Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnica a Moldovei

Departamentul Microelectronica,
si Inginerie Biomedicala

RAPORT
La PSI
Laborator 1
Tema : Iniţiere în MATLAB. Studierea şi proiectarea semnalelor
elementare folosind MATLAB.

Verificat Executat
conf. univ. st. gr. MN-151
Railean Sergiu Bargan Constantin

Chisinau 2017
Scopul lucrării: Studierea şi proiectarea semnalelor elementare folosind
MATLAB.

1.1 Modelaţi un semnal periodic în formă dreptunghiulară folosind funcţia square.

A=1;
A1=1.5;
w0=10*pi;
rho=0.5;
rho1=1;
t=0:.001:1;
sq=A*square(w0*t+rho);
sq1=A1*square(w0*t+rho1);
plot(t,sq,t,sq1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic in forma dreptunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
1.2 Modelaţi un impuls în formă dreptungiulară folosind funcţia rectpuls: y=rectpuls(t,w), unde w este
lăţimea, t este deplasarea de la t=0.

A=2;
t=0:0.01:10;
y=A*rectpuls(t-3,2)+ ...
0.5*rectpuls(t-8,0.4)+ ...
1.25*rectpuls(t-5,0.8);
plot(t,y), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Impuls ?n form? dreptungiular?')
xlabel('t,timpul'),ylabel('w,deplasarea'),grid

1.3 Modelaţi un semnal periodic în formă treungiulară folosind funcţia sawtooth.


A=1;
A1=1.5;
w0=10*pi;
w1=20*pi;
W=0.5;
t=0:0.001:1;
tri=A*sawtooth(w0*t+W);
tri1=A1*sawtooth(w1*t+W);
plot(t,tri,t,tri1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic in forma triunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
1.4 Modelaţi un impuls în formă treungiulară folosind funcţia tripuls: y=tripuls(t,w,s).
t=0:0.01:10;
y=0.75*tripuls(t-1,0.5)+ ...
0.5*tripuls(t-5,0.5,-1)+ ...
1.35*tripuls(t-3,0.8,1);
plot(t,y) , grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Impulsuri de forma triunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
1.5 Modelaţi un semnal periodic în formă sinusoidală folosind funcţia cos.
A=4;
w0=20*pi;
phi=pi/6;
t=0:.001:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
plot(t,cosine), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic de forma sinusoidala')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid

1.6 Modelaţi un semnal discret în formă sinusoidală folosind funcţia cos.


A=4;
A1=2;
w0=20*pi;
phi=pi/6;
phi1=pi/3;
t=0:.005:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
cosine1=A1*cos(w0*t+phi1);
stem(t,cosine),grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic de forma sinusoidala')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
hold on;
stem(t,cosine1)
1.7 Modelaţi un semnal discret în formă sinusoidală şi reprzentaţi dependenţa în formă de
histogramă, folosind funcţia bar.
A=4;
A1=2;
w0=20*pi;
w1=10*pi;
phi=pi/6;
phi1=pi/10;
t=0:.005:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
cosine1=A1*cos(w1*t+phi1);
bar(t,cosine), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal discret ?n form? sinusoidal?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
hold on;
bar(t,cosine1)
2.1 Modelaţi un semnal exponenţial cu valoarea crescândă folosind funcţia exp.
B=1;
B1=2;
a=5;
t=0:.001:1;
x=B*exp(a*t);
x1=B1*exp(a*t);
plot (t,x,t,x1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial cu valoarea cresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

2.2 Modelaţi un semnal exponenţial cu valoarea descrescândă folosind funcţia exp.


B=5;
a=6;
a1=10;
t=0:.001:1;
x=B*exp(-a*t);
x1=B*exp(-a1*t);
plot(t,x,t,x1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial cu valoarea descresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
2.3 Modelaţi şi afişaţi un semnal exponenţial discret cu valoarea descrescândă folosind funcţia stem.
B=5;
r=0.85;
r1=1.15;
n=-10:10;
y=B*r.^n;
y1=B*r1.^n;
stem(n,y);
hold on;
stem(n,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial discret cu valoarea descresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
2.4 Modelaţi un semnal sinusoidal discret cu valoarea descrescândă folosind funcţia stem.
A=60;
w0=20*pi;
w1=10*pi;
phi=0;
a=6;
a1=12;
t=0:0.001:1;
expsin=A*sin(w0*t+phi).*exp(-a*t);
expsin1=A*sin(w1*t+phi).*exp(-a1*t);
plot(t,expsin,t,expsin1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal sinusoidal discret cu valoarea descresc?nd? ')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.1Modelaţi un semnal care va constitui o sinusoidă modulată după funcţia lui Gaus, folosind funcţia
gauspuls.

t=-10:.01:10;
y=0.75*gauspuls(t+3,1,0.5);
y1=0.75*gauspuls(t+2.5,0.75);
plot(t,y,t,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Sinusoid? modulat? dup? func?ia lui Gaus')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

3.2
t=0:.01:50;
y1=0.7*sinc(pi*(t-25)/5);
y=0.7*sinc(pi*(t-25)/10);
plot(t,y1,t,y), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Forma transform?rii Fourier invers? a unui impuls
dreptungiular')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.3 Modelaţi o cosinusoidă, frecvenţa căreia se schimbă linear cu timpul, folosind funcţia chirp.
t=0:0.001:1;
y=0.75*chirp(t);
y1=0.25*chirp(t);
plot(t,y,t,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Cosinusoid?, frecven?a c?reia se schimb? linear cu timpul ')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.4
t=0:.01:50;
y=0.7*diric(t,4);
y1=0.7*diric(t,10);
plot(t,y,t,y1), grid,set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Dependen?a func?iei Dirihlet')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

Concluzie
La acest laborator am studiat sintaxa limbajului MatLab pentru simularea diferitor semnale:
dreptunghiulare, triunghiulare, sinusoidale, exponenţiale. Modificînd parametri funcţiilor şi afişînd
pe un grafic ambele funcţii am observat cum influenteaza fiecare parametru asupra formei
semnalului.