Sunteți pe pagina 1din 1

DEZVOLTAREA

PERSONALITĂȚII

TEORII UMANISTE
TEORII PSIHANALITICE

TEORII COMPORTAMENTALISTE TEORII SOCIO-COGNITIVE

Abraham Maslow
Capacitatea de
auto-actualizare
Condiționarea –proces continuu
SIGMUND FREUD ERIC ERIKSON
clasică (Pavlov, ce reprezintă
4 stadii 8 stadii ale Watson) Albert Bandura Julian Rooter valorificarea
psihosexuale dezvoltării – Învățarea Behaviorismul integrală a
observațională cognitivist al talentului,
/ prin imitare – învățării capacităților,
Condiționarea operantă învățarea unui sociale – potențialităților.
(B.F. Skinner, comportament predicția unui
1.Stadiul oral (0-2 ani) 1. Senzorial-oral (0-1 an)
Thorndike) – învățarea prin obs. comp. comp. se
– zona erogena: gura
2. Muscular- anal (1-3 depinde de consecințele altora (decurge bazează pe 4
2.Stadiul anal (2–4 ani) ani) comportamentului, fără întăriri) variabile
– zona erogenă: anală respectiv, Carl Rogers –
3. Locomotor- genital (3-5
3. Stadiul falic (4 – 5 ani) prezența/absența concepte:
ani) – zona erogenă: întăririi trebuința de
4. Latentă (6-11 ani) pozivite/negative după Walter Mischel – 5
genitală actualizare;
5. Adolescență (12-18 producerea acestuia variabile cu valoare înțelepciunea
- Perioada de latență ani) predictivă pt. organismului;
comportament : eu- eu real -eu
4. Stadiul genital 6. Adultul tânăr (18-35 competențele,
ani) ideal;
strategiile cognitive, stima de sine;
7. Adultul matur (35- 55 expectanțele, eficacitatea
ani) valorile subiective, personală
sistemul auto-
8. Bătrînețea (55, + ani)
reglator