Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA"

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA DE GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE
"ANA ASLAN"

REFERAT
asupra
LUCRĂRII DE LICENȚĂ
” Comorbidităţi la vârstnicii cu fibrilaţie atrială”
Absolventă: Popa Maria-Cristina

Lucrarea de licență cu titlul ” Comorbidităţi la vârstnicii cu fibrilaţie atrială” realizată de


studenta Popa Maria-Cristina, sub îndrumarea Prof. Dr. Gabriel-Ioan Prada, își propune să
evidențieze comorbiditatile vârstnicilor cu fibrilație atrială, care au un impact major asupra calității
vieții.
Lucrarea este compusă dintr-o Parte Generală în care studenta prezintă noțiuni legate de:
modificări ale aparatului cardiovascular instalate odată cu înaintarea în vârstă (modificări vasculare
structurale și funcționale, modificări structurale și funcționale ale cordului apărute odată cu
înaintarea în vârstă) și afecțiuni ale aparatului cardiovascular frecvent întâlnite la vârstnici.
Partea Generală dovedeşte o temeinică documentare a studentei asupra subiectului propus,
după cum o arată şi numărul mare de referinţe bibliografice reprezentate de articole ştiinţifice
recente și cărţi de specialitate.
Partea Specială se constituie dintr-un studiu observațional, retrospectiv, de tip caz-martor,
desfăşurat în Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” din Bucureşti, în perioada
Aprilie 2018 – Aprilie 2019. Eșantionul a cuprins 100 de pacienți care au fost împărțiți pe baza
criteriului vârstei în două loturi, al vârstnicilor (65-74 ani) și cel al vârstnicilor (≥78 ani), înglobând
un număr egal de persoane de sex feminin și de sex masculin.
Datele au fost colectate prin analiza foilor de observație care au avut și examenul
cardiovascular atașat, fiind selectați 50 de pacienți cu vârste cuprinse în intervalul 65-74 ani și 50 de
pacienți de minim 78 de ani, acestea reprezentând criteriile de includere. Criteriile de excludere au
fost urmatoarele: vârsta sub 65 de ani, absența diagnosticului de fibrilație atrială, pacienții cu vârste
cuprinse în intervalul 75-77 ani, excluși deoarece pot prezenta caracteristici asemănătoare cu

1
grupele de vârstă alăturate, diagnosticul de fibrilație atrială convertită la ritm sinusal (farmacologic sau
electric).
Rezultatele studiului au permis elaborarea unor concluzii pertinente în ceea ce privește
modificările aparatului cardiovascular și afecțiunile acestuia frecvent întâlnite la vârstnici, dar și
comorbiditățile asociate. Dintre acestea, s-a constatat că: vârstnicii din intervalul 65-74 de ani au
prezentat mai frecvent dispnee și palpitații; prevalența dispneei la bărbați nu a variat cu vârsta;
ponderea factorilor de risc cardiovasculari a scăzut odată cu înaintarea în vârstă pentru ambele
intervale de vârstă; tipul de dislipidemie predominant a variat în funcție de sex astfel: la bărbați a
apărut mai frecvent hipercolesterolemia, pe când femeile au prezentat mai frecvent
hipertrigliceridemie; la vârstnicii de minim 78 de ani a existat o prevalență crescută a anemiei
feriprive, indiferent de sex; tulburarea neuro-cognitivă a fost cea mai frecventă comorbiditate
asociată fibrilației atriale indiferent de vârstă și s-a înregistrat mai frecvent la bărbații din primul
interval de vârstă și respectiv la femeile din cel de-al doilea interval de vârstă (≥78); prevalența
diabetului zaharat a fost mai mare la bărbați indiferent de vârstă; accidentul vascular cerebral a
apărut mai frecvent la bărbații cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani și respectiv la femeile cu
vârste de minim 78 de ani; pacienții sub tratament cu anticoagulante orale au prezentat o scădere
globală a prevalențelor comorbidităților fibrilației atriale; prevalențața AVC la femeile vârstnice a
fost mai scăzută la cele anticoagulate față de cele care nu urmau tratament anticoagulant.
Din punct de vedere grafic, lucrarea este corect realizată, cu o bogată iconografie care
facilitează lectura şi înţelegerea materialelor expuse, mai ales în Partea Specială, unde se remarcă
numeroase grafice care ilustrează adecvat rezultatele studiului.
Lucrarea reprezintă o examinare laborioasă şi complexă asupra unui capitol important al
patologiei geriatrice din ţara noastră.
Este o lucrare valoroasă şi recomand înscrierea ei spre prezentare, apreciind-o cu nota 10
(zece), respectiv calificativul foarte bine.

Coordonator științific,
Prof. Dr. Gabriel-Ioan Prada