Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: _________________________________________________________________

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:_____________________________________________

3. Data desfăşurării: ________________________________________________________________

4. Durata activităţii: ________________________________________________________________

5. Grupul ţintă: ____________________________________________________________________

6. Parteneri implicaţi: _______________________________________________________________

7. Obiectivele (2, max. 3):


a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________

8. Resursele:
a. umane _______________________________________
b. materiale _______________________________________

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Rezultate aşteptate:


a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________
e. _______________________________________

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________
e. _______________________________________

12. Rezultate înregistrate:


a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________
e. _______________________________________

13. Sugestii, recomandări:


a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________
e. _______________________________________

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________