Sunteți pe pagina 1din 7

CATALOGUL PROFESORULUI

NUMELE PROFESORULUI : Nedelcu Petruța


ȘCOALA Gimnazială Specială nr.8
CLASA a III-a A
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

OPIS

1. DATE GENERALE PRIVIND ELEVII


2. DATE SPECIFICE PRIVIND ELEVII
3. OGLINDA CLASEI
4. GRUPELE DE ELEVI
5. ADAPTĂRI SPECIFICE
6. FIȘE DE PROGRES ALE ELEVILOR
DATE GENERALE PRIVIND ELEVII
TIPUL CLASEI: DMM
COMPONENȚA CLASEI: 6 fete și 5 băieți
Numele și
Numele și Contact
Nr. Data prenumele
prenumele Adresa (telefon, Observații
crt. nașterii părinților/
elevului e-mail)
tutorelui
1 Aslan N. George 03.09.2006 Aslan Nina Jud. Ilfov, 0760498326 ÎNSOȚIT
Bunica Aslan com. SĂPTĂMÂ
Sorin
Dumitra Vidra, str. NAL
Prelungire
a Gării nr.
7.
2 Costache C. Ana 17.02.2008 Cătălina București, ÎNSOȚIT
str. SĂPTĂMÂ
Maria
Smochinul NAL
ui, nr. 24,
sector 1
3 Cramă M. F. 18.10.2008 Chiriță Tanța București, 0787594284 ÎNSOȚIT
Bogdan Cramă Mugurel str. Anghel SĂPTĂMÂ
Florin Crețu, nr. NAL
Bunica Tudor Ioana 10
4 Giantă M. 04.03.2009 Giantă Marian Casa ,,Sf. ÎNSOȚIT
Alexandra Ștefan,, ZI
Florentina Cristea Mariana București,
B-dul
Lupătătoril
or, nr. 40,
sector 1
5 Matei P. Ștefania 18.10.2008 Matei Păpușa Casa tip D-na Paula ÎNSOȚIT
familial ,, ZI
Andreea 0723203333
Zile cu
soare pt.
Îngerași,,
com Mihai
Bravu, str.
Grădiniței,
nr. 24, jud.
Giurgiu
6 Năvârgeac L. 05.06.2007 Năvârgeac Lenuța Casa tip D-na Paula ÎNSOȚIT
Eugen Nicolae familial ,, ZI
0723203333
Zile cu
soare pt.
Îngerași,,
com Mihai
Bravu, str.
Grădiniței,
nr. 24, jud.
Giurgiu
7 Pâslea D. Denis 24.02.2008 Steoleacă Carmen București, 0735747455 ÎNSOȚIT
Gabriel Leontina str. SĂPTĂMÂ
Pâslea Dumitru Coralilor, 0216676325 NAL
nr. 29,
ap.30,
sector 1.
8 Petre I. S. 26.09.2008 Petre Liliana București, 0763110096 ÎNSOȚIT
Florentina Adriana Petre Ilie Sandu șos. Odăi SĂPTĂMÂ
3-5, bl. NAL
OD4, sc.
D, et. 1,
ap. 66,
sect.1.
9 Savu V. Mădălina 22.09.2008 Savu Niculina Oraș 0725711101 ÎNSOȚIT
Ștefania Savu Valentin Pantelimon SEMESTRI
, str. AL
Frunzei
(str.
Livezilor)
nr. 21, jud.
Ilfov.

10 Tache M. Ana 21.11.2007 Marusiac Silvia Com. 0725714101 ÎNSOȚIT


Maria Elena Tache Marian Pantelimon SĂPTĂMÂ
str.Livezil NAL
or, nr.25,
bl.0,
sc.1,ap.2
11 Țârlea M. Aurel 29.06.2009 Pătulea Mihaela Casa tip D-na Paula ÎNSOȚIT
Pavel Georgiana familial ,,
0723203333 ZI
Țârlea Marius Zile cu
Ciprian soare pt.
Îngerași,,
com Mihai
Bravu, str.
Grădiniței,
nr. 24, jud.
Giurgiu
12
DATE SPECIFICE PRIVIND COLECTIVUL DE ELEVI
Nr. certificat de Nr. certificat
Numele și Forma
Nr. orientare Grad de încadrare în
prenumele Diagnostic de Obs.
crt. școlară și handicap grad de
elevului ocrotire
profesională handicap
1 Aslan N. Întârziere 324/09.12.2015 Familie
George mintală ușoară;
Sorin Tulburare
hiperkinetică cu - -
deficit de atenție

2 Costache C. Tulburare mixtă 1491/07.12.2012 Familie


Ana Maria a abilităților
școlare
Tulburarea
achiziției
limbajului - -
Retardare
mentală ușoară
3 Cramă M.F. Retard psihic 1103/01.10.2015 - - Familie
Bogdan ușor
Tulburare de
limbaj
Tulburare de
conduită tip
nesocializat
4 Giantă M. Întârziere Instituțio
Alexandra psihică ușoară nalizată
Florentina Deficit
atențional

5 Matei Întârziere 25/30.03.2015 Grad 654/02.10.2014 Instituțio


P.Ștefania moderată de accentuat nalizată
Andreea dezvoltare (mintal) de tip
Absența familial
abilităților de
autoservire
Sindrom
hiperkinetic
Comportament
autoagresiv de
frustrare
6 Năvârgeac Tulburare de 215/09.10.2015 Mintal 296/15.04.2015 Instituțio
L. Eugen conduită nalizată
mediu
Nicolae hiperkinetică de tip
Întârziere familial
moderată de
dezvoltare
psihică
Tulburare de
atașament
Educație
instituționalizată
7 Pâslea D. Tulburare 398/28.05.2015 - - Familie
Denis hiperkinetică cu
Gabriel deficit de atenție
Tulburare de
opoziție
Întârziere
mintală ușoară
8 Petre I. S. Intelect liminar 867/30.06.2016 - - Familie
Florentina Deficit prosexic
Adriana sever
Tulburări
importante de
nivel mnezic
Randament
oscilant
9 Savu V. Retard și limbaj 1013/17.09.2015 - - Familie
Mădălina moderat
Ștefania Tulburare de
limbaj expresiv
de tip dislalie
polimorfă
Tulburare de tip
anxios
10 Tache M. Intelect de 339/17.12.2015 - - Familie
Ana Maria limită
Elena Tulburare de
opoziție
Tulburare
hiperkinetică cu
deficit de atenție

11 Țârlea M. Sindrom 184/25.09.2015 Handicap 555/06.08.2014 Familie


Aurel Pavel hiperkinetic mediu
Întârziere (mintal)
mintală
moderată
Tulburare de
atașament
Microcefalie

12
Caracterizarea colectivului de elevi

Clasa a III-a A este o clasă cu 11 elevi cu DMM, 6 fete și 5 băieți.


9 elevi cu DMM sunt capabili de a lucra după programa de învăţământ special pentru clasa a
III-a la diferite nivele. 5 elevi sunt cu tulburări de comportament (hiperkinezie, agresivitate
verbală şi fizică), dar sunt permanent supravegheaţi de personalul şcolii.
Cei 9 elevi şi-au însuşit alfabetul pe parcursul clasei a II-a. Citesc în ritm propriu pe silabe, cu
omisiuni şi înlocuiri.
2 elevi (Matei Ștefania, Țârlea Aurel) au un vocabular sărac recunosc 3 litere, recunosc
culorile, numără de la 1 la 3 cu sprijin,. Evoluţia lor este foarte lentă, dar progresivă.
Clasa a IIO-a A este o clasă relative omogenă, elevii comunică şi colaborează între ei şi cu
personalul şcolii, socializează şi se sprijină în activităţile şcolare şi extraşcolare.

OGLINDA CLASEI

GRUPE DE NIVEL

Grupa Numele și prenumele elevilor Observații


Aslan N. George Sorin
Costache C. Ana Maria
Cramă M.F. Bogdan
Giantă M. Alexandra Florentina
Grupa I Năvârgeac L. Eugen Nicolae
(de dezvoltare) Pâslea D. Denis Gabriel
Petre I. S. Florentina Adriana
Petre I. S. Florentina Adriana
Tache M. Ana Maria Elena

Matei P.Ștefania Andreea


Grupa II Țârlea M. Aurel Pavel
(de ameliorare)
Grupa III
(de recuperare)
ADAPTĂRI SPECIFICE
Adaptări de mediu Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de
(ambientale) evaluare
Mobilier specific Adaptări curriculare cerute de Adaptarea itemilor și a
specificul dizabilității formei de răspuns
elevului

PLAN DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PROGRESULUI ȘCOLAR

Nr. Numele și Dificultăți Activități Indicatori


Termene
crt. prenumele elevului înregistrate propuse de evaluare