Sunteți pe pagina 1din 3

Stilul de comunicare

Stilul de comunicare poate fi definit ca un set specializat de comnportamente


interăersonalee utilizate intr-o situatie data .
In institutii si organizatii se pot intalni 6 stiluri de comunicare:
Stilul directiv
- comunicare este uni directionata ,
- comunicatorii insista ca ideile lor sa aiba prioritate , acestia ii conving pe
interlocutorii sa actioneze asa cum doresc ei,
- comunicatorii isi folosesc puterea si autoritatea pt a se face ascultati
- comunicatorii utilizeaza manipularea interlocutorului.
Stilul legalitarist

Comunicarea ee bidirectionala
- comunicatorii geenereaza comunicarea de idei de catre ceilalti.
- Comunicarea este deschisa si fluida , este profesionala calda si bazata pe
incrdere reciproca .

Stilul structurativ
Comunicarea este orieentatat catre sistematizata catre ssistematizarea mediului ,
comunicatorii i citeaza pe cei lalti prin citarea standardelor regulilor.
Comunicarea este structurata dupa trasatura.

Stilul dinamic
Comunicatori se eprim stric concis la obiect
- acestia sunt sinceri si directi.
- Continutul comunicari este pracmatic si orientat catre actiune .

Stilul de abandon
- comunicatorii se supun cerintelor ceilanti ei se arat de acord cu punctele de
vedere exprimate de ceilalti
- comunicsatori sunt receptivi la ideiile si contriubutiile altor persoane
- c, cedeaza responsabilitatea altor persoane asumandu-si doar un rol suportiv.

Stilul de evitare
- comunicatori evita procesul de comnunicarea
- -nu se doreste evitarea unei influente
- Deciziile sunt luate in general independent , nu interectaviv.
- Comunicatorii evita subiectul aflat in vorbire, sau atacandusi verbal
interlocutorul.
Folosirea stilurilor de comunicare
Sunt util in anumite situatii, contexte

Directiv – atunci cand cel care ccomunica este competent si interlocutorul


recunoaste aceasta superioritate
- noii aganjati sunt gata sa accepte noiile restrictiuni ale liderului
- pt conducerea persoanelor care le reduce motivatia sau care au un grad redus
de autonbomie , acestia avand unb rol pssiv in comunicare si sa obtina de la
un lider dominator si bine informat singurata si stimuli pe care nu-i pioseda ,
- mai este utila cand apare o situtie de criza de oarece este nevoie de asumarea
raspunderi.
- Sunt valabile atunci cand sunt posibile doar interactiuni scurte intre
interlocutori

Egalitarist – este epicace in toate situatiile.


-atunci cand liderul urmareste sa urmareasca spiritul de echipa si sa intareasca
intelegerea si apropierea dintre membri colectivului .
Mai este epicace cand se comunica in grupuri mici mai ales cand se elaboreaza
decizii complexe care necesita schimbul de idei precum si discutii prelungite pt
obtinerea consensului.
Mai este epicace in demersul de depasire al existentei la schimbarile de organizare .

Structurativ – este foarte util in medii complexe


- daca sarcjinil sunt flexibile pot aparea difeicultati in indentificarea si
reolvarea problemelor , el ajuta la sistematizarea si ordonarea acestor situati
complexe, chiar si dupa elaborarea strategiilor planurilor procedurilor care
stabilesc structura desfasurari activitati uilizarea stilului structurativ este
neceesara pt clarificarea interpreatrea si transmiterea acestei strucuri .
- utilizarea acestui stil in situati simple si medii stabile este o perdere de timp
si blocheaza creativitatea
- o cheestiune care se poate intampla este ascunderea in spantele
comportamentelor si in spatele destinderi.

Dinamic –

-utilizarea sa este adecvasta in urmatoarele situatii


Mediul se caracterizeaza prin scimbari rapide si chiar situtii de criza
- este posibil doar un contact scurt intre interlocutir cand managerul este
inconjurat de pers foarte competetnte
- comunicatorul pezinta pe scurt pozitia sa si da subcordonatilor sai autoritatea
de a lua decizii

Stilul de abandon
- este utilizat in construirea incrderi in sine si a competentei in randul
subordonatilor increderea este aratat si dezvoltata prin consulatrea in luarea
deciziilor si prin utikizarea delegarii
- atunci cand interlocutorul poseda informatii si o intelegerea superioara a
situatiei

Evitare

Acest stil este foate rar epicace pt blocheaza interactiunile si intarzie rezolvarea
problemelor
Nu exista un stil cel mai bun si ficare stil trebuie utilizat intr-o situatiee adecvata