Sunteți pe pagina 1din 2

Orarul sesiunii de evaluare I, pentru Anul III, a.u.

2019-2020
Nr. Disciplina Profesorul Grupa academică Data Ora Sala
1. Securitatea activității vitale I.Rotaru CR-171,172, RM-171 17.10.19 8.00 401
I.Rotaru TI-171,172,173, SI-171, FI-171 18.10.19 8.00 609
I.Rotaru AI-171, MN-171, IBM-171, 172 18.10.19 9.45 609
I.Rotaru CR-173, TI-174 18.10.19 11.30 224
2. Management și marketing N. Puțuntean FI-171 16.10.19 9.45 201
3. Management S. Gorobievschi AI-171, CR-171,172, RM-171, MI-171, IA- 16.10.19 17.00 3-3
171
S. Gorobievschi MN-171, IBM-171, 172 15.10.19 15.00 505
A. Dodu TI-171,172,173, SI-171 25.10.19 9.45 101
V. Fedorenco TI-174, CR-173, IA-172 15.10.19 15.15 609
4. Marketing S. Bogdanova TI-174, CR-173, IA-172 16.10.19 15.15 609
T. Grunzu AI-171, CR-171,172, RM-171, FI-171 21.10.19 17.00 5-1
T. Grunzu MN-171, IBM-171, 172 22.10.19 15.00 402
T. Grunzu TI-171,172,173, SI-171, MI-171, IA-171 17.10.19 15.15 5-1
5. Instrumente de dezvoltare în V. Podukin TI-171,172,173, FI-171 24.10.19 8.00 310
6.
Web
7.
TIDPP V. Nastasenco TI-174 25.10.19 8.00 201
Programarea aplicaţiilor mobile I. Antohi TI-171,172,173, SI-171, FI-171 16.10.19 17.00 104
8.
I. Antohi TI-174 24.10.19 13.30 202
BD V. Cotelea TI-171,172,173, SI-171, FI-171 15.10.19 13.30 104
D. Saranciuc TI-174 21.10.19 15.15 614
V. Beșliu
9.

SOMIPP TI-171,172,173, SI-171, FI-171 21.10.19 11.30 104


V. Beșliu TI-174 22.10.19 9.45 202
10. Testarea sistemelor V. Sudacevschi CR-171, 172, 173, RM-171 21.10.19 9.45 401
V. Cărbune
11. Retele de calculatoare Victor Moraru CR-171, 172, 173 23.10.19 13.30 505
12. Programarea concurenta si L. Rotaru CR-171, 172, 173 24.10.19 15.15 310
distribuita
13. Medii integrate de proiectare V. Negură CR-171, 172, 173, RM-171 22.10.19 15.15 609
interactiva
14. Interfețe și Rețele Ind. V. Ababii RM -171 23.10.19 13.30 203
15. Managementul si auditul R. Bulai SI-171 22.10.19 15.15 518
sistemelor informaționale
16. Electronica digitala D. Moraru AI-171 22.10.19 11.30 515
17. Sisteme cu microprocesoare D. Moraru AI-171 23.10.19 8.00 515
18. Modelare şi identificare I. Cojuhari AI-171 17.10.19 15.15 515
19. Teoria sistemelor automate B. Izvoreanu AI-171 15.10.19 13.30 524
20. Modelarea sistemelor I. Pocaznoi IBM-171, 172 16.10.19 15.15 402
biomedicale
21. Circuite analogice şi de V. Postică MN-171, IBM-171, 172 25.10.19 13.00 505
conversie
22. Elemente de medicina interna V. Buta IBM-171, 172 17.10.19 9.45 401
si chirugie
23. Microprocesoare si interfete A. Bragarenco MN-171, IBM-171, 172 23.10.19 17.00 402
24. Prelucrarea semnalelor şi S. Railean MN-171 21.10.19 15.15 405
imaginilor
25. Limbaje de descriere A. Sereacov MN-171 17.10.19 8.00 312
hardware
26. APSI R. Melnic IA-171, 172, MI-171 22.10.19 9.45 401
27. Managementul proiectului M. Perebinos IA-171, 172, MI-171 23.10.19 15.15 401
28. SBC V. Bobicev IA-171, 172 18.10.19 15.15 609
29. Analiza datelor I. Coandă MI-171 21.10.19 8.00 201
30. Sisteme de inteligenţăartificială L. Luchianov IA-171, 172, MI-171 24.10.19 13.30 310
31. Dezvoltarea aplicaţii WEB V. Cărbune IA-171, 172, MI-171 15.10.19 11.30 402
32. Programarea în rețea A. Burlacu FAF-171, 172 15.10.19 13.30 505
33. Criptografie și securitate A. Poștaru FAF-171, 172 21.10.19 11.30 505
34. TMPS A. Poștaru FAF-171, 172 24.10.19 8.00 505
35. ECD E. Jidobina FAF-171, 172 17.10.19 15.15 505

Decan FCIM
conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă