Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid privind intocmirea documentelor justificative pentru inregistrarea in evidentele contabile al cheltuielilor cu sponsorizarea-pentru antreprenori-29.08.

2019

Explicatii:(pasi de urmat) Document justificativ: Prevederi legale :


1 Asigurati-va ca aveti aprobata o procedura Politici si/sau Procedura contabila privind inregistrarea cheltuielilor cu OMFP nr.1802/2014 art.5, pct.60-61
contabila privind inregistrarea cheltuielilor cu sponsorizarea -Legea nr.82/1991 art.42 alin.1(amenda)
sponsorizarea , in cadrul societatii dvs
2 Poate fi beneficiar al sponsorizarii orice persoana -verificati si listati din Registrul entitatilor /unitatilor de cult inscrierea -Legea nr.32/1994 art.4 alin.1si Ordin
juridica fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult beneficiarului in acest registru (doc.1) nr.994/1994 cap.2
daca , la data incheierii contractului de https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ -codul fiscal art.25 alin.4 lit.i(impozit pe
sponsorizare , sunt inscrise in Registrul profit) sau
entitatilor/unitatilor de cult -codul fiscal art56 alin.1^1 (impozit
venituri microintreprinderi )
3 Se incheie in forma scrisa contractul de -se completeaza si semneaza de ambele parti „contract de sponsorizare -legea nr.32/1994 art.1 si Ordinul MFP
sponsorizare in 2exemplare, cate un original pentru fiecare parte (doc.2) nr.994/1994 cap.I
-OMFP nr.2634/ 2015 (norme) cap.A
pct.1-5
4 Se efectueaza plata sponsorizarii – prin virament -se completeaza ordinul de plata , unde la explicatii se scrie -OMFP nr.2634/2015 cap.A pct.25
bancar „sponsorizare conform contract nr./data „
-dupa efectuarea platii se listeaza extrasul de cont bancar (doc.3)
6 Se efectueaza plata sponsorizarii –prin numerar -Solicitati beneficiarului sponsorizarii chitanta –pentru suma achitata -OMFP nr.2634/2015 –anexa nr.5
de dvs (la explicatii sa scrie „sponsorizare conform contract nr./data „)- -Legea nr.70/2015 art.2 lit.b si art.3 lit.c
(doc.4)
Atentie : la contracte de sponsorizare cu valoare mai mare de 5.000 lei
, puteti achita maxim 5.000 lei numerar, diferenta o veti achita prin
banca
-se inregistreaza in registrul de casa la plati (doc.4a) sau se anexeaza
chitanta unui decont de cheltuieli (doc.4b)
7 Se efectueaza plata sponsorizarii –prin depunere -se poate plati orice suma in numerar , daca sponsorul (reprezentantul - OMFP nr.2634/2015 (norme ) cap.A
numerar de catre sponsor in contul de virament al societatii dvs in calitate de sponsor ) depune numerar la ghiseul bancii pct.25
beneficiarului beneficiarului sponsorizarii , prin foaie de varsamant (chitanta bancara -Legea nr.70/2015 art.5 lit.a
) –(doc.5). La motivul depunerii solicitati bancii sa mentioneze in scris
„sponsorizare de la sc xxxx srl –numele societatii dvs )
-inregistrati foaia de varsamant la plati in Registrul dvs de casa
(doc.6a) sau se anexeaza unui decont de cheltuieli (doc.6b)
8 Transmiteti documentele justificative la serviciul -Transmiteti completate documentele :doc.1, doc.2, doc.3, doc.4,doc.4a
contabilitate al societatii dvs.pentru a putea fi sau doc 4b , doc.5 , doc.6a sau doc.6b
Ghid privind intocmirea documentelor justificative pentru inregistrarea in evidentele contabile al cheltuielilor cu sponsorizarea-pentru antreprenori-29.08.2019

inregistrate in contabilitate
9 Precizari dpdv fiscal : - sumele platite in scopul sponsorizarii, conform celor de mai sus , se -codul fiscal art.56 alin.1^1
a) Daca societatea dvs este platitoare de impozit scad din sumele aferente din impozitul pe veniturile
pe venitul microintreprinderilor (1% sau 3% microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din -codul fiscal art.56 alin.1^2
aplicat asupra veniturilor )- deductibilitatea impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul
cheltuielilor cu sponsorizarea in care au fost inregistrate cheltuielile respective ( atentie platile
aferente contractelor de sponsorizarea trebuie facute in cursul fiecarui
trimestru pentru a putea fi scazut din impozitul pe veniturilor
microintreprinderilor datorat pentru acel trimestru .De exmplu daca
faceti plati privind sponsorizarea pana in 30 septembrie , vi se va
scadea din impozitul pe care il datorati pe 25 octombrie, s.a.m.d )
-sumele care nu sunt scazute potrivit aliniatului de mai sus, din
impozitul pe veniturilor microintreprinderilor datorat se reporteza in
trimestrele urmatoare , pe o perioada de 28 de trimestre consecutive
.scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile
microintreprinderilor datorat , in urmatoarele 28 de trimestre
consecutive , se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora , in acelasi
conditii , la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile
microintreprinderilor
1 Precizari dpdv fiscal : -se scad sumele platite aferente contractelor de sponsorizare , din -codul fiscal art.25 alin.4 lit.i si Legea
0 b)Daca societatea dvs este platitoare de impozit impozitul pe profit datorat nivelul valorii minime dintre urmatoarele nr.156/25.07.2019
pe profit : -normele de aplicare ale codului fiscal
1.valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% din cifra de afaceri pct.18
2.valoarea reprezentand 20%din impozitul pe profit datorat
- sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit , potrivit
prevederilor prezentei litere se reporteaza in urmatorii 7 ani
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea
inregistrarii acestora , in acelasi conditii , la fiecare termen de plata a
impozitului pe profit.