Sunteți pe pagina 1din 4

Numere celebre

Numere ajunse celebre sunt acele numere care au intrat în istorie. Prin folosirea diferitelor
cifre, evreii au căutat să descifreze voinţa zeilor. Sunt cunoscute ca semne cabalistice,
considerând că numerele posedă atribuţii mistice (teorie pseudoştiinţifică).
Exemple de numere celebre:
cifra unu: Cele 7 virtuţi (Dragostea, Credinţa, Tăria
1 constituie numărul Divinităţii: există un sufletească, Speranţa, Inteligenţa,
singur Dumnezeu Cumpătarea, Dreptatea)
cifra doi: Cele şapte coline ale Romei (Aventin,
Caelius, Capitoliu, Palatin,
2 reprezintă cuplul, perechea, feminitatea
Viminal, Quirinal, Esquilin)
inocentă, fragilul, nevoia de protecţie
Cei şapte regi legendari romani (Romulus,
cifra trei:
Abcus Martius, Numa Pompilius, Servius
Sfânta Treime Tulius, Tullus Hostilius, Tarquinius
Cei trei crai de la răsărit din creştinism Prisens, Tarquinius Superbus)
Cei trei sfinţi friguroşi Cele şapte minuni ale lumii antice
Cele trei ursitoare din mitologia greacă (Piramidele, Colosul din Rodos, Templul
Cele trei graţii din Ephesos, Grădinile Semiramidei,
Statuia lui Zeus din Olimpia, Farul din
Cele trei încercări ale voinicului
Pharos, Mormântul din Halikarnas)
din basmele populare
Cei şapte înţelepţi din vechime (Bias,
cifra patru:
Solon, Chilon, Thales, Pittakos, Kleobulos,
Cei patru evanghelişti Periander)
Anul are patru anotimpuri Cele şapte fiice ale lui Atlas (numite
Cărţile de joc au patru culori Pleiade)
Clasele elementare sunt patru la număr O săptămână este compusă din şapte zile
În prezent, fizicienii consideră că există Cele şapte note muzicale: do, re, mi, fa,
patru stări de agregare ale materiei: starea sol, la, si
solidă, starea lichidă, starea Cele şapte culori ale curcubeului: roşu,
gazoasă, plasma. portocaliu, galben, verde, albastru, indigo,
cifra cinci: violet
Trupul uman are cinci extremităţi: un cap, Buburuza (gărgăriţa, lat. Coccinella
două mâini, două picioare. septempunctata) are şapte puncte pe elitre
Fiecare mână şi picior are câte cinci Constelaţiile Carul Mare şi Carul Mic sunt
degete. formate din câte şapte stele
Cele cinci cărţi ale lui Moise cifra nouă:
Cele cinci elemente asociate Fătul stă 9 luni în pântecele matern
din calendarul chinezesc (apa, focul, Cele
lemnul, metalul, pământul) nouă muze (Urania, Calliope, Clio, Thalia,
Pentatlonul este compus din 5 Erato, Euterpe, Polyhymnia, Melpomene,
discipline sportive Terpsichore)
Cinci colţuri au steaua comunistă În sistemul solar sunt 9 planete (Mercur,
şi pentagrama Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn,
cifra şapte: Uranus, Neptun, Pluto)
Cele 7 păcate de moarte (Avariţia, Invidia, Cele nouă porunci bisericeşti
Mânia, Aroganţa, Desfrâul, Beţia, Lenea) numărul zece:
Cele zece porunci La chemarea lui Buddha s-au prezentat 12
10 reprezintă numărul degetelor de la animale şi au fost trecute în ordinea sosirii
două mâini în zodiacul chinezesc
Baza sistemului zecimal şi a sistemului numărul treisprezece:
internaţional de măsuri sfoara egipteană, folosită pentru
Numărul purtat construcţia unui triunghi dreptunghic cu
de fotbalişti ca Pelé, Maradona sau Hagi laturile 3-4-5, avea 13 noduri
10 a fost numărul meşterilor care au 13 state au semnat Declaraţia de
ridicat Mănăstirea Argeşului (nouă meşteri independenţă a S.U.A.
mari / cu Manoli zece, care-i şi întrece) numărul douăzeci şi doi:
numărul unsprezece: al doilea dintre numerele magice din
primul dintre numerele magice din numerologie
numerologie alfabetul ebraic are 22 de litere
numărul doisprezece: tarotul are 22 de arcane majore
Cei 12 apostoli ai lui Isus alte numere cu o valoare constantă:
Cele 12 triburi ale evreilor care au ieşit din π=3,1415926... raportul dintre lumgimea
Egipt circumferinţei unui cerc şi diametrul său
În Olimp locuiau 12 zei greceşti de prim e=2,71828... baza logaritmului natural
rang φ=1,618... numărul de aur
Anul are 12 luni calendaristice. Numărul lui Avogadro
Zodiacul european are 12 zodii

Matematica şi poezia
Matematica şi poezia, două domenii aparent paralele, au de fapt o infinitate de puncte
comune.
În primul rând, ambele sunt rezultate ale gândirii, amândouă sunt abordări ale lumii
înconjuratoare în care ideea de structurare este fundamentală. Ambele presupun un anumit
stil, în care corectitudinea exprimării este caracteristica principală. Atât în matematică, cât şi
în poezie, întâlnim posibilitatea de a exprima „ceva mult” în „ceva puţin”.
Înţelegerea unei poezii este asemănătoare cu rezolvarea unei probleme din matematică, în
reuşita înţelegerii mesajului unei poezii fiind nevoie de o structurare matematică a ideilor.
Aceasta legătură între matematică şi poezie, a fost şi este în continuare un subiect dificil de
dezbătut. De-a lungul timpului, au existat dovezi evidente în favoarea acestei legături.
Poetul român Ion Barbu, adică matematicianul Dan Barbilian, afirma că există un punct
luminos unde poezia se întalneşte cu geometria: "Oricât ar părea de contradictorii aceşti doi
termeni la prima vedere, există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde
se întâlneşte cu poezia".

Exista şi alte legături prezente în poezia românească. O demonstraţie în acest sens poate fi şi
poezia lui George Coşbuc:

Câte ouă vechi şi câte nouă?


Câte nouă, câte vouă?
Vechi sunt nouă, nouă două;
Două nouă, vouă nouă;
Nouă două ouă nouă
Vouă nouă ouă vechi!

Iar influenţa matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată în următoarele versuri:

„Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,


Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
------------------------------------
Universul fără margini e în degetul cel mic,
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă
Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
------------------------------------
Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit,
------------------------------------
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsoară cu cotul,
În aceea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul.
------------------------------------
Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate;
Deasupra tuturora se ridică cine poate.”(„Scrisoarea I”)

Poezia „Glossă” seamănă cu o demonstraţie matematică, în care trecutul exprimă ipoteza,


viitorul este concluzia, iar zădărnicia este demonstraţia.

„Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.”

Iată şi câteva afirmaţii ale diferitelor personalităţi:


„Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt cu mult diferite de cele solicitate de
poezie şi de arte.”(Ion Barbu)

„Poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată
domeniul divin al geometriei.” (Ion Barbu)

"Un matematician care nu este şi puţin poet, nu poate fi un matematician strălucit" (Karl
Weierstrass, ilustru matematician german)

„Matematica este o formă de poezie care transcende poezia prin aceea că proclamă adevărul;
o formă de raţionament care transcende raţionamentul prin aceea că vrea să înfăptuiască
adevărul pe care îl proclamă; o formă de acţiune, un comportament ritual, care nu găseşte
împlinire în faptă, ci trebuie să proclame şi să elaboreze o formă poetică a adevărului.”
(Salomon Bochner)

"Convingerea mea, încă din tinereţe, a fost că, în faza cea mai vie a cautării intelectuale, nu
există nicio diferenţa, decât nominala, între mişcările interioare ale unui artist sau poet, şi
acelea ale unui savant..."( Paul Valery)

Pentru a putea cunoaşte primele 11 zecimale ale lui π e suficient să reţii versurile:
”Aşa e uşor a scrie orişicare / Un simbol creat din multe zecimale”
Numărul literelor fiecărui cuvânt dă valoarea lui π=3,14159265358

S-ar putea să vă placă și