Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Direcţia de Asistenţă Socială Arad


Compartiment Resurse umane

România 310318 Arad · Calea Radnei nr. 250 · tel.+40-257-270582 · fax +40-257-270227
e-mail: contact@dasarad

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul organizat în vederea promovării în grad a unor funcţionari publici de
execuţie din cadrul Compartimentului Resurse umane

1.-Constituţia României
2.- O.U.G.nr.57/2019-privind Codul Administrativ
3.- O.G 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare;
4.-Legea nr.53/2003 Codul Muncii cu completările și modificările ulterioare
5.Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi copletările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
OANA PÂRVULESCU