Sunteți pe pagina 1din 6

Nr de inregistrare:

Avizat,
CURRICULUM ADAPTAT LA Director,
GEOGRAFIE

PROF. Turcoman Cezar


CLASA A V-A
AN ȘCOLAR : 2019- 2020
ARGUMENT:
Această programă ne propune să abordăm geografia din perspectiva integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă.
Necesitatea unei asemenea programe derivă din faptul că tipul sau gradul deficienţei diferă de la un elev la altul, astfel că profesorului
îi este utilă, pentru a adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui elev. Integrarea copiilor cu CES în şcolile
de masă oferă şanse egale de dezvoltare pentru toţi copiii, deschide orizonturi noi şi pentru cei cu deficienţe. Învăţarea este centrată pe
elev asigurându-se sprijin, evaluare permanentă şi interactivitate.
Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin,
dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele
greu asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup.
PROFESORUL:
 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă
şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);
MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz general;
COMPETENTE CADRU:
1. Formarea si dezvoltarea capacitatilor senzorial-perceptive pentru intelegerea si reprezentarea spatiului geografic.
2. Observarea, recunoasterea si descrierea elementelor de mediu geografic prin explorare pe baza diverselor surse geografice.
3. Familiarizarea si utilizarea corecta a elementelor de limbaj specifice geografiei.
4. Formarea si dezvoltarea comportamentelor favorabile protejarii mediului inconjurator.

VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea interesului pentru lectură geografica şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul protectiei mediului
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia
de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 evaluare permanentă pe tot parcursul anului;
 fişe de lucru, fişe de evaluare, chestionare orală, dictări; probe de evaluare sumativă pe baza cărora se obţin calificative/notari;
 portofoliul elevului.
OBIECTIVE CADRU:
1. Formarea si dezvoltarea capacitatilor senzorial-perceptive pentru intelegerea si reprezentarea spatiului geografic.
2. Observarea, recunoasterea si descrierea elementelor de mediu geografic prin explorare pe baza diverselor surse geografice.
3. Familiarizarea si utilizarea corecta a elementelor de limbaj specifice geografiei.
4. Formarea si dezvoltarea comportamentelor favorabile protejarii mediului inconjurator.
Unitatea de invatare Obiective de referinta data Detalierea Activitati de Resurse didactice Instrumente
unitatii de invatare de evaluare
invatare
Terra – o planetă a Sa cunoasca cum se Stelele, individual chestionarea
Universului numeste planeta nostra; planetele, Povestiri orală
Ce rol are Soarele pentru Pamantul in Exploatarea
noi oamenii Univers mediului natural conversaţia
Sa stie sa realizeze un colaj
Terra – o planetă în cu imagini ale unor harti Harta si Globul Globul, Harta
mișcare geografic observaţia testarea pentru
Sa recunoasca pe harta evidenţierea
care sunt ocenele planetei explicaţia progresului
noastre si continentele; Structura interna Consultarea
Sa numeasca principalele a pamantului unor atlase
Terra – o planetă în forme de relief de pe Dinamica Realizarea unor
transformare continente; scoartei tereste colaje
Sa coloreze pe o harta, Continente si
Geosferele Terrei folosind culorile adecvate oceane
Litosfera formelor de relief; Forme de relief Exercitii de
Sa interpreteze un desen ale continentelor formulare de
dupa un model dat( ex. intrebari Observatia experimentul
vulcanii) Descriei
empirice
chestionarea
oral
Sa recunoasca elementele
vremii;
Geosferele Terrei Sa cunoasca ce se
Atmosfera masoara cu termometrul si Structura Observarea Conversatia
sa il identifice dintr-o atmosferei vremii in
succesiune de instrumente;
Sa recunoasca starea vremii Elementele orizontul chestionarea
dupa prezenta vantului, climatice imediat apropiat oral
precipitatiilor; ( temperatura,
Sa descrie cu cel putin 2 vanturile, Povestirea unor
elemente climatic , o stare precipitatii) legend legate de
a vremii dupa ccea ce Zonele climatice prognosticarea
observa in mediul vremii.
inconjurator; experiment
Sa stie sa deseneze pe un chestionarea
glob geografic, zonele de orală
caldura ale sale
Sa faca cel putin o
deosebirea intre tipurile de
precipitatii; Descrierea
experimentul
Sa recunosca pe o harta
ocenele dupa semnele
conventionale folosite
(culoarea albastra);
Sa identifice cel putin o
deosebire intre un rau si un
lac
Sa realizeze un desen al
unui rau
Sa realizeze un desen Oceanul Exercitii de
geografic dupa un model Planetar desenare pe
dat; Apele harti lacunare a
continetale oeanelor
Lacurile
Geosferele Terrei Sa realizeze un colaj cu Ghetarii
Hidrosfera diferite tipuri de frunze din Observarea
orizontul apropiat , raurilor din
localitate
reprezentand specii de flora Descrierea unui
. rau
Sa identifice , dupa imagini
acele animale care traiesc
in orizontul nostru apropiat Exercitii de
Factorii care descriere a
Sa cunoasca dintr-o influenteaza formatiunilor
succesiune de notiuni si dezvoltarea si vegetale din Individual
imagini, rasele umane raspandirea orizontul testarea pentru
principale care populeaza florei si faunei apropiat evidenţierea
lumea pe Glob Exercitii de progresului
Sa cunosca din ce rasa Zonele recunoastere a
Geosferele Terrei umana facem noi, romanii, biogeografice unor elemente Descrierea
Biosfera şi solurile parte; de flora sau
Sa cunoasca din ce popor fauna
Zonele naturale ale facem parte si ce limba
Terrei vorbim;
Sa recunoasca forme de Formulare de
desfasurare a activitatii a intrebari
populatiei din localitate. Citirea unor
lecturi

S-ar putea să vă placă și