Sunteți pe pagina 1din 7

AN I, II, III PROFIL ADMINISTRATIE PUBLICA I.

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7


Anul 5-Oct 6-Oct 12-Oct 13-Oct 19-Oct 20-Oct 26-Oct 27-Oct 2-Nov 3-Nov 9-Nov 10-Nov 16-Nov 17-Nov
8-14 16-20 8-12 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14

8-12
I TI LS TGSD ESA E E MCC MCC TI
8-12
II DIE DIE LS DC DA FP DC MSP DA MSP
8-12 8-12
III SBP DC EDP RP MP MP DM

Săptămâna 8 Săptămâna 9 Săptămâna 10 Săptămâna 11 Săptămâna 12 Săptămâna 13 Săptămâna 14

Spec 23-Nov 24-Nov 30-Nov 1-Dec 7-Dec 8-Dec 14-Dec 15-Dec 21-Dec 22-Dec 11-Jan 12-Jan 18-Jan 19-Jan

8-14 16-20 8-12 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-12

8-12
I ESA E TGSD ESA MCC LS TI TI TGSD
8-12 8-12 12-18
II DA DC FP MSP DIE LS FP
8-14 8-12
III DM RP MP SBP RP DC EDP DM SBP

AN I AN II AN III
TGSD= Teoria gen a statului si a dreptul DA=Drept administrativ MP - Managementul performantei in administratia publica
MCC = Metode de cercet cant in AP MSP=Manag.serviciilor publice SBP= Sisteme bugetare publice
E= Economie politica si politici ec I FP=Finante pb I EDP= Elemente de drept penal
ESA=Elemente de stiinta administratiei DIE= Drept institutional european DC=Dreptul contractelor
TI= Tehnologii informationale AP DC= Drept civil DM= Dreptul muncii
LS = Limba engleza I LS=Limba eng 3 RP= Relatii publice
ACTIVITATI TUTORIALE SI ASISTATE

AN I ECONOMIC I.D. IASI

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7


SERIA 5-Oct 6-Oct 12-Oct 13-Oct 19-Oct 20-Oct 26-Oct 27-Oct 2-Nov 3-Nov 9-Nov 10-Nov 16-Nov 17-Nov
8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-12 8-14 16-20 8-12 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-12 8-14 16-20 8-12

CIG M DA TI TI E LS M C LS E DA

FB M DA TI TI E LS M C LS E DA

MNG M DA TI TI E LS M C LS E DA

Săptămâna 8 Săptămâna 9 Săptămâna 10 Săptămâna 11 Săptămâna 12 Săptămâna 13 Săptămâna 14

SERIA 23-Nov 24-Nov 30-Nov 1-Dec 7-Dec 8-Dec 14-Dec 15-Dec 21-Dec 22-Dec 11-Jan 12-Jan 18-Jan 19-Jan

8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-12 8-12 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14

CIG M C TI C E TI

FB M C TI C E TI

MNG M C TI C E TI

E= Microeconomie
M = Matematici aplicate in economie
TI = Tehnologii informationale pentru afaceri
C = Bazele contabilitatii
LS= Limba engleza
DA = Dreptul afacerilor
ACTIVITATI TUTORIALE SI ASISTATE

AN II ECONOMIC I.D. IASI

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7


Spec 5-Oct 6-Oct 12-Oct 13-Oct 19-Oct 20-Oct 26-Oct 27-Oct 2-Nov 3-Nov 9-Nov 10-Nov 16-Nov 17-Nov
8-14 16-20 8-14 10-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14
CIG CPJ LS E MK F CPJ CPJ E CFI CFI
8-12
FB LS E BA MK BA F FI FI E

M CN CN LS E MK F CO E

Săptămâna 8 Săptămâna 9 Săptămâna 10 Săptămâna 11 Săptămâna 12 Săptămâna 13 Săptămâna 14


Spec 23-Nov 24-Nov 30-Nov 1-Dec 7-Dec 8-Dec 14-Dec 15-Dec 21-Dec 22-Dec 11-Jan 12-Jan 18-Jan 19-Jan

8-12 16-20 8-14 8-14 16-20 8-12 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14

CIG LS F MK F E CFI MK

FB LS F MK F FI BA E MK

M CO LS F MK F CO CN E MK

II CIG II FB II M
MK= Marketing MK= Marketing MK= Marketing
F= Finante F= Finante F= Finante
E= Econometrie E= Econometrie E= Econometrie
CPJ=Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lu BA= Bazele asig. de bunuri si pers. CO=Comportament organizational
CFI = Contabilitate financiara intermediara FI= Finantele intreprinderilor CN=Comunicare si negociere in afaceri
LS=Limba engleza LS=Limba engleza LS=Limba engleza
ACTIVITATI TUTORIALE SI ASISTATE

AN III ECONOMIC I.D. IASI

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7


Spec 5-Oct 6-Oct 12-Oct 13-Oct 19-Oct 20-Oct 26-Oct 27-Oct 2-Nov 3-Nov 9-Nov 10-Nov 16-Nov 17-Nov
8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-12 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14

8-14 8-12
CIG GFCI GFCI SIFC I CEIM CIC CEIM SIFC I CIC GFC

8-12 8-14 8-12


FB CFB PTB FI IFME PIFD PTB FI IFME
8-12
M PE MI SCM TV MPO MPO MF PE

Săptămâna 8 Săptămâna 9 Săptămâna 10 Săptămâna 11 Săptămâna 12 Săptămâna 13 Săptămâna 14

Spec 23-Nov 24-Nov 30-Nov 1-Dec 7-Dec 8-Dec 14-Dec 15-Dec 21-Dec 22-Dec 11-Jan 12-Jan 18-Jan 19-Jan

8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-12 16-20 8-14
8-12
CIG CEIM CA SI SI CIC CA SIFC I CA
8-14
FB FI CFB RVFI PIFD RVFI RVFI PTB PIFD

8-12
M MF MI MI TV PE MPO PE MF SCM PE

FINANTE BANCI CONTABILITATE SI INF DE GESTIUNE MANAGEMENT


FI= Finantarea investitiil SIFC I= Sisteme informationale financiar contabile I MF=Management financiar
PTB= Principii si tehnici bancare CA= Contabilitate aplicata TV= Tehnici de vanzari
RVFI= Relatii valutar financiare in CEIM= Contabilitatea exporturilor si importurilor de marfuri MPO= Managementul productiei si operatiilor
IFME= Integrare financiar monetara eur CIC = Contabilitatea instit de credit MI= Managementul investitiilor
fin.derivate SI= Sisteme integrate ERP SCM= Supply chain management
CFB = Control financiar bancar GFCI=Gestiunea financiar-contabila a intreprinderii PE=Proiecte economice
ACTIVITATI TUTORIALE SI ASISTATE
Piatra Neamt

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 Săptămâna 7


Spec 5-Oct 6-Oct 12-Oct 13-Oct 19-Oct 20-Oct 26-Oct 27-Oct 1-Nov 2-Nov 3-Nov 9-Nov 10-Nov 16-Nov 17-Nov
8-14 16-20 9-13 9-15 16-20 8-14 8-14 16-20 8-12 9-15MP 16-20 8-14 16-20 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14 8-14 16-20 8-14

9-13 8-14
I CIG+MGT C LS DA M M TI TI E C C LS
8-12 8-12 10-16 8-12
II CIG MK MK LS CFI F 9-15 F MK CPJ E LS

9-13 8-12
III MNG MI SCM PE PE PE PE MPO MF MF MI MI

Săptămâna 8 Săptămâna 9 Săptămâna 10 Săptămâna 11 Săptămâna 12 Săptămâna 13 Săptămâna 14

Spec 23-Nov 24-Nov 30-Nov 1-Dec 7-Dec 8-Dec 14-Dec 15-Dec 21-Dec 22-Dec 11-Jan 12-Jan 18-Jan 19-Jan

8-12 16-20 9-13 9-15 16-20 8-14 9-13 16-20 8-14 9-13 16-20 8-14 10-14 9-13

I CIG+MGT DA M TI TI E E
16-18
II CIG MK 9-15 F CFI CFI CPJ CPJ E E
8-12 9-13
III MNG PE PE MPO TV SCM TV MF MPO

AN I ECONOMIC II CIG III MANAGEMENT


E= Microeconomie MK= Marketing MF=Management financiar
M = Matematici aplicate in economie F= Finante TV= Tehnici de vanzari
TI = Tehnologii informationale pentru afac E= Econometrie MPO= Managementul productiei si operatiilor
C = Bazele contabilitatii CPJ=Contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ MI= Managementul investitiilor
LS= Limba engleza CFI = Contabilitate financiara intermediara SCM= Supply chain management
DA =Dreptul afacerilor LS=Limba engleza PE=Proiecte economice

S-ar putea să vă placă și