Sunteți pe pagina 1din 1

03399698

SOCIETATEA PE ACŢIUNI „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”


str. Albişoara nr. 38, MD 2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md

Titulară a Ordinului Certificat Nr.085C Certificat Nr.027M Certificat Nr.015HS Certificat Nr.02En
„Gloria Muncii” ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001
12.12.2012

Nr.05.4.1-05/610 din 07.11.2019

BONDARENCO OLEG
mun.Chișinău, str.I. Ganea. 2-2.
v MD-2009

RECLAMAŢIE
în sumă de 9 282,11 lei
S.A. „Apă-Canal Chişinău” prestează serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare la locul de consum din mun.Chișinău, str.I. Ganea. 2-2.
Conform situaţiei din 07.11.2019, datoria pentru consumul serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare, la locul de consum indicat, constituie suma de
9 282,11 lei, formată pentru perioada 01.2017-10.2019.

Potrivit art. 776 Cod Civil RM, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit și din
orice act sau fapt susceptibil de a le produce în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile alin.(1) art.774 Cod civil RM, în virtutea
raportului obligațional, creditorul este în drept să pretindă d ela debitor executarea unei
prestații, iar debitorul este ținut să o execute.
Prin urmare, operatorul serviciului public somează achitarea sumei datoriei
reclamate în termen de 10 zile de la data recepţionării prezentei, în caz contrar vom fi
nevoiţi să ne adresăm în instanţa de judecată pentru încasarea forţată a acesteia.
În cazul adresării în instanţa de judecată, Dvs veţi suporta cheltuieli ce ţin de
achitarea taxei de stat, ceea ce constituie 3% din voalarea acţiunii, precum taxele
procedurii de executare a onorariului executorului judecătoresc, aferente procedurii de
executare, în mărime de 10% din suma debitoare.
Director comercial Andrei Şaptefraţ

ex. Grama Irina


Jurisconsult SA „Apă-Canal Chişinău”
022-256-983

Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 611915200 lei

S-ar putea să vă placă și