Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

LA H.C.L.M NR.

CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL PRIMAR CABINET PRIMAR
2 DIRECTIA
DIRECTIA POLITIA LOCALA
PROGRAME SI DEZVOLTARE COMPARTIMENT INSOTIRI, EXECUTARI
297
37 SILITE, INTERVENTII
Servicul Public Impozite,
Taxe si Alte Venituri la VICEPRIMAR VICEPRIMAR SERVICIUL INSPECTORAT
DIRECTOR
4
Bugetul Local PROTECTIE CIVILA SERVICIUL ORDINE PUBLICA 1
12 EXECUTIV 29
249 SECRETARUL
SERVICIUL DIRECTOR COMPARTIMENT SECRETARIAT, PROCEDURI, SERVICIUL ORDINE PUBLICA 2
MUNICIPIULUI
PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL, ACHIZITII SI PROT. MUNCII 28
CONSTANTA EXECUTIV 6
Muzeul De Arta Populara A PERSOANELOR AUDIT PUBLIC INTERN SERVICIUL ORDINE PUBLICA 3
Constanta 46 4 SERVICIUL BAZE DE DATE,DISPECERAT SI ARMAMENT 29
10
24 DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL ORDINE PUBLICA 4
BIROUL IDENTIFICARI SI EVIDENTA PERSOANELOR 29
COMPARTIMENTUL PENTRU ADJUNCT 6 SERVICIUL ORDINE PUBLICA 5
PROBLEMELE ROMILOR
29
Servicul Public
Administrare Crese DIRECTOR 2 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
SERVICIUL ORDINE PUBLICA ST. MAMAIA
95
EXECUTIV SERVICIUL IMPLEMENTARE 10
COMPARTIMENTUL PLAN INTEGRAT
SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERA
Caminul pentru
PENTRU COMISIILE COMPARTIMENT SERVICIUL PUBLIC DE
BIROU INFRASTRUCTURA
SI RETELE URBANE,
DE DEZVOLTARE
13
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 28
Persoane Varstnice DE SPECIALITATE ARHIVA EVIDENTA A PERSOANEI
EFICIENTA ENERGETICA
6 SERVICIUL SIGURANTA RUTIERA
BIROUL DEZVOLTARE SI SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI AFISAJUL STRADAL
116 ALE C.L.M. 3 24
MANAGEMENT PROIECTE 19 27
8 6
SERVICIUL BIROUL URMARIRE SI EXECUTARI MASURI IN DOMENIUL
Centru Social STARE CIVILA
20 CONSTRUCTIILOR
21 6
SERVICIUL PROIECTE CU
FINANTARE INTERNATIONALA SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI
Cantina de Ajutor 10 11
Social Constanta
SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALA
12 17
BIROUL ECOLOGIE URBANA
6 BIROUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA AMENZI
6
Cantina de Ajutor
Social Palazu Mare
10

DIRECTIA ADMINISTRATIE DIRECTIA SERVICII DIRECTIA GOSPODARIRE DIRECTIA DIRECTIA DIRECTIA ADMINISTRAREA DIRECTIA ORGANIZARE DIRECTIA RELATII DIRECTIA ASISTENTA
DIRECTIA DIRECTIA ASISTENTA
PUBLICA LOCALA PUBLICE COMUNALA PATRIMONIU URBANISM DOMENIULUI PUBLIC SI INTERNATIONALE PENTRU PERSOANELE MEDICALA SCOLARA
PRIVAT FINANCIARA SI INFORMATIZARE
Spitalul Clinic de 85 35 56 40
SI ORGANIZARI EVENIMENTE VARSTNICE , NEVOIASE SI COMUNITARA
42 31 43 23 32 20
Boli Infectioase SI ALTE CATEGORII 146
270 52

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR ARHITECT DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
ASISTENTI PERSONALI DIRECTOR
1300 EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV SEF EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV
DIRECTOR SERVICUL DOTARI URBANE, DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR SERVICIUL
ECARISAJ, DEZINSECTIE
EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV DIRECTOR BIROUL ASISTENTA
DERATIZARE,
EXECUTIV INFORMATIZARE MEDICALA COMUNITARA
ADJUNCT 9 ADJUNCT ADJUNCT ADJUNCT 8 EXECUTIV
7
ADJUNCT
SERVICIUL SISTEMATIZARE SERVICIUL AUTORIZARE SERVICIUL FINANCIAR, CENTRUL DE INFORMARE
SERVICIUL ASISTENTA SI SERVICIUL SERVICIUL SERVICIUL SERVICIUL AUTORIZATII SERVICIUL MEDICINA
RUTIERA SI PARCARI AGENTI ECONOMICI BUGET CETATENI - SERVICIU SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SERVICIUL ADMINISTRARE
PROTECTIE SOCIALA DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC PATRIMONIU ACHIZITII PUBLICE IN CONSTRUCTII 11 ORGANIZARE EVENIMENTE SCOLARA
8 15 12 CLUBURI PENSIONARI
17 12 22 13 19 11 138
17
SERVICIUL SERVICIUL REGISTRATURA,
SERVICIUL SERVICIUL ADMINISTRATIV SERVICIUL TEHNIC
SERVICIUL SERVICIUL ADPP MANAGEMENT DOCUMENTE SERVICIUL RELATII
AUTORITATE TUTELARA TEHNICO ECONOMIC INVESTITII
SERVICIUL CADASTRU URBANISM SERVICIUL SI DISPECERAT INTERNATIONALE SERVICIUL ACHITIZII SI
SI PROTECTIA COPILULUI 9 10 11
20 ADMINISTRARE SPATII VERZI 14 CONTABILITATE 11 8 DISTRIBUIRE AJUTOARE
12
12 10 33
SERVICIUL SERVICIUL ASIGURARE SERVICIUL URMARIRE
BIROUL REGISTRU BIROUL BIROU STRATEGII SI EXECUTARE
JURIDIC INTEGRITATE BUNURI PUBLICE SERVICIUL ADMINISTRARE
IMPLEMENTARE
8 CIMITIRE AGRICOL URBANE CONTRACTE - VANZARI
24 PROGRAME
11 7 LOCUINTE
6 16
6
SERVICIUL
SERVICIUL
RESURSE UMANE
TEHNICO ECONOMIC
10 9

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI
INDRUMARE A ASOCIATILOR
DE PROPRIETARI SERVICIUL
IGIENA PUBLICA
12
10

ALTE CATEGORII DE POSTURI 800 - TOTAL POSTURI


DIN CARE
297-DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ 3 - FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
10-SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 58 - FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
46-SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 427 - FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
146-DIRECTIA ASISTENŢĂ MEDICALA SCOLARA SI COMUNITARA 39 - POSTURI CONTRACTUALE
249 - SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE,TAXE
ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
24 - MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ