Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA DE LUCRU 1

IX FR

Numele şi prenumele: ……………………………………………………………………………………………………………………

„Adam și Eva”, de Tudor Arghezi Din pricina aluatului greşit,


Şi că Adam, întâiul fiu
„Urându-i-se singur în stihii, Al Domnului, ieşise, parcă, şi zbanghiu.
A vrut şi Dumnezeu să aibă-n cer copii Nu-i vorbă, nici o poză nu ne-nvaţă
Şi s-a gândit din ce să-i facă, Cum ar fi fost omul dintâi la faţă.
Din borangic, argint sau promoroacă,
Frumoşi, cinstiţi, nevinovaţi. Nici unda lacului nu l-a păstrat,
Se puse-aşezământul dintre fraţi. În care se-oglindea la scăpătat.
Puterea lui dumnezeiască,
Dar i-a ieşit cam somnoros şi cam Dormind mereu, căta să-l mai trezească;
Trândav şi nărăvaş strămoşul meu I-a rupt un os din coaste, ceva,
Adam; Şi-a zămislit-o şi pe Eva.
Că l-a făcut, cum am aflat,
Cu praf şi niţeluş scuipat; Mai poţi căsca de lene, iarăşi,
Ca să încerce dacă un altoi Când ai o soră şi-un tovarăş?
De stea putea să prindă pe noroi, S-au luat de mâini şi-au cutreierat
Că, de urât, scuipând în patru zări, Grădina toată-n lung şi-n lat.
Stingher,
Făcuse şi luminile din cer. Să nu te miri că, şovăind şi mici,
Li se julea şi nasul prin urzici.”
Dar iată că l-a nimerit,

I. Citiți, cu atenție, textul-suport și răspundeți itemilor:

1. Identificați şi comentaţi, pe scurt, tema poeziei (în 30 – 50 de cuvinte).


2. Identificați și transcrieți două inversiuni pe care să le rescrieţi în topica proprie limbii literare.
3. Care este sinonimul contextual al adjectivului „trândav”? Rescrieţi, utilizând sinonimul identificat, versurile în care
este integrat.
4. Ce figură/figuri de stil este/sunt „frumoşi, cinstiţi, nevinovaţi”?
5. Ce figură de stil este sintagma „luminile din cer”? Realizaţi, cu aceasta, un alt context care să-şi păstreze valoarea
stilistică identificată.
6. Care este sinonimul contextual al numeralului ordinal cu valoare adjectivală „întâiul”?
7. Care este antonimul adjectivului „dumnezeiască”? Rescrieţi, utilizând antonimul identificat, versul în care este
integrat.
8. Care este sinonimul frazeologic al adverbului „iarăşi” (o locuţiune adverbială, spre exemplu)? Realizaţi, cu aceasta,
un alt context.
9. În care dintre categorii semantice se încadrează substantivul „stihii”?

 Timp de lucru: 45 de minute


 Punctajul lucrării:
 9 itemi x 10 puncte
 10 puncte din oficiu