Sunteți pe pagina 1din 9

SISTEME DE MACROTRANSFER

a. ENDOCITOZA
 Pinocitoza – proces pentru lichide
 Fagocitoza – proces pentru solide, specifică celulelor de apărare – MACRO FAGE (MF)

b. EXOCITOZA – ieșirea din celulă a unor substanțe:


 Toxine
 Substanțe de care este nevoie în alte celule – Hormoni

c. TRANSCITOZA – este o formă de transport regăsită la nivelul endoteliului capilar prin


formarea unor vezicule.

CITOPLASMA

CITOPLASMA ESTE UN SISTEM COLOIDAL ÎN CARE MEDIU DE DISPERSIE


ESTE APA IAR FAZA DISPERSATĂ ESTE REPREZENTATĂ DE ANSAMBLUL
MICELELOR CE SE GĂSESC ÎN STARE DE MIȘCARE CONTINUĂ. ( mișcare Brauniană)
Citoplasma are două componente:
a. Partea structurată - Organite celulare
b. Partea nestructurată - Hialoplasma

a. ORGANITELE CELULARE
1. Comune – se regăsesc la nivelul tuturor celulelor
 Reticulul Endoplasmatic
- Rugos (RER)
- Neted (REN)
 Ribozomii ( Corpusculii lui Palade )
 Lizozomii
 Mitocondriile
 Aparatul Golgi
 Centrozom ( centru celular )
 Aparat locomotor

2. Specifice – sunt prezente doar în structura unor celule


 Miofibrile – în celula musculară
 Neurofibrile ( se găsesc la nivelul neuronului )
 Corpusculii Nissl ( se găsesc la nivelul neuronului )

Reticulul Endoplasmatic – este un sistem de microtubuli ce fac legătura între


nucleu și citoplasmă.
o Are două componente
a. RER – implicat în sinteza proteinelor
b. REN – implicat în depozitarea de glicogen și lipide

Ribozomii – au rol în sinteza proteinelor.

Lizozomii – reprezintă aparatul digestiv al celulei, conțin enzime digestive:


lipoze, propoze.
Mitocondriile- sunt organite filamentoase sau glanulare ce conțin enzime
de oxidoreducere.
- Prezintă două membrane :
- una plană externă
- una pliată sub formă de creste mitocondriale interne
- reprezintă centrul energetic și respirator al celulei.

Aparatul Golgi ( Complexul Golgi ) – este un sistem de tubuli interpuși


între Reticulul Endoplasmatic și membrana celulară.
- are rol de a transporta proteinele din RE în exteriorul celulei.

Centrozomul – se găsește în vecinătatea nucleului doar în timpul diviziunii


celulare.
- Lipsește la neuron, acesta fiind singura celulă ce nu se divide

- Aparatul locomotor – este reprezentat de:

 Cili
 Flageli
 Microtubuli – aceștia prezintă în structura lor proteine
contractie : ACTINĂ și MIOZINĂ.

HIALOPLASMA

Este formată din apă și incluziuni celulare ( Lipide, proteine, glicogen).

Termeni medicali utilizați

 Lemă – membrană
 Carios – Nucleu
 Blast – celulă tânără
 Cit – celulă bătrână
NUCLEUL

 Conține materialul genetic al celulei


 Transmite informația genetică
 Controlează metabolismul celular

Poziția nucleului
a. Central la majoritatea celulelor
b. Excentric la celulele adipoase și la celulele mucoase

Forma nucelului
a. Rotundă ( Sferică )
b. Ovală ( În fibra musculară netedă)

Numărul nucleilor
a. Mononucleate un singur nucleu
b. Binucleate - celulele hepatice
c. Polinucleate - fibra musculară striată
d. Anucleate – hematia adultă

Dimensiunile nucleilor variază între 3 și 20 microni.

Structura nucleului

Membrană nucleră – Cariolemă

Citoplasmă nucleară – Carioplasmă

1 sau 2 nuclei

Carioplasma este locul principal de sinteză a acizilor nucleici ADN și ARN.


ȚESUTURI

Sunt alcătuite din mai multe celule ce au aceeași structură și care îndeplinesc aceeași funcție în
organism.

Tipuri de țesuturi

1. EPITELIAL
2. CONJUNCTIV
3. MUSCULAR
4. NERVOS

1. EPITELIAL

Este format din celule strâns unite între ele și care conțin puțină substanță
fundamentală.
Fiecare celulă epitelială prezintă un pol apica și un pol bazal.
Epiteliile sunt AVASCULARE, ele hrînindu-se prin difuziune din țesutul conjunctiv
de sub epiteliu.
Epiteliile sunt de patru tipuri

a. DE ACOPERIRE
b. GLANDULARE
c. SENZORIALE
d. DE ABSORBȚIE

a. Epiteliile de acoperire – acoperă suprafața corpului ( epidermul )/ căptușesc


diferite cavități ( mucoasa bucală, nazală, vaginală, rectală)
Epiteliile de acoperire pot fi simple cu un singur strat de celule
Epiteliile stratificate - denumirea epiteliului este în funcție de forma celulelor
din stratul superficial.

Epitelii simple
1. Pavimentos ( celule turtite ) este regăsit în endotelii, mezotelii, pleură,
pericard, peritoneu.
2. Cubice sunt regăsite în ovar
3. Cilindrice sunt regăsite în epiteliul intestinal
4. Pseudostratificat un singur rând de celule dar nucleii sunt situați la înălțimi
diferite unii față de ceilalți ceea ce formeză aspectul de strat fals.

Epitelii stratificate

Epiteliul pavimentos

 Keratinizat – epidermul
 Nekeratinizat – mucoasele

Epiteliul cilindric – se găsește în canalele excretorii ale glandelor exocrine și în conjunctiva


oculară.

Epiteliul tranzițional – se găsește la nivelul uroteliului ( vezica urinară, ureter, uretră)


Epitelii glandulare – sunt formate din celule specializate în sinteza unor substanțe ce urmează a
fi exportate din celulă.

Glandele sunt formate din celulele epiteliale glandulare împreună cu țesutul conjunctiv de sub
acestea. ( vase + nervi)

Există trei tipuri de glande în funcție de forma lor

1. Tubulare
2. Acinoase
3. Tubuloacinoase ( Mixte )

Clasificarea glandelor

a. Endocrine – secretă produși numiți hormoni care se varsă în sânge ( tiroida, hipofiza,
glande suprarenale)
b. Exocrine - își varsă produsul la exterior ( glande lacrimale, glande sudoripare, glande
sebacee)
Exocrine – își varsă produsul și în cavități ( glande salivare, glande gastrice )
c. Mixte – au secreție atât exocrină cât și endocrină
 Pancreasul secreția exocrină Sucul pancreatic
 Pancreasul secreția endocrină Insulina și Glucagonul
 Ovarul secreția exocrină Ovule
 Ovarul secreția endocrină Estrogen și Progesteron
 Testiculul secreția exocrină Spermatozoizi
 Testiculul secreșia endocrină Testosteron

Epitelii senzoriale – intră în alcătuirea organelor de simț

a. Epiteliu olfactiv
b. Epiteliu gustativ
c. Epiteliu oftalmic
d. Epiteliul auditiv
e. Pielea

Epiteliile senzoriale sunt specializate în recepția diverșilor stimuli .

Epitelii de absorbție – se găsesc la nivelul organelor cavitare digestive ( stomac, intestin )


ȚESUT CONJUNCTIV

Este alcătuit din trei elemente și este cel mai bine reprezentat în organism.

Este format din :

a. Celule conjunctive
b. Fibre conjunctive
c. Substanță fundamentală

a. Celulele conjunctive proprii ( fibroblaste, fibrocite, mastocite, adipocite )


Celulele conjunctive migrade ( acestea sunt produse în sânge de unde migrează) – au rolul
de a sintetiza anticorpi – macrofage, limfocite, leucocite.

b. Fibrele conjunctive – asigură rezistența și elasticitatea țesutului conjunctiv :


 Reticulare
 Elastice
 Colagen

Substanța fundamentală- are rolul de a lega elementele țesutului conjunctiv și este formată din :

- Apă
- Mucopolizaharide
- Vase de sânge
- Glicoporoteine
- Nervi

Funcțiile țesutului conjunctiv :

 Legă diferite părți ale organelor ( ȚESUT CONJUNCTIV


LAX )
 Asigură rezistență ( ȚESUT CARTILAGINOS + OSOS )
 Are rol trofic ( hrănire ) ( ȚESUT ADIPOS )
 Rol de apărare – prin fagocitoză
În funcție de consistența substanței fundamentale există trei tipuri de țesut conjunctiv :

1. Moale
2. Semidur ( Cartilaginos)
3. Dur ( Osos )

1. Țesut conjunctiv MOALE


a. Lax – leagă diferite organe
b. Reticulat – măduvă, splină, ganglioni limfatici
c. Fibros – capsule, tendoane
d. Adipos – se găsește sub piele, în jurul unor organe cum ar fi ochii, rinichii
e. Elastic - se găsește în corzile vocale și în pereții arterelor.