Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

CURSUL

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

RAPORT

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR CIVILE PRIVIND REVENDICAREA


BUNULUI DE LA DOBÂNDITORUL DE BUNĂ-CREDINŢĂ ŞI DE REA-
CREDINŢĂ

DR., conf.univ.Tatiana Tabuncic

Darii Zinaida

Grupa 1806, anul II

06.12.2019

CHIŞINĂU-2019