Sunteți pe pagina 1din 1

ORDINUL ANRE nr.

89 din 2018-EXTRAS

Art. 295

Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş se pun în funcţiune numai după ce
consumatorul prezintă dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare şi curăţare a coşurilor de fum
printr-un operator economic care are cuprins ca obiect de activitate un cod CAEN corespunzător
acestei activităţi şi deţine personal calificat pentru verificarea şi curăţarea coşurilor de fum

Art. 304

(1)Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se


efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către clientul final,
conform prevederilor Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a
gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 179/2015, denumită în continuare
Procedură.

(2)Cu ocazia efectuării verificărilor şi reviziilor tehnice a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în
cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş, se repun în funcţiune numai
după ce consumatorul prezintă dovada, nu mai veche de 30 de zile, de verificare şi curăţare a coşurilor
de fum printr-un operator economic care are cuprins ca obiect de activitate un cod CAEN
corespunzător acestei activităţi şi deţine personal calificat pentru curăţarea şi verificarea coşurilor da
fum.

NOTA

COD CAEN=8122

CERTIFICAT DE CALIFICARE ,,COSAR,,