Sunteți pe pagina 1din 1

JEAN PIAGET MICHAEL COMMONS

LEV VÎGOTSKI

Identifică 14 stadii . Primele 10 pot fi


Teoria genetică : suprapuse în mare măsură peste stadiile
STADIILE Interacțiunea socială joacă un rol fundamental
lui Piaget. Ultimele 4 stadii definesc
Organizarea(Scheme în dezvoltarea cognitivă. Comparativ cu Piaget,
DEZVOLTĂRII gândirea postformală.
cognive); pune accent mai mare pe interacțiunile sociale
INTELIGENȚEI
Adaptarea(Asimilarea și consideră că gândirea se prefigurează inițial
și acomodarea) în social ca apoi, prin internalizare, să devină
un instrument individual de cunoaștere.

STADIUL 11 – STADIUL 13 –
STADIUL
1. STADIUL INTELIGENȚEI SENZORIOMOTORII 3. STADIUL OPERAȚIILOR CONCRETE SISTEM CONCEPTUAL AL STADIUL SISTEMATIC PARADIGMATIC
( 0 – 18/24 luni) - cuprinde 6 substadii (6/7 – 11/12 ani) DEZVOLTĂRII COGNITIVE Construcții de
Copilul cunoaște și organizează lumea prin
Copilul poate rezolva in mod logic probleme sisteme
intermediul activ. fizice pe care le face ; își
„concrete” , „aici și acum”. Gândirea devine paradigmatice
dezvoltă premisele cunoașterii umane ; stadiul
se încheie cu achiziția limbajului și a gândirii reversibilă. Achiziții specifice : conservarea
INSTRUM. STADIUL 12 –
simbolice invariantului , reversibilitatea , clasificările
CULTURALE/ STADIUL
multiple .
INTELECTUALE METASISTEMATIC
2. STADIUL PREOPERAȚIONAL Construcții de STADIUL 14 –
(2- 6/7 ani) – cuprinde 2 substadii 4. STADIUL OPERAȚIILOR FORMALE ZONA sisteme teoretice STADIUL
(11/12 – 14/15 ani) PROXIMEI LIMBAJUL. METAPARADIGMATIC
Copilul își formează concepte stabile și își DEZVOLTĂRI VORBIREA PT Coordonarea unor
dezvoltă capacitatea de a raționa mintal. Apar Adolescenții sunt capabili să opereze SINE paradigme variate
animismul și egocentrismul (2-4 ani) . Apar mental asupra unor problme abstracte,
INTERNALIZARE
centrarea și absența reversibilității (4- 6/7 ani) ipotetice.