Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data
Clasa a VII-a
Propunator: Disciplina : CULTURA CIVICĂ
Tipul lectiei : Predare – invatare
Tema : Drepturile omului
Timpul alocat: 50 min
Obiectiv general : cunoaşterea de catre elevi a principalelor drepturi ale
omului ;
Obiectivele lectiei :
1. La sfârşitul lectiei, toţi elevii, vor fi capabili sa defineasca corect
drepturile omului şi principalele caracteristici ale acestora, pe baza
informatiilor primite si a experientei personale; obiectivul este atins daca
elevii vor reusi să defineasca corect drepturile omului si sa distinga
principalele caracteristici ale acestora .
2. La sfarsitul lectiei, toti elevii, vor putea identifica si distinge principalele
drepturi ale omului, pe baza informatiilor,exercitiilor, discutiilor si
experientei personale, obiectivul este atins dacă elevii au identificat, au
clasificat si recunoscut corect, principalele drepturi ale omului .
3. La sfarsitul lectiei toti elevi vor putea compara drepturile pozitive si
cele negative, utilizand informatiile primite si experienta personala,
obiectivul este atins daca elevii realizeaza o comparatie corecta intre
aceste drepturi;
4. La sfarsitul lectiei, toti elevii, vor putea sa argumenteze nevoia
respectarii drepturilor omului atat de catre oameni cat şi de catre
stat,utilizandinformatia data,experienta personala si a altora ; obiectivul se
considera atins dacă elevii specifica si argumenteaza necesitatea
respectarii drepturilor omului .
5. La sfarsitul lectiei toti copiii vor reusi sa explice relatia dintre drepturi
si responsabilitati, utilizand informatia data si experienta
personala,obiectivul este atins daca explicatia este pertinenta.
6. La sfarsitul lectiei, toţi elevii , vor putea evalua prin comparaţie, pe
baza analizelor intreprinse si a discutiilor purtate, toate aceste puncte de
vedere, obiectivul va fi atins daca elevii vor opta pentru una sau alta dintre
atitudini sau vor incerca sa ofere o varianta personala .
7. La sfarsitul lectiei, toti elevii vor putea sa-si dezvolte
competentele de comunicare in urma unor dialoguri si purtarea unor
dezbateri, obiectivul este atins daca se remarca o imbunatatire in
comunicarea dintre elevi si dintre acestia si profesor (se realizeaza
feed-backul);
Metode si procedee :exercitiul, expunerea, analiza de text,
problematizarea, abordarea euristică;
Mijloace de invatare : orală .
Momentele Timp
ACTIVITATEA DE INVATARE RESURSE EVALUARE
lecţiei
1. 3 min
- Organizarea colectivului de elevi (notarea
Moment
absentelor) Activitate Formativ
organizatori
-Explicarea manierei de lucru frontala a
c
-Repartiarea materialelor
2. Trecerea in revista a temelor abordate pana in 3 min.
Activarea acel moment, pentru a ilustra diversitatea
informatiilor problemelor abordate in lectia trecuta:
necesare „Persoana”
temei noi - Demnitate Activitate
Formativa
- Cetatean liber frontala
- Moralitate
- Asemanari intre oameni
- Deosebiri

3. 5 min.
Anuntarea
temei si a -Enuntarea temei
Activitate Formati
importantei -Explicarea caracterului aplicativ al acesteia, cu
frontala va
cunoasterii exemplificari
acesteia

Prezentarea drepturilor omului, elevilor; 25 min. Activitate


Argumentarea necesitatii respectarii drepturilor frontala
4.
omului in orice domeniu al vietii in societate;
Prezentarea celor doua categorii de drepturi ale
Predare-
invatare omului (drepturi naturale si drepturile omului Planse
Format
asa cum sunt formulate in declaratii,conventii
iva
internationale);
Dirijarea si sistematizarea observatiilor elevilor; - Imagini
Aprecierea privind modul de tratare a temei;
Numirea a unui elev care sa prezinte - Activitate pe
principalele drepturi ale omului; grupe
Coordonarea discutiilor ce se initiaza;
Exemplificarea documentelor care proclama
drepturile omului, atat la nivel national cat si
international;
Solicitarea din partea elevilor de aprecieri si -Fise de lucru
exemple de alte drepturi ale omului pecare le
cunosc;
Solicitare de exemple de situatii in care se
manifesta intoleranta si lipsa respectului
reciproc;
Urmarirea formarii aptitudinilor de gandire
personala;
Prezentarea unei clasificari a drepturilor in
drepturi pozitive si drepturi negative;
Solicitare de exemple de situatii de drepturi
pozitive si drepturi negative si o comparatie
intre acestia de catre elevi clasei, pe baza
informatiilor primite si a experientei personale;
Expunerea unor situati din care reiese ca
drepturile intotdeauna trebuie corelate cu
obligatiile;
Solicitarea elevilor de a argumenta daca este
posibila sau nu respectarea drepturilor fiintelor
umane, fara implicarea responsabilitatilor; Formativa
Coordonarea discutiilor ce se initiaza privind
acest aspect:
Fixarea cunostintelor:
Solicitarea elevilor de a prezenta succint
definitia drepturilor omului,documentele in care
sunt prevazute aceste drepturi si care sunt
principale drepturi ale omului;
Stabilirea sarcinilor de lucru si a resurselor
informationale necesare studiului individual;
5.Evaluarea Realizarea feedback-ului prin evaluare orala; 10 min. Activitate Formativa
Apreciere asupra raspunsurilor; frontala
6.Încheierea Evidentierea gradului de participare a clasei la 4 min.
lecţiei
lectie, fiind remarcati elevii cu contributii Activitate
Formativa
deosebite; frontala

Explicarea sarcinilor pentru acasa;

Schita tablei:
Drepturile omului : stabilesc ce ii este permis unei persoane sa fie, sa posede si sa faca, pentru simplul fapt ca este om .
De la natura oamenii se nasc liberi şi egali .
Drepturile omului :
 sunt inalienabile , adica nu pot fi instrainate .
 ne arata ce trebuie sa faca statul pentru cetateni si ce nu trebuie sa faca sau sa lase sa se intample .
 nu pot exista drepturi fara responsabilitati
 nu pot fi separate unele de altele : ele au sens numai impreuna si trebuie respectate fara exceptie.
Principalele drepturi ale omului sunt :
 drepturi civile si politice : dreptul la viata , la libertate si securitate personala , egalitatea in drepturi , libertatea de
exprimare, de opinie, de credinta, dreptul de a participa la viata politica (drepturi care asigura unei persoane
posibilitatea de a se manifesta liber ) .
 drepturi economice şi sociale : dreptul la munca , la educatie , la o viata decenta sau la asistenta sociala .
Documentele în care sunt proclamate drepturile omului :
 Declaratia Drepturilor ( Anglia 1689 )
 Declaratia de Independenta ( S.U.A.1776 )
 Declaratia Drepturilor Omului şi Cetateanului ( Franţa 1789 )
 Declaratia Universala a Drepturilor Omului ( O.N.U.1948 )
Alte drepturi ale omului :
 Dreptul la viata , la libertate , la securitate personala
 Dreptul la o judecata dreapta
 Dreptul la cetatenie
 Dreptul de a intemeia o familie
 Dreptul de a circula liber , dreptul de a cere azil
 Dreptul la proprietate
 Dreptul la libertatea de gandire , de constiinta, de credinta , de opinie
 Dreptul de intrunire , de asociere , de participare politica , drepturi electorale
 Dreptul la munca , la odihna , la un trai decent
 Dreptul la asistenta sociala
 Dreptul la educatie