Sunteți pe pagina 1din 3

Creşterea albinelor

Investiţia iniţială 72 000 MDL


Vânzări în primul an 48 350 MDL
Profit brut (anual) 35 880 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 2 ani

Descrierea afacerii

În ultimii ani în condiţiile R. Moldova creşterii albinelor se acordă o atenţie sporită odată cu solicitarea
produselor agricole (în primul rând a mierii) pe piaţa externă. Creşterea şi exploatarea albinelor este un
domeniu profitabil pentru Republica Moldova îndeosebi dacă acest proces este organizat prin
intermediul Asociaţiei Apicultorilor. Produsele obţinute de la albine sunt foarte diferite din punct de
vedere al originii, compoziţiei, proprietăţilor şi al importanţei pentru om. Mierea, ceara, polenul,
propolisul, veninul de albine sunt produse naturale cu un conţinut bogat de elemente biologice. Toate
aceste produse pot fi folosite ca mijloace de tratare a diferitor boli. Din alt punct de vedere, albinele au
fost, sunt şi vor fi veriga ecologică între floră şi faună, îndeosebi pentru republica noastră, care este o
ţară agrară. Încă un aspect important al aportului albinelor îl constituie polenizarea unui şir de culturi
agricole, sporind recolta cu 30-60% la floarea soarelui şi livezi iar la legume – chiar până la 200-300%.
Conform unor calcule aportul albinelor în această direcţie exprimată financiar este de 100 de ori mai
mare faţă de produsele obţinute de la albine.

Avantajele primite de la creşterea albinelor:


 Primirea unor produse ecologice pure;
 Cerere mare pe piaţa internă şi externă;
 Posibilităţi de a exporta produsele apicole;
 Funcţii auxiliare de polenizare a florei şi faunei;
 Afacerea data poate fi organizată şi dezvoltată de către membrii unei familii;

Investiţia necesară

Investiţia în domeniul apiculturii este o investiţie pe termen lung, care poate fi lărgită în dependenţă de dorinţa şi
posibilităţile proprietarului. Pentru a iniţia această afacere este nevoie de:

Familii de albini – pentru a lansa o afacere profitabilă iniţial este nevoie de a procura circa 50 familii de albini.
Investiţia iniţială în familiile de albini poate fi ulterior rambursată prin vânzarea familiilor noi create sau prin lărgirea
afacerii. Preţul unei familii este de 700 lei.

Stupina sau prisaca este locul unde sunt situaţi stupii, căsuţa pentru păstrarea utilajului, inventarului, etc. Terenul
dat poate fi proprietate privată sau poate fi arendat. Stupina poate fi de tip staţionar sau mobilă. În primul caz dacă
ea va fi plasată în afara localităţii este necesar de a prevedea cheltuielile pentru cumpărarea sau construcţia unei
căsuţe, a gardului iar în al doilea caz – procurarea platformei cu roţi.

Stupi – în fiecare stup se plasează cate o familie, deci pentru lansare sunt necesare circa 50 stupi. Costul mediul
al unui stup cu 12 faguri este de 600 lei.

Centrifuga pentru colectarea mieri – serveşte pentru extragerea mierii din faguri. Este de dorit utilizarea
centrifugii din inox. Costul este de 4 500 lei.

Inventar auxiliar constă din: afumător, mască de protecţie, fumar de stupină, daltă apicolă, cuţit apicol, colector
de polen, filtru de miere, tară pentru colectarea mierii – bidoane, hrănitoare, faguri.

Investiţia iniţială
Cantitatea Costul pe unitate, Lei Total, Lei
1.Familii de albine (12 faguri) 50 700 35 000
2.Stupi 50 600 30 000
3.Centrifuga 1 4 500 4 500
4.Vase de păstrat mierea 20 75 1 500
5.Inventar apicol 1 000
6.Faguri noi, căsuţă, gard sau platformă cu roţi
TOTAL 72 000
Piaţa de desfacere

Preţul unui kilogram de miere variază în dependenţă de locul de comercializare şi de ambalajul utilizat pentru
produsul finit. Principalele consumatori de miere pot fi:
 Cumpărătorii de la pieţele agricole, unde preţul mediu variază de la 25 lei pentru 1 kg la Comrat la 50 lei
pentru 1 kg la Chişinău;
 Magazinele specializate create de asociaţiile de apicultori din diferite regiuni ale republicii
 Fabricile Nefis, Bucuria, Franzeluţa, Plaisir
 Supermarketurile Green Hiils, Fidesco, Number One – procură mierea ambalată în borcane a câte 420 gr.
sau 1000 gr.
 Întreprinderile specializate în ambalarea mierii – procură mierea la preţul de 25 lei/kg
 Exportatorii de miere – colectează mierea de albini la preţul de 25-30 lei

Desfăşurarea afacerii

Rase de albine. În Republica Moldova cele mai răspândite sunt următoarele rase: albina carpatină şi albina
ucraineană. Procurarea raselor superioare, cu productivitatea înaltă şi bine aclimatizate la condiţiile climaterice
concrete, vor permite obţinerea unor producţii mai înalte şi a unui profit mai mare.

Iniţierea afacerii. Apicultorul începător trebuie să pornească activitatea sa pentru primii 2-3 ani cu stupine de 40
-50 familii. Fiecare apicultor este obligat, pentru bunul mers al stupinei, să ţină evidenţa observaţiilor de bază şi a
lucrărilor efectuate în stupină într-un registru unde paralel cu indicatorii pozitiv se înscriu toate situaţiile anormale
(apariţia bolilor, defecte apărute la matcă, epuizarea rezervei de hrană, etc.) şi înlăturarea lor urgentă. O condiţie
importantă pentru creşterea şi întreţinerea rentabilă a familiilor de albine o constituie cunoaşterea plantelor melifere
din zona în care se află stupina, perioada lor de înflorire, precum şi valoarea nectaro-poliniferă.

Ciclul anual al familiilor de albine se împarte în două perioade: perioada activă şi perioada repaos relativ. În
ambele perioade apicultorul trebuie să îngrijească corect albinele pentru primirea rezultatelor înalte.

Perioada de repaos relativ a vieţii familiei de albine începe cu răcirea timpului, ouatul mătcii se reduce complet,
albinele reaşează rezervele de hrană, albinele se află în stare de inactivitate, care durează până la depunerea
primelor ouă de către matcă. În această perioadă este important de asigurat ventilaţia corectă a stupilor, de
protejat de diferiţi atacatori (şoarecii), de vizitat stupina de 2-3 ori pe săptămână, de efectuat administrarea corectă
a hranei. Tot în perioada de repaos se efectuează lucrările de însârmuirea ramelor, repararea stupilor,
achiziţionarea inventatului apicol necesar.

Perioada activă. Începutul perioadei de activitate se consideră depunerea de către matcă a primelor ouă, ţi încep
a creşte primele larve. La temperatura aerului de 12 grade C la umbră albinele fac primele zboruri de curăţare. În
această perioada apicultorul trebuie să:
 dirijeze instinctul de înmulţire a albinelor, fapt care contribuie la formarea unor familii puternice, sănătoase
şi capabile de muncă pentru culesul principal;
 administreze corect hrana, pentru o bună dezvoltare în primăvară în fiecare familie de albine trebuie să
existe 8-10 kg miere;
 amplaseze familiile în zone bogate în plante melifere, în scopul obţinerii unor recolte de miere bogate şi
constante;

Boli şi dăunători ai albinelor. Bolile nu numai că reduc productivitatea albinelor dar şi duc la pierea stupilor. Bolile
care atacă familiile de albine sunt: bolile virotice, bacteriene, bolile micotice, bolile parazitare, boli ale puietului, boli
ale mătcii, boli ne infecţioase.

Cei mai răspândiţi dăunători sunt:


Denumirea dăunătorului Descriere Măsurile de combatere

Libelulele Insecte cu două perechi de aripi Stupii nu vor fi puşi în apropierea apei, iar în
mari, cu cap mare, abdomen lung şi stupină se va asigura prezenţa apei.
îngust.
Şoarecii De câmp, de casă Momeli
Viespile Insecte asemănătoare cu albinele Se vor distruge cuiburile, iar în stupine se
cu trup mai mare si culoare gălbie vor pune sticle de culoare deschisă în care
închisă. se toarnă soluţie de miere şi polen, sau oţet
unde ele intră şi nu pot ieşi.
Important:
 Familiile de albine folosesc baza meliferă de pe un teritoriu din jur, pe o rază de 2-3 km de la stup;
 Pentru creşterea 1 kg de albină, familia consumă circa 1,2 kg de miere şi 1 kg de polen;
 În timpul culesului controlul stupilor se reduce la minimum, pentru a evita deranjarea albinelor;
 Unificarea cu familii bolnave este interzisă categoric;
 Lărgirea cuibului se efectuează în luna iunie şi este o acţiune care se desfăşoară periodic la câteva zile;

Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Pentru a calcula venitul brut s-a folosit recolta medie de miere de la o familie de 31 kg, deci de la 50 de familii de
albini se colectează 1550 kg. Comercializarea mierii la preţul de 30 lei/kg permite încasarea unui venit anual de
37500 lei. Un al doilea produs comercializat în urma creşterii albinelor este ceara. O familie de albine produce 200-
300 gr de ceară, care poate fi comercializată la preţul de 35 lei pentru 1 kg. Apicultorul poate de asemenea încasa
venit de la polenizarea plantelor, care anual se estimează la 30 lei pentru o familie.

Volumul anual de miere


Num. de familii Productivitate medie anuală, kg TOTAL, kg
Volumul de miere 50 31 1 550
Volumul de ceară 50 0,2 10

Prognoza vânzărilor anuale


Denumirea produsului Cantitatatea Cost unitar, Lei Total, Lei
1. Miere, kg 1 550 30 46 500
2. Ceară, kg 10 35 350
3.Venit de la polenizarea plantelor, familii 50 30 1 500
TOTAL 48 350

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor anuale


Unit. de Cantitatea Preţ TOTAL
măsură unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE 48 350

B.CHELTUIELI DIRECTE 4 750


1.Zahăr kg 500 7 3 500
2.Medicamente 1 250 1 250
C. CHELTUIELI INDIRECTE 2 500
1.Cheltuieli administrative şi comerciale 2 000
2.Cheltuieli de transport 500
D. Alte cheltuieli şi cheltuieli neprevăzute (15%) 1 100
E. Impozite şi taxe 4 120
1.Impozitul funciar 110 110
2.Taxa pentru utilizarea spaţiului verde 250 15 3 750
3.Taxa de folosire a drumurilor 130 130
4.Fondul social 130 130
G.TOTAL (B+C+D+E+F) 12 470
MARJA BRUTĂ (A - G) 35 880
MARJA BRUTĂ , % 74%

Sursa: ”Ghidul apicultorului “ , Mihai Beşliu, Nicolae Bucătaru, Chişinău 2003.