Sunteți pe pagina 1din 2

OFICIUL NATIONAL AL

REGISTRULUI COMERTULUI
/
OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUIDEPELANGA Data: .
TRIBUNALUL TARIF SUPLIMENTAR:
D 48 de ore - 50%
D 5 zile-30%
IV.
1. Solicitant

cu sediulldomiciliul in str nr bI. sc etaj ap .


judet/sector telefon fax e-mail .
prin . in calitate de .
conform cu domiciliul in .
str nr. bI. sc etaj ap judet!sector .
2. Obiectul cererii: eliberarea de informatii, in conformitate cn cele specificate la pnDctele V ~i / san VI, VII.

2.1. Formulare raspuns in: 0 limba romana 0 limba engleza


2.2. Comunicare documente prin: 0 po~ta 0 fax 0 e-mail 0 biroul eliberari, la sediul institutiei;
pe suport: 0 hartie / 0 magnetic

V. Criterii de identificare punctuala :

Ddenumire Dnumiir de ordine in R.C. Ocod unic de inregistrare


(numiir inmatriculare)
ocomerciant 0 asociat persoanii fizicii ! juridicii 0 administrator! persoanii imputemicitii

VI. Serii de firme grupate pe diferite criterii :


1. Aria geografica de cautare :
Ola nivel national /0 judetul (ele) .
Olocalitafe / sector / Ostrada .

2. oDomeniul principal de activitate (grupa CAEN) .

3. DObiectul de activitate: 0 principal

4. 0Forma juridica .
5. OAsociati! actionari din tara limite (in lei) .
6. OCapital social subscris; limite (in lei) .
7. OCifra de afaceri ~i/sau 0 profitul pe anul! anii , limite (in lei) .
8. ONumar salariati .
9. OFirme in: Olichidare 0 fuziune 0 divizare 0 faliment
10.OAlte criterii. .

Nota: (1) Se enumera datele in conformitate cu modul de identificare ales; pentru opjiunea "comerciant / asociat persoana fizica / administrator"
se va indica data na~terii ~i/sau codul numeric personallnumar de identificare fiscala ~i/sau domiciliullsediul.
cod: 11-10-132 Pag.1
1. DInformatii de identificare a firmei (denumire, formajuridicii, codul unic de inregistrare, nr. de ordine in registrul
comertului, sediul social, starea actualii a firmei)

2. DAlte informatii: 0 durata de functionare declarata 0 activitatea principala 0 activitati secundare

D capitalul social 0 activitiiti autorizate 0 societatea de registru independent


o dobandirea de catre societate a unui bun de la un fondator/actionar

I 3. DInformatii cu numar variabil de aparitii:


o asociati/actionari 0 administratori / persoane imputernicite 0 cenzori / auditori
o sucursale 0 subunitati / alte sedii secundare D mard, brevete
4. DInformatii despre 0 persoana fizidi sau juridica 0 asociat / actionar / 0 administrator / persoana 'imputernicita

o cenzor / D auditor In firme Inregistrate 'in registrul comertului: 0 'in tara / 0 'in judetele ..

5. DInformatii din situatiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pe
anul/anii 0 cifra de afaceri 0 profit brut 0 profit net 0 numar salariati
o toti indicatorii 0 a1ti indicatori: .

6. o Raport istoric despre firm a 'in perioada 0 complet /0 privind .

7. DFi~a sintetica a investitiei straine: tara perioada .

8. DInformatii statistice .

VIII.

1. Tarif de bazii

Nr. chit. / Data.


=.~.~=~.~~==-
. -
.

2. TARIF CALCULAT + x = +
tarif de baza numar infOlmatii tarif pe infonnatie

I
Termen .

Intocmit .
. . I
I Venficat I

Confirmare primire I

Nr. ~i data ie~irii d