Sunteți pe pagina 1din 1

Dare de seamă privind teza de licență

Pe parcursul a doi ani de zile lucrez asupra tezei de licență. Am reușit să


colectez literatura de specialitate în volum de ??? %, să efectuiez cercetarea / să
colectez fișele medicale / am alcătuit chestionare , acceptate de conducătorul
meu/ am efectuat chestionarea a 200 de persoane/ am analizat 20-30 preparate
microscopice, macroscopice/ sau orice despre obiectul de studiu pe care îl
efectuați în teza dumnavoastră. Am efectuat calculele biostatistice, opținând
rezultatele propii și le-am comparat cu cele din literatura de referință. Am
pregătit prezentare/poster pentru Congresul MedEspera 2020/BIMCO, sau
oricare alt congres.

Lucrul asupra tezei de licență este efectuat îm volum de XX %


( valoarea procentuală să fie scrisă de către conducătorul tezei de licență.

Studentul:
___________
Conducătorul tezei de licență
___________
Șeful de catedră
___________