Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

MUNCITOR NECALIFICAT
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Executa lucrari specifice montarii sinelor de tramvai, cat si alte munci specifice activitatii in
santierele mobile (sapaturi, etc)

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

- târnăcop de săpat şi de burat;


- furcă;
- lopată;
- sfredel de găurit traverse;
- teslă;
- manelă;
- ciocan de 10 kg;
- dorn;
- cleşti de transportat şini sau traverse;
- chei de buloane;
- cheie dinamometrică
- cric
- utilaje prezente in zona de lucru:

SARCINA DE MUNCǍ

- Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Personalul îşi desfăşoară activitatea în aer liber.

Personalul este expus la temperatura ridicata sau scazuta a aerului, la curenti de aer si la precipitatii
în funcţie de condiţiile meteorologice.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către acţionări;
- deplasări ale mijloacelor de transport – lovire de către material rulant sau mijloace
auto cu acces la locul de muncă, accidente rutiere in timpul transportului intre punctele de lucru
ale societatii
- răsturnare de echipamente de muncă ;
- cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare sau rocă desprinsă;
- proiectare de corpuri sau particule la lucrările de buraj manual;
- devieri de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloace de ridicat;
- suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,
înţepătoare, alunecoase

 Factori de risc electric:


- electrocutare prin atingere directă – conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită;
- electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas
 Factori de risc termic:
- temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct;
- flăcări, flame la amorsarea accidentală a arcului electric.

 Factori de risc chimic:


- substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi pentru spălări, degresări etc.;
- substanţe nocive – lucru cu traverse creozotate, uleiuri minerale

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- temperatura coborâtă a aerului în sezonul rece;
- temperatura ridicată a aerului în perioade caniculare;
- umiditatea relativă a aerului ridicată pe vreme umedă;
- curenţi de aer puternici pe timp de vijelii;
- nivel de iluminare scăzut – întuneric;
- calamităţi naturale – trăznet, inundaţie, furtună, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de
teren sau copaci, seisme.
 Factori de risc chimic
- pulberi pneumoconiogene (particule rocă, praf);
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ
 Suprasolicitare fizica:
- poziţii de lucru forţate, vicioase la montarea-demontarea materialului mărunt de cale
- efort dinamic – manipulare, transport, depozitare piese grele
 Suprasolicitare psihica:
.- decizii dificile în timp scurt efectuate în condiţii de circulaţie

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- asamblări necorespunzătoare a elementelor de prindere pentru manipularea şi transportul maselor;
- poziţionare, fixare greşită a echipamentelor de ridicat sarcini (vinciuri, ş.a.);
- reglaje – nerespectarea parametrilor de lucru;
- nesincronizarea lucrului în echipă la transportul sau manipularea materialelor;
- deplasări, staţionări în zone periculoase;
- cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase,
denivelate;
- cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau alunecare

 - Omisiuni:
- neefectuarea sau efectuarea incompletă a unor operaţii indispensabile prevenirii accidentelor;
- neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
UNITATEA :
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :5

DURATA EXPUNERII :
8 ore/schimb
ECHPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCǍ:
MUNCITOR NECALIFICAT

COMPONENTA FACTORI DE CONSE CLASA CLASA NIVEL


FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CINTA DE DE PARTIAL
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC MAXIMA GRAVI PROBABI DE RISC
MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRI) PREVIZIBILA TATE LITATE
1 2 3 4 5 6 7
1. Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către
INV. gr. II 5 1 3
acţionări
2. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către
material rulant sau mijloace auto cu acces la locul de
DECES 7 2 4
muncă,accidente rutiere in timpul transportului intre duferite
puncte de lucru ale societatii
MIJLOACELE
3. Răsturnarea echipamentelor de muncă DECES 7 1 3
DE FACTORI
PRODUCTIE DE RISC 4. Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare
DECES 7 1 3
MECANIC sau rocă desprinsă
5. Proiectare de corpuri sau particule la lucrările de buraj
INV. gr. III 4 4 4
manual
6. Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu
DECES 7 1 3
mijloacele de ridicat
7. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al ITM 3-45 2 6 3
epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase zile
8. Temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod ITM 3-45
2 6 3
direct zile
FACTORI
DE RISC
TERMIC 9. Flăcări, flame la amorsarea accidentală a arcului electric DECES 7 1 3

10. Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau


DECES 7 1 3
cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă
FACTORI
DE RISC 11. Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii
ELECTRIC DECES 7 1 3
de pas

FACTORI
12. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi pentru spălări,
DE RISC DECES 7 1 3
CHIMIC degresări etc.

13. Substanţe nocive – lucru cu traverse creozotate, uleiuri ITM 45-


3 6 4
minerale 180 zile

ITM 3-45
FACTORI 14. Temperatura coborâtă a aerului în sezonul rece 2 6 3
zile
MEDIUL DE RISC ITM 3-45
DE FIZIC 15. Temperatura ridicată a aerului în sezonul cald 2 6 3
zile
MUNCA
ITM 3-45
16. Umiditatea relativă a aerului ridicată pe vreme umedă 2 6 3
zile
ITM 3-45
17. Curenţi de aer puternici pe timp de vijelii 2 6 3
zile
18. Nivel de iluminare scăzut – întuneric, ceaţă INV. gr. III 4 4 4
19. Calamităţi naturale – trăznet, inundaţie, furtună, grindină,
viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, DECES 7 2 4
seisme
FACTORI DE
ITM 3-45
RISC 20. Pulberi pneumoconiogene (particule rocă, praf) 2 4 2
zile
CHIMIC
SARCINA SUPRASOLICI- 21. Poziţii de lucru forţate, vicioase la montarea-demontarea ITM 3-45
DE TARE FIZICA 2 6 3
materialului mărunt de cale zile
MUNCA ITM 45-
22. Efort dinamic – manipulare, transport, depozitare piese grele 3 5 4
180 zile
SUPRASOLI- 23. Decizii dificile în timp scurt efectuate în condiţii de circulaţie ITM 3-45
TARE PSIHICA 2 3 2
feroviară zile
24. Asamblări necorespunzătoare a elementelor de prindere
DECES 7 2 4
pentru manipularea şi transportul maselor
25. Poziţionare, fixare greşită a echipamentelor de ridicat sarcini
DECES 7 2 4
(vinciuri, ş.a.)
EXECUTANT ACTIUNI 26. Reglaje–nerespectarea parametrilor limită de lucru INV. gr. III 4 1 2
GRESITE
27. Nesincronizarea la lucrul în echipă la transportul sau
INV. gr. III 4 5 5
manipularea materialelor grele
28. Deplasări, staţionări în zone periculoase DECES 7 2 4
29. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, ITM 45-
3 5 4
împiedicare–suprafeţe alunecoase, denivelate 180 zile
30. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau
DECES 7 1 3
alunecare
31. Neefectuarea sau efectuarea incompletă a unor operaţii
DECES 7 2 4
indispensabile prevenirii accidentelor
OMISIUNI 32. Neutilizarea echipamentului individual de pro-tecţie şi a
DECES 7 2 4
celorlalte mijloace de protecţie din dotare
MUNCITOR NECALIFICAT

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

32

r  Ri i
1(5  5)  12(4  4)  16  (3  3)  3(2  2) 357
Nrg 1  i 1
   3,33
32
1  5  12  4  16  3  3  2 107
r i 1
i
NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )
Locul de muncǎ nr. 1
MUNCITOR NECALIFICAT
Nivel de risc global : 3,33
LEGENDǍ

F1.Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către acţionări


F2.Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către material rulant sau mijloace auto
cu acces la locul de muncă,accidente rutiere in timpul transportului intre duferite puncte de
lucru ale societatii
F3.Răsturnarea echipamentelor de muncă
F4.Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare sau rocă desprinsă
F5.Proiectare de corpuri sau particule la lucrările de buraj manual
F6.Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat
F7.Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,
înţepătoare, alunecoase
F8.Temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct
F9. Flăcări, flame la amorsarea accidentală a arcului electric
F10.Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau
umedă
F11.Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas
F12.Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi pentru spălări, degresări etc.
F13.Substanţe nocive – lucru cu traverse creozotate, uleiuri minerale
F14.Temperatura coborâtă a aerului în sezonul rece
F15.Temperatura ridicată a aerului în sezonul cald
F16.Umiditatea relativă a aerului ridicată pe vreme umedă
F17.Curenţi de aer puternici pe timp de vijelii
F18.Nivel de iluminare scăzut – întuneric, ceaţă
F19.Calamităţi naturale – trăznet, inundaţie, furtună, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau copaci, seisme
F20.Pulberi pneumoconiogene (particule rocă, praf)
F21.Poziţii de lucru forţate, vicioase la montarea-demontarea materialului mărunt de cale
F22.Efort dinamic – manipulare, transport, depozitare piese grele
F23.Decizii dificile în timp scurt efectuate în condiţii de circulaţie feroviară
F24.Asamblări necorespunzătoare a elementelor de prindere pentru manipularea şi
transportul maselor
F25.Poziţionare, fixare greşită a echipamentelor de ridicat sarcini (vinciuri, ş.a.)
F26. Reglaje–nerespectarea parametrilor limită de lucru
F27.Nesincronizarea la lucrul în echipă la transportul sau manipularea materialelor grele
F28. Deplasări, staţionări în zone periculoase
F29. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare–suprafeţe alunecoase,
denivelate
F30.Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau alunecare
F31.Neefectuarea sau efectuarea incompletă a unor operaţii indispensabile prevenirii
accidentelor
F32.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE
NR LOC DE MUNCA NIVEL DE MASURA PROPUSA
CRT FACTORUL DE RISC RISC NOMINALIZAREA MASURII
MUNCITOR NECALIFICAT

01 F2. Deplasări ale mijloacelor de transport - 4 - delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru
lovire de către material rulant sau mijloace - dirijarea in mod corespunzator a traficului in zonele de lucru
auto cu acces la locul de muncă,accidente
rutiere in timpul transportului intre duferite - instruire personal comportament preventiv
puncte de lucru ale societatii - respectarea instructiunilor proprii
- asigurare EIP corespunzator
- verificarea utilizarii EIP
02 F27 - Nesincronizarea la lucrul în echipă la 5 - efectuarea transportului sau manipulării materialelor grele numai la
transportul sau manipu-larea materialelor
comanda şi cu supravegherea şefului de echipă L
grele
03 F5.Proiectare de corpuri sau particule la 4 - purtarea EIP: salopetă, cască de protecţie, ochelari antişoc
lucrările de buraj manual - distanţarea suficientă între ei a lucrătorilor
04 F13. Substanţe nocive – lucru cu traverse 4 - purtarea EIP: mănuşi de protecţie
creozotate, uleiuri minerale - respectarea instructiunilor proprii

05 F19 - Calamităţi naturale – trăznet, 4 - delimitarea şi semnalizarea locurilor periculoase;


inundaţie, furtună, grindină, viscol, - asigurarea locurilor de retragere (cabine locale sau în autobuzul propriu);
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau întreruperea lucrului şi adăpostirea echipei
copaci, seisme
06 F22 - Efort dinamic – manipulare, 4 - utilizarea mijloacelor mecanizate (automacarale);
transport, depozitare piese grele - utilizarea planului înclinat şi troliului în lipsa macaralei

07 F24 - Asamblări necorespunzătoare a 4 - utilizarea sculelor şi echipamentelor de muncă numai de lucrători


elementelor de prindere pentru manipularea calificaţi, instruiţi şi atestaţi;
şi transportul maselor - respectarea procesului tehnologic, în conformitate cu reglementările cărţii
tehnice a echipamentului de muncă.
08 F25 - Poziţionare, fixare greşită a 4 - îndepărtarea suficientă a lucrătorilor neimplicaţi;
echipamentelor de ridicat sarcini (vinciuri, - respectarea tehnologiei de lucru;
ş.a.) - supravegherea operaţiunilor de şeful de echipă.

09 F28 - Deplasări, staţionări în zone 4 - delimitarea şi marcarea zonelor periculoase;


periculoase - informarea personalului privind zonele periculoase;
purtarea EIP: vestă reflectorizantă.
10 F18.Nivel de iluminare scăzut – întuneric, 4
ceaţă - este interzis lucrul in conditii de lucru nefavorabile

11 F29. Cădere la acelaşi nivel prin 4 - delimitarea şi marcarea zonelor periculoase;


dezechilibrare, alunecare, împiedicare– - instruire corespunzatoare;
suprafeţe alunecoase, denivelate - doatrea cu EIP corespunzator

12 F31.Neefectuarea sau efectuarea incompletă 4


a unor operaţii indispensabile prevenirii - instruire corespunzatoare;
accidentelor

13 F32.Neutilizarea echipamentului individual 4 - este obligatoriu purtarea EIP si EIL din doatare
de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,33, încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 32 de factori de risc, dintre care: 19 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 13 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu 39,25 %, ponderea factorilor
generati de mediul deexecutant 31,78 %, factorii generati de mediu de munca de 20,56 %, iar
sarcina de muncǎ are o pondere de 8,41 %.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
MUNCITOR NECALIFICAT
Nivel de risc global : 3,33

S-ar putea să vă placă și