A.
211. Persoane care suferă de insuficienţă a radiaţiei ultraviolete.
212. Cauze ale radiaţiei ultraviolete excesive.
213. Metode de determinare a umidității relative.
214. Cauza șocului termic.
215. Manifestarea șocului termic.
216. Primul ajutor medical la apariţia şocului termic.
217. Indicatori ce ne arată gradul de termoliză prin evaporare.
218. Influența presiunii atmosferice scăzute asupra organismului.
219. Factori sub influenţa căror aerul se ionizează.
220. Aeroionii uşori.
221. Aeroionii grei.
222. Acţiunea aeroionilor negativi.
223. Metode de determinare a temperaturii efective.
224. Dispozitiv de determinare a capacității de răcire a aerului.
225. Tipurile de microclimat.
226. Metode fiziologice de determinare a acțiunii microclimatului asupra organismului.
227. Metode psihologice de determinare a acțiunii microclimatului asupra organismului.
228. Determinarea acțiunii complexe a factorilor de microclimat asupra organismului.
229. Microclimat la temperatura efectivă de 18 grade convenționale și capacitatea de
230. răcire a aerului de 5,5 mcal/cm2/s.
231. Valorile temperaturii efective în limitele zonei de confort - caracteristici.
232. Valorile temperaturii efective (în grade convenționale) care ne arată la senzația de confort
233. termic al organismului.
234. Dispozitive ce se utilizează pentru supravegherea sistematică a temperaturii și umidității
235. într-o perioadă de timp.
236. Decalajul diurn al temperaturii aerului care este admis, în cazul funcționării sistemelor de
încălzire.
237. Tipurile de umiditate a aerului.
238. Viteză de mișcare a aerului la care avem senzația de curent.
239. Noțiune de regim termic.
240. Acțiunea temperaturii înalte a aerului asupra termolizei.
241. Acțiunea temperaturii joase a aerului asupra termolizei.
242. Consecință la prezența îndelungată în mediu cu temperatură înaltă.
243. Valoarea optimă de temperatură a aerului pentru încăperile de locuit.
244. Viteza de mișcare a aerului optimă pentru încăperile de locuit.
245. Climat ce are acțiune excitantă asupra organismului.
246. Climat ce are acțiune nespecifică asupra organismului.
247. Climat ce are acțiune intermediară cu elemente excitante și indiferente asupra
248. organismului.
249. Puncte în care se instalează termometrele pentru determinarea decalajelor de temperatură
în încăperi.
250. Tipurile de umiditate care au importanță în practica medicală.
251. Sindroame ce se produc la inhalarea azotului sub presiune.
252. Fazele aclimatizării.
253. Tipurile fazei de restructurare a procesului de aclimatizare.
254. Acțiunea microclimatului asupra organismului la valoarea temperaturii efective de 23
grade
255. convenționale.
256. Acțiunea microclimatului asupra organismului la valoarea capacității de răcire a aerului
de 3
257. mcal/cm2/s.
IGIENA APEI
258. Cantitatea diurnă de apă care o veţi recomanda unui adult pentru uz fiziologic.
259. Concentraţia sulfaţilor admişi în apa potabilă ce nu prezintă risc pentru sănătate.
260. Concentraţia fluorului în apa potabilă ce poate predispune la apariţia cariei dentare.
261. Maladia infecţioasă care se poate manifesta în formă de endemie hidrică.
262. Noţiunea corectă a oxidabilităţii apei.
263. Diagnosticul în caz că analiza apei indică prezenţa concomitentă a NH3,
264. nitriţilor şi nitraţilor.
265. Maladia cauzată de apa poluată cu plumb şi compuşii lui.
266. Concentrația clorului rezidual liber ce trebuie asigure securitatea biologică a apei
267. din apeduct.
268. Metoda de înlăturare a excesului de clor din apa potabilă.
269. Combinaţiile de compuşi chimici ce formează duritatea generală a apei.
270. Concentraţia clorurilor în apa potabilă ce nu prezintă risc pentru sănătate.
271. Cauza apariţiei gușii endemice.
272. Substanţa ce permite stabilirea diagnosticului de poluare recentă a apei potabile cu
273. substanţe organice.
274. Simptoamele manifestării endemice a patologiilor hidrice infecţioase.
275. Aparatul utilizat pentru recoltarea probelor de apă.
276. Concentraţia de fluor ce trebuie să fie în apa potabilă pentru a nu prezintă risc pentru
sănătate.
277. Patologia provocată de apa poluată cu metil-mercur.
278. Indicatorul siguranţei dezinfecţiei apei potabile.
279. Factorul de risc care duce la apariţia methemoglobinei hidrice la copii.
280. Factorul de risc care induce fluorozа.
281. Consumul diurn de apă a unei persoane adulte recomandat de OMS pentru uz fiziologo-
igienic.
282. Combinaţia de cuvinte care caracterizează regiuneа biogeochimică.
283. Cantitatea de clor activ (%) ce conţine clorura de var proaspătă.
284. Dezinfecţia apei poate fi folosită clorura de var cu activitatea clorului nu mai mică de:
285. Condiţii de potabilitate a apei conform Normelor sanitare.
286. Maladiile infecţioase ce pot fi transmise prin intermediul apei.
287. Maladiile parazitare ce pot fi transmise prin intermediul apei.
288. Principalele metode de purificare a apei potabile.
289. Caracteristicile referitoare la apele freatice.
290. Procesele ce se petrec în cadrul procesului de autopurificare a apei.
291. Sursele de poluare antropogenă a apelor de suprafaţă/
292. Activităţile pentru profilaxia bolilor hidrice.
293. Indicii de securitate microbiologică pentru apa potabilă în conformitate cu Normele
Sanitare în vigoare.
294. Semnele de manifestare a saturnismului hidric.
295. Cerinţele generale pentru apa potabilă.
296. Parametrii organoleptici ce asigură potabilitatea apei.
297. In ce cazuri consumul apei poate duce la apariţia cianozei infantile.
298. Ce factori contribuie patologiile hidrice infecţioase.
299. Metodele de limpezire a apei.
300. Substanţele folosite pentru coagularea apei destinate pentru uz potabil.
301. Indici de apreciere a eficacității clorinării apei potabile.
302. Indicatorii de poluare organică a apei din sursele deschise.
303. Importanţa igienică a durităţii apei.
304. Indicatori de poluare organică a apei.
305. Simptoamele de manifestare a methemoglobinemiei hidrice.
306. Formele de manifestare a patologiilor hidrice infecţioase.
307. Semnele epidemiilor hidrice.
308. Bolile virale ce pot fi transmise pe cale hidrică.
309. Patologiile hidrice infecţioase ce se pot manifesta în formă sporadică.
310. Condiţiile ce trebuie de respectat pentru a obţine o dezinfecţie eficace a apei potabile.
311. Metodele de dezinfecţie a apei potabile.
312. Metodele de clorinare apei în scopuri potabile.
313. Deosebirilr dintre apele de suprafaţă de cele interstratale.
314. Indici ce se utilizează pentru a determina securitatea epidemiologică a apei din fântâni.
315. Indicii bacteriologici ai calităţii apei potabile.
316. Indicii ce caracterizează proprietăţile organoleptice ale apei.
317. Sursele utilizate pentru aprovizionarea centralizată cu apă.
318. Parazitozele ce pot fi transmise prin apă.
319. 3 grupe de indici ai calităţii apei.
320. Semnele ce caracterizează din punct de vedere igienic bazinele deschise ca sursă de
321. aprovizionare cu apă.
322. Indicaţiile pentru aplicarea coagulării apei.
323. Consecințele deshidratării organismului.
324. Consecințe ale utilizării apei cu compoziţie chimică necorespunzătoare cu documentele
325. normative în vigoare.
326. Consecințele consumului de lungă durată a apei ce depăşesc parametrii durităţii stabiliţi
de Normele Sanitare în vigoare.
327. De ce depinde eficienţa procesului de coagulare a apei.
328. Când metoda de tratare a apei va fi igienic adecvată.
329. De ce depinde alegerea dozei de clor pentru dezinfectarea apei .
330. Factorii ce influențează procesul de clorinare a apei.
331. În ce condiții se reduce activitatea clorurii de var.
332. În ce condiţii se păstrează clorura de var.
333. Avantajele dezinfecţiei apei prin ozonare comparativ cu clorinarea.
334. Care sunt metodele fizice de dezinfecţie a apei.
335. Avantajele dezinfecţiei apei cu radiaţii ultraviolete comparativ cu clorinarea.
336. Selectaţi dezavantajele dezinfecţiei apei cu raze ultraviolete.
337. Argumentaţi, de ce dezinfecţia apei prin fierbere e cea mai eficientă din metodele fizice.
338. Dezavantaje ale dezinfecţiei apei prin fierbere.
339. Sursele aprovizionate cu apă a ISMP.
340. Căror cerinţe igienice trebuie să corespundă apa destinată pentru prepararea soluţiilor
341. injectabile .
342. Factorii ce condiționează pirogenia apei.
343. Ce metode se folosesc pentru ameliorarea proprietăţilor organoleptice şi corecţia
compoziţiei chimice a apei .
344. Măsuri pentru a preveni poluarea apei din fântâni.
345. Măsurile de prevenţie a bolilor hidrice.
Igiena muncii
346. Măsuri legislative în combaterea acţiunii nocive a prafului.
347. Nivelurile de tonuri la care este sensibilă urechea omului.
348. Unitatea de măsură a frecvenţei zgomotului.
349. Clasificarea condiţiilor de muncă.
350. Examenului medical la încadrarea în muncă.
351. Controlului medical periodic.
352. Măsuri de optimizare a procesului de muncă la activităţi intelectuale.
353. Acţiunea nocivă a prafului asupra organismului.
354. Intoxicaţia cu CO.
355. Patogenia intoxicaţiilor cu CO.
356. Tulburările apărute în timpul lucrulu la presiune crescută.
357. Manifestările toxicelor industriale.
358. Căile de eliminarea a plumbului din organism.
359. Cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism.
360. Căile de cumularea a plumbul în organism.
361. Clasifecarea noxele profesionale; intoxicaţiile profesionale.
362. Măsuri curativ-profilactice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
363. Măsurile de profilaxie a pneumoconiozelor.
364. Gradul de pericol al prafului.
365. Măsuri tehnologice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
366. Caracteristica aerosolilor de praf.
367. Muncitorii căror profesii sunt expuşi riscului de a face silicoză.
368. Măsuri de sistematizare; sanitar-tehnice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
369. Acţiunea prafului asupra organismului.
370. Factorii determinanţi ai dezvoltării pneumoconiozelor.
371. Acţiunea nocivă a prafului asupra organismului.
372. Unităţi de măsură a intensităţii a zgomotului.
373. Proprietăţi fizice a zgomotului ce-i determină nocivitatea.
374. Definiţia zgomotului.
375. Factorii principali în dezvoltarea surdităţii profesionale.
376. Factorii de care depinde influenţa nocivă a zgomotului asupra organismului.
377. Măsurile de combatere ale zgomotului.
378. Manifestările la boala de vibrație.
379. Felurile de cumulare a toxicelor în organism.
380. Indicii modificărilor stării funcţionale al sistemului nervos central în timpul lucrului.
381. Acțiunile caracteristice igienei muncii.
382. Scopul controlul medical periodic.
383. Caracteristica oboselii.
384. Adaptarea funcţiei cardiace în efort.
385. Intoxicaţia cu oxid de carbon.
386. Praful de producere.
387. Tabloul clinic al oboselii cronice.
388. Caracteristica pulberilor.
389. Factorii interdependenți pentru toxicitatea substanţelor chimice.
390. Caracteristica hidrocarburile alifatice.
391. Boli profesionale prin agenţi biologici.
392. Caracteristica acţiunii radiaţiilor infraroşii în mediul de producere.
393. Barotraumatismul urechii.
394. Formele grave ale bolii de decompresiune la chesonieri.
395. Boala cronică de cheson.
396. Decompresiunea după lucrul la presiune crescută
397. Caracteristica boalii de altitudine.
398. Clasificarea muncilor, după consumul de energie.
399. Modificările funcţionale ale sistemului cardiovascular la activităţi fizice; la munca
intelectuală.
400. Caracteristica muncilor fizice grele .
401. Caracteristică surmenajului.
402. Organele, în care se depozitează plumbul în organism.
403. Intoxicaţiile cu plumb.
404. Acţiunea toxicelor industriale.
405. Căile de pătrundere a toxicelor industriale în organism.
406. În neutralizarea toxicelor sunt implicate.
407. Gradul de toxicitate a substanţelor chimic
408. Acţiunea solvenţilor organici asupra organismului.
409. Obiectivele controlul medical la persoanele expuse riscului silicogen.
410. Căile de pătrundere a toxicelor în organism.
Igiena muncii medicilor stomatologi
411. Factorii etiologici declanșatori a patologiilor profesionale a stomatologilor.
412. Cauzele apariției bolilor profesionale a stomatologilor.
413. Factorii nefavorabili ce influențează starea de sănătate a stomatologilor.
414. Impactul instrumentelor stomatologice imperfecte.
415. Suprasolicitarea neuro-emoțională a stomatologului.
416. Factorii care afectează analizatorul vizual al stomatologului.
417. Munca medicilor stomatologi.
418. Cele mai frecvente patologii profesionale ale sistemului osteo-articular ale medicilor
stomatologi.
419. Morbiditatea medicilor stomatologi.
420. Măsurile de profilaxie generale a morbidității medicilor stomatologi.
421. Măsurile de profilaxie individuale a morbidității medicilor stomatologi.
422. Protecția contra lămpilor de fotopolimerizare a medicilor stomatologi.
423. Caracteristica sursei cu lumină albastră, utilizată în cabinetele stomatolgoce.
424. Riscurile la care este supus medicul stomatolog.
Igiena policlinicii stomatologice
425. Documente, care reglementează amplasarea policlinicii stomatologice
426. Principiile de amplasare a policlinicilor stomatologice.
427. Cerințe igienice față de terenul de construcție al policlinicii stomatologice.
428. Planul situațional al proiectului policlinicii stomatologice.
429. Planul general al proiectului policlinicii stomatologice.
430. Cerințe igienice față de suprafața cabinetului stomatologic pentru un fotoliu stomatologic.
431. Suprafața pentru fiecare fotoliu suplimentar, la majorarea numărului de fotolii
stomatologice într-un cabinet.
432. Cerință igienică față de înălțimea cabinetului stomatologic
433. Cerințe igienice față de amplasarea fotoliile stomatologice.
434. 10.Cerințe igienice pentru crearea condițiilor optime de muncă a stomatologilor.
435. Cerințe igienice față de multiplul schimbului de aer în încăperile stomatologice.
436. Cerințe igienice față de iluminatul artificial în încăperile stomatologice.
437. Orientarea geamurile cabinetelor stomatologice.
438. Clasificarea pe categorii a deşeurilor medicale solide.
439. Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase.