Sunteți pe pagina 1din 1

Slide 3

În programa veche existau conținuturi pe care profesorii le predau elevilor pentru a fi


memorate sau utilizate în contexte clare, precise. Programa nouă prevede activități de
învățare care implică activ elevii, ei devenind personaje cheie. Elementul central al programei
este dat de competență, iar accentul cade pe dezvoltarea de competențe specifice, nu pe
conținuturi, noul curriculum pentru limbi moderne fiind bazat pe cele opt competențe-cheie și
structurat în acord cu descriptorii CECRL (competențele specifice au enunțuri foarte
asemănătoare cu acelea din descriptivul european).

Slide 4
Competențele generale orientează demersul didactic, iar cele specifice sunt corelate cu
unitățile de conținut și se formează pe parcursul unui an școlar. Conținuturile învățării
contribuie la formarea competențelor specifice. Exemplele de activități de învățare, puse în
practică în cadrul orelor de limba engleză, sunt relevante și reprezentative în contextul
competențelor cheie, având un rezultat al învățării (competența specifică) așteptat și urmărit,
cu accentul pe profilul de formare și ritmul de învățare al fiecărui elev. Astfel, întregul
demers didactic trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor specifice pentru fiecare an
de studiu și să pună în centru nevoile și interesele de comunicare ale fiecărui elev în parte.

S-ar putea să vă placă și