Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

1. Descriere………………………………………………………………...….…4

1.1. Beneficiar……………………………………………………..……4
1.2. Perioada de implementare…………………………………….….4
1.3. Bugetul proiectului………………………………….………...…..4
1.4. Localizare…………………………………………………….……4
1.5. Justificare……………………………………………………….…4
1.6. Principalele activitati…………….……………………………….8
1.7. Metodologia………..……………………………………………..25

2. Rezultate preconizate……………………………………………………..29

2.1. Impactul preconizat asupra grupurilor tinta..............................29


2.2. Rezultate estimate ale proiectului……………………………….30
2.3. Efecte multiplicatoare……………………………………………31
2.4. Sustenabilitatea pe termen scurt si lung…………………….…..32

ANEXE

2
PROIECT

Titlul proiectului:

„Reabilitarea drumului de acces Salistea – Romanii de sus – Romanii


de jos – pas spre integrarea europeana prin aducerea infrastructurilor locale
la un nivel decent”

Obiective:
Obiectivul general al proiectului aflat in implementare este implicarea
activa a comunitatii de romi din orasul Horezu, in parteneriat cu autoritatile
locale, in dezvoltarea infrastructurii localitatii, cu impact asupra imbunatatirii
conditiilor de viata ale membrilor sai.
Obiectivele specifice:
1. Imbunatatirea accesului comunitatii de romi din satul Salistea la
infrastructura oraseneasca, prin reabilitarea drumului de acces ce leaga satul de
orasul Horezu.
2. Stimularea dezvoltarii economice, culturale, educationale si sociale si a
participarii active la viata sociala si politica a zonei a comunitatii de romi, prin
stabilirea unor relatii de parteneriat echitabile si durabile a acestora cu
administratia publica locala, ca si promovarea implicarii romilor atat la deciziile
privitoare la reabilitarea si intretinerea infrastructurii cat si in diverse activitati si
proiecte cu impact asupra dezvoltarii comunitare.

Rezumat:
Scopul proiectului este asigurarea unui drum de acces la un nivel decent
pentru cea mai compacta comunitate de romi din orasul Horezu, satul Romanii de
sus-Salistea cu 724 de locuitori stabili de etnie roma, grupul tinta al proiectului.
Drumul faciliteaza accesul acestora la centrul administrativ al localitatii, aflat la o
distanta de 8 km si implicit la serviciile publice de baza, piete de desfacere pentru
produsele traditionale si la piata muncii. Proiectul contribuie la consolidarea
relatiilor de colaborare intre administratia publica locala si comunitatea de romi
si a grupului de initiativa. Activitatile principale sunt: reabilitarea si
modernizarea drumului, programe de formare si calificare profesionala a romilor
si promovarea strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor si a
sprijinului Uniunii Europene.

3
1. DESCRIERE

1.1. Beneficiar:
- Primaria orasului Horezu, judetul Valcea, initiaza acest proiect inscris in
Programul PHARE RO 2002/000 – 586.01.02 - 03 - Sprijin pentru
Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor

1.2.Perioada de implementare:
- Perioada de implementare este de 12 luni

1.3. Bugetul proiectului:


- Buget total : 198.973 euro, din care:
188.579 euro – finantare PHARE
10.394 euro – contributie proprie Primaria orasului Horezu
- Principalele capitole bugetare ale proiectului se refera la:
- Salarii resurse umane
- Cheltuieli de transport
- Cheltuieli echipamente – achizitionarea unui calculator, care dupa
finalizarea proiectului va fi donat Asociatiei romilor, „Valeanu”
- Costuri de birotica
- Cheltuieli cu serviciile
- Cheltuieli pentru promovarea proiectului – pliante, publicatii,
materiale promotionale si de identitate vizuala.
- Costuri de audit, evaluare, avize
- Costuri pentru proiectare
- Costuri lucrari propriu-zise

1.4.Localizare:
Regiunea Oltenia, judetul Valcea, orasul Horezu, satul Romanii de sus –
Salistea

1.5. Justificare:
(a) Relevanta proiectului pentru obiectivele Programului PHARE RO
2002/000 – 586.01.02 - 03 - Sprijin pentru Strategia Nationala de
Imbunatatire a Situatiei Romilor
Orasul Horezu, este asezat geografic in partea de nord-vest a judetului
Valcea. Teritoriul administrativ al orasului este de 117,7 km patrati si are in
componenta centrul administrativ Horezu si 7 sate: Romanii de jos, Romanii de
sus, Romanii de sus-Salistea, Rimesti, Ifrimesti, Tanasesti si Ursani. Populatia
stabila a localitatii Horezu numara 6.816 locuitori , distribuita astfel : 57,5 % in
centrul de resedinta, 25,5% in satele Romanii de jos, Romanii de sus, Romanii de
sus-Salistea si circa 17 % in celelalte sate. Populatia de romi reprezinta
aproximativ 10% din totalul populatiei, locuind in satele Romani de Sus - Salistea
(724), Ursani (110), Tanasesti (33).

4
Proiectul propune reabilitarea caii de acces a romilor din satul Romanii de
sus-Salistea, incadrindu-se in obiectivele programului «Sprijin pentru Strategia
Nationala de Imbunatatire a Situatiei romilor».
Consiliul Local Horezu si Primaria orasului Horezu si-a propus sa treaca de
la o abordare ad-hoc a problemelor acestor comunitati, care a constat in investitii
minime in infrastructura scolara, alimentarea cu apa si plata ajutorului social, la o
abordare comprehesinva care sa permita dezvoltarea oportunitatilor sociale si
economice ale comunitatii de romi si un mai mare grad de autonomie financiara.
Satul Romani de Sus-Salistea cu cea mai importanta populatie de romi are o vatra
compacta, cu mici spatii intre loturi, cu o retea simpla de drumuri si este asezat in
partea de nord-est a orasului. Satul beneficiaza de o artera de circulatie, ce face
legatura cu orasul, care in prezent nu are un nivel decent de infrastructura. Prin
discutii cu comunitatea de romi din satul Romani de Sus-Salistea, cea mai
numeroasa comunitate de romi din localitate, am stabilit ca prioritate reabilitarea
drumului de acces care leaga acesta comunitate de centrul administrativ al
localitatii, distanta fiind de 8 km. Imbunatatind infrastructura prin reabilitarea
drumului, vom facilita accesul comunitatii de romi la serviciile de sanatate,
accesul la pregatirea scolara si profesionala, la piata muncii si la pietele de
desfacere pentru produsele meseriilor lor traditionale.
Implementarea proiectului a reprezentat prima ocazie de dialog structurat si
de colaborare in realizarea unei activitati concrete pe principiul unei relatii de la
egal la egal intre administratia locala si comunitatea de romi.

(b) Relevanta proiectului pentru prioritatile Programului PHARE RO


2002/000 – 586.01.02 - 03 - Sprijin pentru Strategia Nationala de
Imbunatatire a Situatiei Romilor
Proiectul se incadreaza in ambele prioritati ale programului intrucat de el
va beneficia intreaga comunitate tinta de romi (724 de locuitori) ale caror
locuinte se afla pe drumul principal si pe drumurile laterale care fac obiectul
prezentului proiect. In executarea lucrarilor s-a solicitat constructorului, prin
caietul de sarcini, folosirea fortei de munca calificate si necalificate a locuitorilor
din aceasta zona. In cadrul proiectului se vor organiza cursuri de calificare care
vor permite membrilor comunitatii de romi sa obtina un atestat de pregatire
profesionala si experienta efectiva de munca.
Grupul de initiativa al comunitatii de romi a ales acest proiect, deoarece
spre deosebire de cel cu locuinte sociale, asigura mai multe facilitati pentru
intreaga comunitate (accesul sporit catre invatamant, sanatate, piata muncii,
schimb de servicii), creaza oportunitati de angajare pe perioada derularii
proiectului pentru populatia apta de munca din Salistea si constituie un punct de
pornire pentru parteneriatele viitoare. Proiectul de locuinte sociale asigura
conditii decente de trai doar pentru un segment restrans de cetateni ai comunitatii
de romi si crea unele nemultumiri asupra modului de repartizare.

(c) Identificarea necesitatilor si constrangerilor percepute in grupurile tinta


In satul Romanii de sus-Salistea, la sfarsitul anilor `50 inceputul anilor `60,
pe drumul forestier aflat pe malul stang al paraului Romani, in zona numita
5
Salistea, s-au atribuit loturi de case, realizandu-se o unitate teritoriala pe o
suprafata de 70 ha, cu o populatie majoritara de romi. In perioada de inceput,
comunitatea numara 44 de gospodarii cu o populatie de 184 de romi (date din
registrul agricol pe anii 1959 – 1953 aflat in arhiva primariei), in prezent numarul
acestora fiind de peste 800, din care 724 populatie stabila, cu o densitate de 1142,8
locuitori pe km patrat. Satul Romanii de sus-Salistea se afla la capatul satului
Romani de Sus, pe drumul forestier, in marginea padurii. In interiorul satului,
drumul este pietruit, fara santuri de scurgere si rigole. In sat, isi afla albia sase
piraie de munte care traverseaza asezarea si drumul de acces, acestea nefiind
echipate coresponzator. In perioadele ploioase apar numeroase disfunctionalitati si
determina deteriorarea suplimentara a cailor de acces si a gospodariilor.
Din cele peste 200 de familii din localitate cu un venit mediu pe membru
de familie de sub 50 lei, 77% sunt beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, facilitatile financiare acordate acestora costand
bugetul local peste 3 miliarde de lei anual. Situatia economica si sociala precara
este intretinuta de accesul dificil la piata muncii si la piata de desfacere a
produselor artizanale cu care forta de munca locala se indeletniceste (impletituri
de alun – cosuri, obiecte de uz casnic din lemn cioplit, maturi de nuiele). Accesul
la invatamintul liceal si profesional este restrins (numarul copiilor inscrisi la
Grupul Scolar Constantin Brancoveanu din localitate este de numai 15 din totalul
copiilor cu virste cuprinse intre 14-18 ani, cei mai multi la invatamantul
profesional). Numai 2 cetateani romi au studii superioare.- Scoala cu clasele V –
VIII se afla la o distanta de 5 km de comunitatea de romi, pe traseul propus al
drumului, iar Grupul Scolar C. Brancoveanu la distanta de 8 km. Drumul de
acces necorespunzator conduce la lipsa unui mijloc de transport in comun,
favorizand abandonul scolar. La scoala cu clasele V – VIII din satul Romanii de
jos sunt inscrisi 52 de copii din comunitatea de romi, frecventa fiind scazuta, mai
ales in perioada de iarna si timp nefavorabil.
Lipsa educatiei si a unor forme de calificare profesionala, determina ca
singura sursa de existenta sa ramana meseriile traditionale care neavand o piata
de desfacere, aduc venituri mici si sporadice. In comunitate se intalnesc cateva
meserii calificate cum sunt : un tractorist salariat, 11 soferi profesionisti, toti de
varste cuprinse intre 35 – 55 de ani. Starea necorespunzatoare a drumului a
condus in nenumarate randuri la neparticiparea membrilor comunitatii la
programele oferite de ALOFM Horezu si la Programul de masuri active in
sezonul de iarna desfasurat in baza Legii nr.76/2002 (din cei 35 de participanti
numai 2 au fost romi).
Necesitatile percepute in zona de referinta au fost:
- reabilitarea drumului de acces ce leaga comunitatea de romi cu centrul
orasului Horezu, ce va fi integrat in infrastructura oraseneasca de drumuri
existente;
- integrarea in viata economica, culturala, educationala si sociala a romilor din
satul Romanii de sus-Salistea prin facilitarea participarii lor active la viata
sociala a orasului;
- crearea conditiilor de trai decente si pentru romii din zona prin facilitarea
accesului la piete de desfacere;
6
- finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului creeaza conditii viitoare pentru
amenajarea moderna a cailor de acces catre locuintele romilor din zona.
Constrangerile reprezentative pentru zona si problematica proiectului au fost:
- lipsa de fonduri la nivelul autoritatilor locale pentru executarea lucrarilor
de reabilitare a drumului mentionat;
- lipsa de investitii private in zona care sa asigure macar partial fonduri
necesare imbunatatirii infrastructurii comunale si crearea conditiilor
minime de dezvoltare viitoare;
- lipsa de experienta in colaborarea dintre administratia locala, serviciile
publice si comunitatile de romi de pe teritoriul localitatii;
- inexistenta unor organizatii constituite ale romilor, inainte de acest proiect;
- starea de auto-izolare a comunitatii de romi din ultimii ani.

(d) Lista grupurilor tinta si numarul estimat de beneficiari directi si


indirecti
Reabilitarea drumului de acces rezolva problema intregii comunitati de
romi si in special a segmentelor cu grad ridicat de vulnerabilitate cum ar fi cei
258 de copii cu varsta 0 – 18 ani, 355 de femei, varstnici, din care 36 pensionari,
14 persoane cu nevoi speciale, din care 4 cu asistent personal. Beneficiarii directi
ai acestui proiect sunt, deci intreaga populatie de romi (724 de locuitori).
Beneficiari indirecti sunt:
- locuitorii din Romanii de Sus (372 de locuitori), si din Romanii de Jos
- administratia publica locala,
- turistii pentru zona montana,
- serviciile publice: pompieri, salvare, medici de familie, asistenti sociali,
- alte persoane fizice sau juridice care isi doresc accesul in zona pentru a oferi
servicii sau pentru a achizitiona produsele oferite de rudari (fructe de padure,
ciuperci, obiecte de uz casnic si gospodaresc confectionate din lemn).

(e) Motivatia alegerii grupurilor tinta si a activitatilor


Din cele 3 comunitati de romi de pe teritoriul orasului Horezu proiectul vizeaza
cea mai compacta si numeroasa comunitate a acestei etnii, dar si cea care
reprezinta procentul cel mai mare privind asigurarea din bugetul local a venitului
minim garantat. Grupurile tinta au fost alese avand in vedere afectarea, direct sau
indirect, a acestora de situatia actuala (inexistenta drumului de acces) si
beneficiile pe care le vor obtine prin realizarea proiectului. Activitatile din
proiect au fost si sunt:
- necesare grupurilor tinta;
- desi extrem de necesare, din lipsa de fonduri nu pot fi realizate cu mijloace
locale;
- se incadreaza in planul general si Strategiei de dezvoltare economica locala pe
perioada 2004 - 2008 al Primariei Orasului Horezu;
- este o activitate durabila;
- conforme cu cerintele programului de finantare;
- conforme cu normele de protectie a mediului;
- asigura participarea in toate fazele de implementare a grupurilor tinta vizate.
7
(f) Relevanta proiectului pentru grupurile tinta
Pentru grupurile tinta prezentate la litera (d), proiectul este relevant prin:
- cresterea accesului celor 724 de locuitori romi la serviciile publice prin
reabilitarea drumului ;
- stimularea ocuparii populatiei de romi in economia legala ( angajarea fortei
de munca locala, conditie pentru incheierea contractului cu constructorul) ;
- asigurarea de surse de venit pentru beneficiari pe parcursul derularii
proiectului care duce la imbunatatirea nivelului de trai ;
- organizarea lor pentru participarea sociala (adunari, grup de initiativa,
identificarea problemelor, alegerea prioritatilor);
- constituirea de parteneriate cu administratia publica locala si organizatii
neguvernamentale.
Relevanta proiectului pentru grupurile tinta consta, de asemenea, in
dobandirea capacitatii de a rezolva o problema de importanta vitala in conditiile
in care fara sprijinul financiar venit prin proiect acest lucru nu ar fi fost posibil,
cel putin in viitorul apropiat.

1.6. Principalele activitati:


Principalele activitati prevazute a se desfasura pe perioada implementarii
proiectului sunt:
a) organizarea activitatii manageriale;
b) contactare si dialog permanent cu grupurile tinta cu accent pe
atragerea acestora de partea proiectului, sustinerea unor seminarii de
promovare, folosirea mass-media si a oricaror alte mijloace pentru
promovarea proiectului;
c) elaborarea studiilor si a proiectului tehnic si obtinerea tuturor
avizelor necesare lucrarii de reabilitare a caii de acces;
d) elaborarea caietelor de sarcini pentru selectarea unui antreprenor
pentru lucrarile prevazute in proiect;
e) organizarea actiunilor de achizitii publice si lucrari;
f) instruirea unor membrii ai comunitatii de romi in meseriile de
specialitate: dulgheri, fierari-betonisti si zidari, activitate desfasurata
in parteneriat cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca
Valcea;
g) executia propriu-zisa a lucrarilor de reabilitare a drumului;
h) urmarirea calitatii executiei lucrarilor si receptia acestora;
i) diseminarea rezultatelor proiectului prin amplasarea de panouri
publicitare, anunturi publicitare, site-ul primariei, pliante, fotografii.

8
Activitatea 1: Organizarea activitatii manageriale

Durata: 2 luni
Indicatori de indeplinire: echipa manageriala numita; dosarul proiectului
intocmit
Descriere: Dupa aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare cu
Autoritatea Contractanta, se va numi echipa manageriala. Echipa manageriala isi
va preciza sarcinile pe fiecare membru pentru a cuprinde toata gama de
responsabilitati care ii revin conform metodologiei de implementare a proiectului
(Practical Guide for ISPA, Phare and Sapard Programmes) si isi va stabili
modalitatile de lucru. Echipa manageriala va trebui sa-si stabileasca o
metodologie riguroasa de controale si teste periodice, sa fie in permanenta
informata asupra mersului lucrarilor, pentru a fi in masura sa intervina operativ in
cazul aparitiei unor disfunctionalitati, care ar putea afecta buna derulare a
lucrarilor. O atentie deosebita se va acorda respectarii calitatii lucrarii. Pe
perioada executiei, echipa manageriala se va consulta periodic cu beneficiarii
directi si indirecti care pot furniza informatii importante asupra executiei
lucrarilor, daca sunt multumiti de lucrari, aceste informatii fiind foarte utile in
prevenirea unor abateri de la clauzele contractuale. Echipa manageriala va fi
foarte exigenta la receptia provizorie si finala a lucrarilor, pentru a avea garantia
unei lucrari de calitate si durabile care sa satisfaca obiectivele proiectului si
grupurile tinta beneficiare. Apoi echipa manageriala va intocmi dosarul complet
al proiectului, care va cuprinde toate documentatiile tehnico-economice, avizele
necesare, informatiile sociale privind grupurile tinta, strategiile autoritatilor
locale si regionale privind programele in care se incadreaza proiectul respectiv.
Monitorizarea executiei lucrarilor se face de catre echipa manageriala a
beneficiarului, pe intreaga perioada de executie si pe toate fazele intermediare,
pentru a se preveni orice abatere de la respectarea conditiilor contractuale. Pe
toata perioada derularii proiectului echipa manageriala va tine o legatura stransa
cu grupul de initiativa al romilor, care va fi permanent informat si de ale carui
pareri va tine cont.
Activitatea 1 contine 7 subactivitati:
1.1. Nominalizarea echipei manageriale de catre Solicitant
1.2. Constituirea dosarului complet al proiectului de catre asistentul manager;
1.3. Intalnirea preliminara cu grupul de initiativa al romilor pentru a stabili
modalitatea concreta de lucru in echipa integrata;
1.4. Intocmirea caietului de sarcini pentru licitatia de selectare a furnizorului
de instruire
1.5. Derularea unui program de instruire a echipei de implementare a
proiectului si a membrilor Grupului de initiativa in domeniul
managementului de proiect de catre un furnizor de instruire specializat
selectat conform procedurilor Phare de achizitie a serviciilor;
1.6. Deschiderea unui cont bancar dedicat proiectului de catre echipa
manageriala;
9
1.7. Intocmirea cererii de plata pentru prima transa
Responsabili din partea echipei de management a proiectului: conducerea
Solicitantului si managerul de proiect
Evenimentele de referinta sunt:
- decizia conducerii Solicitantului;
- evaluarea finala a programului de instruire
- numarul de cont bancar;
- numarul de inregistrare a cererii de finantare.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin capacitatile manageriale ale
persoanelor alese si numite in echipa manageriala, prin profesionalismul acestora
si prin selectarea unui furnizor de instruire specializat in managementul de
proiect.
Riscurile semnificative sunt:
- lipsa de abilitati manageriale a unora din persoanele selectate pentru echipa
manageriala;
- disparitia unor documentatii in perioada dintre elaborarea proiectului si
inceperea implementarii.
- program de instruire a echipei integrate (echipa de implementare a
proiectului si grupul de initiativa) ineficient.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor:
- asigurarea de catre Solicitant a unor persoane de rezerva;
- delegarea responsabilitatii pastrarii documentatiilor pana la initierea
proiectului;
- stabilirea clara a termenilor de referinta pentru furnizorul de instruire si
selectia rguroasa a acestuia dupa procedurile Phare de achizitie a
serviciilor.

Activitatea 2: Contactare si dialog permanent cu grupurile tinta

Durata: 11 luni
Indicatori de indeplinire: echipa manageriala, in stransa legatura cu grupul de
initiativa, a luat contact cu grupurile tinta pentru a le explica consistenta
proiectului si a clarifica eventualele probleme locale ridicate de acestea.
Descriere: Activitatea consta in atragerea grupurilor tinta de partea proiectului,
pentru a nu se crea probleme pe perioada implementarii sale. Pentru aceasta,
echipa manageriala integrata are ca sarcini contactarea si dialogarea permanenta
cu membri comunitatii de romi. Totodata se va face o publicitate prin mijloacele
de informare locala (ziar local, radio) asupra proiectului aprobat si a conditiilor
sale de finantare, pentru a se mediatiza aportul UE pentru Romania.

Activitatea 2 are 6 subactivitati:


1.1. Stabilirea planului de comunicare cu grupul de initiativa de catre
echipa manageriala
1.2. Aprobarea planului de comunicare de catre Grupul de initiativa
10
1.3. Stabilirea planului de comunicare cu intreaga comunitate de romi de
catre echipa integrata
1.4. Sustinerea unui seminar pe tema „Rolul infrastructurii in viata
comunitatii si aportul UE la dezvoltarea acesteia”
1.5. Stabilirea planului de promovare a proiectului de catre echipa
manageriala
1.6. Efectuarea promovarii proiectului prin mijloace mass-media de catre
echipa integrata
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect si
asistentul manager
Evenimente de referinta:
- aprobarea planului de actiune;
- sustinerea seminarului de promovare.
Asigurarea calitatii: calitatea se va asigura prin colaborarea stransa a echipei
manageriale cu Grupul de initiativa si prin implicarea in actiunile de promovare a
unor specialisti in domeniul relatiilor cu publicul.
Riscuri semnificative:
- refuzul unor persoane din grupurile tinta de a participa la actiunile initiate;
- actiuni de denigrare a beneficiilor proiectului de catre unele persoane care
nu beneficiaza direct de rezultatele proiectului.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- delegarea actiunilor unor persoane cu putere de convingere si cu experienta
in lucrul cu populatia.

Activitatea 3: Elaborarea studiilor si a proiectului tehnic si obtinerea


tuturor avizelor necesare lucrarii de reabilitare

Durata: 2 luni
Indicatori de indeplinire: procesul verbal de receptie a documentatiei tehnice.
Descriere: activitatea 3 consta in procesul de licitatie pentru selectarea
proiectantului de specialitate care va elabora studiile topografice, geotehnice si
hidrogeologice, proiectul tehnic si desenele de executie, pe baza datelor din
studiul de fezabilitate. De asemenea, activitatea va consta si in obtinerea tuturor
avizelor necesare lucrarii. Aceste documentatii vor sta, ulterior, la baza elaborarii
caietelor de sarcini pentru achizitii, a planificarii si executarii lucrarilor, cat si a
monitorizarii executiei.
Activitatea 3 are 5 subactivitati:
3.1. Solicitarea de oferte de la 3 unitati de proiectare
3.2. Selectarea ofertei castigatoare
3.3. Semnarea contractului cu proiectantul castigator
3.4. Derularea procedurilor de obtinere a avizelor necesare
3.5. Executia documentatiei si a proiectului tehnic de catre proiectantul
castigator
Responsabil din partea echipei manageriale: directorul tehnic
11
Evenimente de referinta:
- selectarea si semnarea contractului cu proiectantul castigator;
- receptia documentatiei si a proiectului tehnic.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin abilitatea echipei manageriale
de a selecta unitatea de proiectare cu un sistem de implementare a calitatii in
constructii certificat.
Riscuri semnificative:
- refuzul unor renumite unitati de proiectare de a oferta;
- tratarea superficiala de catre proiectantul selectat a elaborarii in termen a
documentatiei contractate.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- invitarea pentru ofertare a mai mult de 3 unitati de proiectare;
- stabilirea clara a cerintelor contractuale;
- stabilirea realista a termenelor de predare;
- prevederea de penalizari importante pentru intarzieri;
- verificarea pe parcurs a stadiului de elaborare a proiectului pentru
impulsionarea respectarii termenului final.

Activitatea 4: Elaborarea caietelor de sarcini pentru selectarea unui


antreprenor pentru lucrarile prevazute in proiect

Durata: 1 luna
Indicatori de indeplinire: caiete de sarcini elaborate pentru selectarea
antreprenorului.
Descriere: In baza studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic se vor elabora
caietele de sarcini pentru lucrarile de reabilitare ce urmeaza a se executa.
Elaborarea caietelor de sarcini va fi efectuata fie de angajati ai selectata de echipa
manageriala, conform metodologiei Phare.
Activitatea 4 are 3 subactivitati:
4.1. Elaborarea caietelor de sarcini de catre angajati ai primariei
4.2. Aprobarea caietelor de sarcini de catre echipa manageriala
4.3. Receptia de catre echipa integrata a caietelor de sarcini elaborate
Responsabili din partea echipei manageriale: directorul tehnic
Evenimente de referinta:
- Receptia caietelor de sarcini.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin experienta echipei de elaborare
a caietelor de sarcini.
Riscuri semnificative:
- refuzul unor firme de consultanta renumite de a oferta;
- tratarea superficiala de catre firma selectata a elaborarii in termen a
documentatiei contractate.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- invitarea pentru ofertare a mai mult de 3 firme de consultanta;
- stabilirea clara a cerintelor contractuale;
12
- stabilirea realista a termenelor de predare;
- prevederea de penalizari importante pentru intarzieri;
- verificarea pe parcurs a stadiului de elaborare a documentatiei pentru
impulsionarea respectarii termenului final.

Activitatea 5: Organizarea actiunii de achizitii publice de lucrari

Durata: 1 luna
Indicatori de indeplinire: selectarea antreprenorului.
Descriere: Aceasta activitate se va desfasura conform metodologiei impuse prin
Ghidul de finantare, Practical Guide for ISPA, Phare and Sapard Programmes si
legislatia romaneasca in vigoare (Ordinul comun MLPTL – MF nr.
1014/873/2001). Premergator acestei activitati, echipa manageriala in colaborare
cu Grupul de initiativa va verifica daca comisia desemnata pentru licitatii
cunoaste in detaliu procedura legala si va remedia eventualele lacune in acest
sens pentru a avea certitudinea desfasurarii ei corespunzatoare. In finalul acestei
activitati se va selecta furnizorul cu care se va semna contractul. Acest contract
va asigura realizarea prevederilor proiectului la termenele, de calitatea si in
limitele bugetului proiectului. Se va acorda o mare grija selectarii furnizorului, pe
baza experientei tehnice, a bonitatii financiare si a capacitatii manageriale
(dovedita si confirmata in proiecte similare executate), pentru a avea certitudinea
realizarii proiectului in cele mai bune conditii, atat tehnice cat si financiare.
Activitatea 5 are 7 subactivitati:
5.1. Stabilirea comisiei de licitatii de catre managerul de proiect
5.2. Instruirea comisiei de licitatii de catre managerul de proiect privind
metodologia desfasurarii licitatiilor publice
5.3. Anuntarea in mass-media a intentiei de licitatie
5.4. Transmiterea catre ofertanti a invitatiei de ofertare
5.5. Primirea ofertelor si evaluarea lor
5.6. Selectarea castigatorului pe baza raportului comisiei de licitatie
5.7. Negocieri cu firma castigatoare si semnarea contractului
Responsabili din partea echipei manageriale: directorul tehnic si directorul
financiar
Evenimente de referinta:
- Transmiterea invitatiei de ofertare;
- Evaluarea ofertelor;
- Semnarea contractelor.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin desemnarea in comisia de
licitatie de personal specializat in acest gen de activitati, prin instruirea
suplimentara a comisiei si printr-o metodologie clara de selectare din care sa nu
lipseasca impunerea existentei la furnizori a sistemului de implementare a
calitatii certificat.

13
Riscuri semnificative:
- refuzul unor furnizori potentiali de a oferta in conditiile impuse.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- invitarea pentru ofertare a mai mult de 3 furnizori.

Activitatea 6: Executia propriu-zisa a lucrarilor de reabilitare a drumului

Durata: 7 luni
Indicatori de indeplinire: indicatorii cantitativi ce atesta indeplinirea activitatii
sunt: numarul de m.c. de sapatura, de balastare, imprastierea balastului,
cilindrarea balastului, m.c. beton asfaltic turnat, numarul de podete; indicatorii
calitativi sunt: gradul de compactare a drumului, gradul de afectare a mediului
inconjurator pe perioada executiei.
Descriere: Echipa manageriala, impreuna cu contractorii de lucrari va face
planificarea detaliata a graficului de executie si a resurselor financiare, umane si
tehnice necesare, pentru incadrarea executiei proiectului in timp si in limita
bugetului aprobat. O atentie deosebita se va acorda respectarii prescriptiilor de
calitate si de protectie a mediului pe perioada executiei, obligand constructorul sa
utilizeze metode tehnice moderne de executie (prevazute in caietele de sarcini).
Executia propriu-zisa a lucrarilor este activitatea de consistenta a proiectului. Ea
se efectueaza de catre antreprenorul cu care s-a semnat contractul, dar sub
monitorizarea foarte atenta a echipei manageriale (diriginte de santier), pe baza
proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate de un proiectant de
specialitate. In contractul de executie trebuie sa se precizeze clar obligatiile
antreprenorului de respectare stricta a termenelor, a calitatii lucrarilor si a
incadrarii lor in sumele prevazute in buget. Realizarea lucrarilor trebuie sa tina
seama de asemenea de diverse prescriptii ale autoritatilor de resort date prin
avizele si autorizatia de constructie, precum si de toate reglementarile legale
privind realizarea investitiilor de infrastructura.
Activitatea 6 se compune din 8 subactivitati:
6.1. Planificarea executiei lucrarilor si a resurselor necesare
6.2. Mobilizarea (asigurarea fortei de munca, a materialelor din sarcina
antreprenorului, utilajelor si echipamentelor necesare) de catre
antreprenor; in prima faza antreprenorul are obligatia de a angaja
muncitori necalificati din randul romilor, urmand ca ulterior, dupa
derularea programului de instruire, sa fie angajati romi formati in meserii
ca betonist, pavator)
6.3. Executia organizarii de .santier
6.4. Trasarea si executia sapaturilor dupa ridicarea topografica
6.5. Balastarea si betonarea
6.6. Probe distructive ale betoanelor
6.7. Probe de compactare a pamantului si a balastului
6.8. Dezafectarea santierului

14
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect, directorul
tehnic si directorul financiar
Evenimente de referinta:
- Elaborarea graficului de executie;
- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
- Receptia provizorie a lucrarilor;
- Dezafectarea santierului.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin monitorizarea implementarii
sistemului de asigurare a calitatii pe toate fazele de executie (livrare de materiale,
executie de lucrari, receptii).
Riscuri semnificative:
- Intarzierea executiei lucrarilor prin stabilirea unor termene nerealiste sau
neasigurarea suficienta a resurselor planificate;
- Neconcordante la nivelul proiectului care necesita corectari pe santier;
- Aparitia unor evenimente neprevazute care perturba mersul normal al
lucrarilor (zapezi abundente, ploi torentiale);
- Lipsa de forta de munca calificata in zona;
- Goluri financiare provocate de intarzieri in incasarea ratelor din fondurile
Phare si imposibilitatea Solicitantului de a compensa in totalitate aceste
goluri.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- Stabilirea unui grafic realist de executie pe baza capabilitatii reale a
antreprenorului selectat;
- Prevederea unor penalizari care sa descurajeze antreprenorul de a nu
acorda maxima atentie respectarii termenelor contractuale;
- Receptionarea atenta a proiectelor si studiilor elaborate si prevederea de
sanctiuni in contract la adresa proiectantului pentru abateri din vina sa;
- Planificarea operatiunilor susceptibile a fi oprite de intemperii in perioade
propice executiei lucrarilor de terasamente;

Activitatea 7: Evaluarea si raportarea privind implementarea proiectului

Durata: 11 luni
Indicatori de indeplinire: rapoartele intermediare si raportul final.
Descriere: In conformitate cu reglementarile de procedura Phare, echipa
manageriala efectueaza evaluari periodice privind modul de implementare a
proiectului: daca la stadiul respectiv termenele sunt respectate, daca este
asigurata calitatea lucrarilor si incadrarea in costuri sau daca exista pericolul unor
intarzieri sau depasiri valorice. Evaluarea trebuie sa evidentieze cauzele care au
provocat eventualele intarzieri sau depasiri de costuri si sa stabileasca masuri de
remediere. Evaluarea se va materializa prin intocmirea de rapoarte. Acestea vor
reprezenta materialul pe baza caruia se vor intocmi rapoartele catre Autoritatea
Contractanta, ce vor fi inaintate la termenele fixate prin contract sau ori de cate
ori sunt solicitate de catre aceasta. Dupa finalizarea si receptionarea lucrarilor, se
15
va efectua evaluarea finala pentru care echipa manageriala va apela la un
evaluator specializat in implementarea de proiecte in conformitate cu
reglementarile riguroase ale finantatorilor programelor Phare. In urma evaluarii
finale se va intocmi raportul final ce va fi inaintat Autoritatii Contractante.
Raportul final va analiza: modul in care au fost indeplinite obiectivele
proiectului, daca necesitatile grupurilor tinta au fost satisfacute, daca bugetul a
fost respectat in totalitate si pe capitole, modul in care se va asigura functionarea
in viitor a investitiei realizate, daca previziunile de rentabilitate si de eficienta
estimate vor putea fi indeplinite.
Raportul final va constitui baza pentru decontarea finala din partea Autoritatii
Contractante si premisa pentru abordarea de catre solicitant de noi proiecte
finantate de Phare in viitor.
Activitatea 7 are 8 subactivitati:
7.1. Verificarea conformitatii cu planul de actiune
7.2. Sedinte lunare de analiza a progresului
7.3. Intocmirea rapoartelor de evaluare
7.4. Alegerea unui consultant pentru evaluari
7.5. Evaluarea intermediara la 6 luni de la inceperea proiectului si
intocmirea raportului intermediar
7.6. Predarea raportului intermediar
7.7. Evaluarea finala executata de consultantul ales si intocmirea
raportului final
7.8. Predarea raportului final
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect
Evenimente de referinta:
- Raportul intermediar;
- Raportul final.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin instruirea corespunzatoare a
echipei manageriale privind metodologia evaluarii si prin alegerea unui
consultant specializat si cu experienta in domeniu.
Riscuri semnificative:
- Exces sau lipsa de informatii relevante;
- Intarzieri in transmiterea informatiilor.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- Identificarea informatiilor de raportat si dimensionarea corecta a lor;
- Proiectarea sistemului de raportare referitor la continutul informatiilor,
sursa si destinatia acestora, momentul si periodicitatea raportarii;
- Proiectarea unui feed-back adecvat.

16
Activitatea 8: Program de instruire a membrilor comunitatii de rudari ce
vor fi angajati pentru lucrarile de reabilitare

Durata: 5 luni
Indicatori de indeplinire: rudari instruiti in meserii de specialitate: betonisti,
pavatori, cantonieri.
Descriere: Echipa manageriala stabileste planul de instruire a rudarilor care vor
fi angajati in lucrarile de constructie. Programul de instruire se va derula pe o
perioada de 4 luni si va fi furnizat de catre AJOFM Valcea. Cursantii vor fi
calificati in meseriile de betonist, pavator si cantonier. Cursurile teoretice si
practice vor califica cursantii in meseriile mentionate in conformitate cu
reglementarile pentru acest gen de servicii. Orele de pregatire practica se vor
efectua pe santierele existente in prezent in oras. Instruirea se va baza pe
principiile instruirii fata in fata, interactive si participative.
Activitatea 8 are 5 subactivitati:
8.1. Contractarea furnizorului de instruire in baza intelegerii prealabile
cu acesta; furnizorul de instruire va fi AJOFM Valcea, care va sustine si
finantarea cursului.
8.2. Selectarea cursantilor, efectuata de catre Grupul de initiativa.
8.3. Planificarea activitatii de instruire
8.4. Derularea programului de instruire
8.5. Evaluarea programului de instruire
Responsabili din partea echipei manageriale: asistentul manager
Evenimente de referinta:
- Angajarea furnizorului de instruire;
- Evaluarea finala a cursantilor.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin experienta furnizorului de
instruire si prin metodologia programului de instruire.
Riscuri semnificative:
- Capacitate redusa de intelegere a cursantilor selectati.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- Selectarea unui numar mai mare de persoane din care sa se aleaga
persoanele capabile.

Activitatea 9: Receptia lucrarilor

Durata: 2 luni
Indicatori de indeplinire: procesul verbal de receptie a lucrarii finalizate.
Descriere: La finalizarea lucrarilor echipa manageriala va desemna o comisie
care va efectua receptia investitiei in conformitate cu prescriptiile legale pentru
acest gen de lucrari. Comisia va fi compusa din reprezentanti ai Primariei,
reprezentanti ai proiectantului, reprezentati ai antreprenorului si reprezentanti ai
comunitatii de romi. Dupa verificarea fizica a lucrarii, comisia va intocmi un
proces verbal, constatand indeplinirea integrala a tuturor prescriptiilor tehnice si a
17
volumelor de lucrari prevazute in proiect. In cazul in care se constata unele
deficiente, ele vor trebui remediate de catre antreprenor intr-un termen de maxim
10 zile.
Activitatea 9 are 3 subactivitati:
9.1. Constituirea echipei de receptie a investitiei
9.2. Verificarea fizica comparativ cu prevederile proiectului
9.3. Intocmirea si semnarea procesului verbal de receptie
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect si
directorul tehnic
Evenimente de referinta:
- Constituirea comisiei de receptie;
- Semnarea procesului verbal de receptie;
- Semnarea procesului verbal de transfer.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin cooptarea in comisia de
receptie a unor specialisti in domeniu.
Riscuri semnificative:
- Existenta unor defectiuni notabile care amana receptia pana la remediere.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- Monitorizare stricta pe perioada executiei lucrarilor de catre echipa
manageriala.

Activitatea 10: Diseminarea rezultatelor proiectului

Durata: 8 luni
Indicatori de indeplinire: pliante publicitare, anunturi in mass-media, minuta la
incheierea seminarului de diseminare.
Descriere: Aceasta activitate va consta in: organizarea unui seminar local in care
Solicitantul va informa asupra rezultatelor obtinute, a metodelor utilizate si a
concluziilor care se pot trage pentru viitoarele proiecte, promovarea prin mass-
media locala si regionala (la nivel de oras, judet, regiune), tiparirea unor pliante
publicitare cu elementele esentiale ale proiectului si cu rezultatele obtinute,
amplasarea unor panouri publicitare in zona vizata de proiect. In toate aceste
actiuni se va evidentia contributia financiara a UE prin programul Phare, ca o
contributie foarte importanta la imbunatatirea situatiei romilor din orasul Horezu.
Activitatea 10 are 5 subactivitati:
10.1. Elaborarea planului de promovare si diseminare a rezultatelor de
catre echipa manageriala
10.2. Elaborarea, tiparirea si multiplicarea pliantelor publicitare
10.3. Elaborarea si amplasarea panourilor publicitare
10.4. Elaborarea si publicarea anunturilor in mass-media
10.5. Organizarea si desfasurarea seminarului cu tema „Contributia UE
la strategia nationala de imbunatatire a situatiei romilor in domeniul
infrastructurii si locuintelor sociale - factor determinant pentru integrarea
economica, sociala, educationala si culturala”.
18
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect si
asistentul manager
Evenimente de referinta:
- Aparitia pliantelor si anunturilor publicitare;
- Amplasarea panourilor publicitare;
- Minuta consemnand desfasurarea seminarului.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin cooptarea unor persoane cu
abilitati in relatiile cu publicul si publicitare.
Riscuri semnificative:
- Audienta scazuta la seminar a unor reprezentanti semnificativi ai
grupurilor tinta.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- campanie intensiva de mobilizare.

Activitatea 11: Audit intern

Durata: 2 lunia
Indicatori de indeplinire: actul constatator al auditului.
Descriere: Activitatea consta in alegerea unui auditor autorizat care va efectua
auditarea implementarii proiectului. Concluziile auditului vor fi incluse in
raportul final. Dupa finalizarea auditului si a raportului final toate documentele
tehnice si financiare ale proiectului se vor arhiva si conserva in vederea
viitoarelor verificari si auditari ale Autoritatii Contractante.
Activitatea 11 are 4 subactivitati:
11.1. Alegerea auditorului
11.2. Efectuarea propriu-zisa a auditului
11.3. Inserarea concluziilor actului constatator al auditului in raportul
final
11.4. Arhivarea documentelor si conservarea lor
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect, directorul
financiar si asistentul manager
Evenimente de referinta:
- Actul constatator de audit.
Asigurarea calitatii: calitatea va fi asigurata prin alegerea unui auditor autorizat.
Riscuri semnificative:
- Dificultati in disponibilitatea unui auditor local in perioada solicitata.
Masuri de contracarare a riscurilor:
- Investigarea pentru a gasi un auditor din alte localitati.

19
DURATA SI PLANUL PROIECTULUI
GRAFICUL GANTT
An
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitate Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizatia care
implementeaza
proiectul
Activitatea Solicitantul
pregatitoare
1: Organizarea
activitatii
manageriale
Subactivitatile
1.1., 1.2., 1.3.,
1.4.
Activitatea de Solicitantul
executie 1:
Organizarea
activitatii
manageriale
Subactivitatile
1.5., 1.6., 1.7.
Activitatea Solicitantul
pregatitoare Grupul de
2: Contactare initiativa
si dialog
permanent cu
grupurile tinta
Subactivitatile
2.1., 2.2., 2.3.,
2.5.
Activitatea de Solicitantul
executie 2: Grupul de
Contactare si initiativa
dialog
permanent cu
grupurile tinta
Subactivitatea
2.4.
Activitatea de Solicitantul
executie 2: Grupul de
Contactare si initiativa
dialog
permanent cu
grupurile tinta
Subactivitatea
2.6.

20
Activitatea Solicitantul
pregatitoare
3: Elaborarea
studiilor si a
proiectului
tehnic si
obtinerea
tuturor
avizelor
necesare
lucrarii de
reabilitare
Subactivitatile
3.1., 3.2., 3.3.
Activitatea de Solicitantul
executie 3: Subcontractant
Elaborarea
studiilor si a
proiectului
tehnic si
obtinerea
tuturor
avizelor
necesare
lucrarii de
reabilitare
Subactivitatile
3.4., 3.5.
Activitatea Solicitantul
pregatitoare Grupul de initiativa
4: Elaborarea
caietelor de
sarcini pentru
selectarea unui
antreprenor
pentru
lucrarile
prevazute in
proiect
Subactivitatile
4.1., 4.2., 4.3.
Activitatea de Solicitantul
executie 4: Grupul de initiativa
Elaborarea
caietelor de
sarcini pentru
selectarea unui
antreprenor
pentru
lucrarile
prevazute in
proiect
Subactivitatile
4.1., 4.2., 4.3.
21
Activitatea Solicitantul
pregatitoare
5: Organizarea
actiunii de
achizitii
publice de
lucrari
Subactivitatile
5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5., 5.6.,
5.7.
Activitatea de Solicitantul
executie 5:
Organizarea
actiunii de
achizitii
publice de
lucrari
Subactivitatile
5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5., 5.6.,
5.7.
Activitatea Subcontractantul
pregatitoare Solicitantul
6: Executia Grupul de initiativa
propriu-zisa a
lucrarilor de
reabilitare a
drumului
Subactivitatile
6.1., 6.2., 6.3.
Activitatea de Subcontractantul
executie 6: Solicitantul
Executia Grupul de initiativa
propriu-zisa a
lucrarilor de
reabilitare a
drumului
Subactivitatile
6.4., 6.5., 6.6.,
6.7.
Activitatea de Subcontractantul
executie 6: Solicitantul
Executia Grupul de initiativa
propriu-zisa a
lucrarilor de
reabilitare a
drumului
Subactivitatea
6.8.

22
Activitatea Solicitantul
pregatitoare Grupul de initiativa
7: Evaluarea si
raportarea
privind
implementarea
proiectului
Subactivitatile
7.1., 7.4.
Activitatea de Solicitantul
executie 7: Grupul de initiativa
Evaluarea si
raportarea
privind
implementarea
proiectului
Subactivitatile
7.2., 7.3.
Activitatea de Solicitantul
executie 7: Grupul de initiativa
Evaluarea si
raportarea
privind
implementarea
proiectului
Subactivitatile
7.5., 7.6.
Activitatea de Solicitantul
executie 7: Grupul de initiativa
Evaluarea si
raportarea
privind
implementarea
proiectului
Subactivitatile
7.7., 7.8.
Activitatea Solicitantul
pregatitoare Grupul de initiativa
8: Program de
instruire a
membrilor
comunitatii de
rudari ce vor fi
angajati pentru
lucrarile de
reabilitare
Subactivitatile
8.1., 8.2., 8.3.

23
Activitatea de Subcontractant
executie 8: Solicitantul
Program de Grupul de initiativa
instruire a
membrilor
comunitatii de
rudari ce vor fi
angajati pentru
lucrarile de
reabilitare
Subactivitatile
8.4., 8.5.
Activitatea Subcontractant
pregatitoare Solicitantul
9: Receptia Grupul de initiativa
lucrarilor
Subactivitatile
9.1.
Activitatea de Subcontractant
executie 9: Solicitantul
Receptia Grupul de initiativa
lucrarilor
Subactivitatile
9.2., 9.3.
Activitatea Solicitantul
pregatitoare
10: Grupul de initiativa
Diseminarea
rezultatelor
proiectului
Subactivitatea
10.1.
Activitatea de Solicitantul
executie 10: Grupul de initiativa
Diseminarea
rezultatelor
proiectului
Subactivitatile
10.2., 10.3.
Activitatea de Solicitantul
executie 10: Grupul de initiativa
Diseminarea
rezultatelor
proiectului
Subactivitatea
10.4.
Activitatea de Solicitantul
executie 10: Grupul de initiativa
Diseminarea
rezultatelor
proiectului
Subactivitatea
10.5.

24
Activitatea Subcontractant
pregatitoare Solicitantul
11: Audit
intern Grupul de initiativa
Subactivitatile
11.1., 11.2.
Activitatea de Subcontractant
executie 11: Solicitantul
Audit intern Grupul de initiativa
Subactivitatile
11.3., 11.4.

1.7. Metodologia:
(a) metodologia de implementare
Metodele de implementare a proiectului sunt cele prevazute in managementul de
proiect, Practical Guide for ISPA, Phare and Sapard Programmes si in legislatia
romaneasca pentru realizarea lucrarilor de investitii (Ordinul 1013/873/2001 si
reglementarile de mediu si de calitate in constructii). Proiectul are asigurate:
- o documentatie completa si bine elaborata, respectiv: studiul de fezabilitate
(avizat de verificatori autorizati si aprobat de Consiliul Local), toate avizele
legale, documentatia economica, raportul la studiul de fezabilitate, strategia
de imbunatatire a situatiei romilor din zona in care se incadreaza proiectul,
graficul de realizare a proiectului, studiul preliminar de impact asupra
mediului, evaluarea clara a riscurilor;
- existenta unui parteneriat viabil cu comunitatea de romi – contract de
parteneriat asumat, recunoscut si semnat de ambele parti;
- plan de actiune clar, complet si coerent;
- estimarea realista si fezabila a duratei proiectului – 12 luni;
- stabilirea unor indicatori coerenti de masurare si cuantificarea activitatilor si
rezultatelor proiectului;
- fondurile de co-finantare asigurate (contributia primariei este de 10.394
euro, reprezentand 5,22% din totalul costurilor eligibile ale proiectului de
198.973 euro, iar valoarea fondurilor neramburasabile de la Uniunea
Europeana este de 188.579 euro, reprezentand 94,78%), solicitantul putand
acoperi eventualele goluri financiare pana la incasarea ratelor din proiect.
Intreaga documentatie a proiectului a fost elaborata de specialisti cu experienta,
atat in lucrari de infrastructura propriu-zisa, cat si in tehnica elaborarii de proiecte
cu finantare UE.
In ceea ce priveste indicatorii de monitorizare, acestia au fost clar definiti deoarece
se bazeaza pe experienta solicitantului:
- numar de beneficiari directi si indirecti – estimam peste 2.000 de persoane:
intreaga comunitate de romi din satul Romanii de sus-Salistea, comunitatea
satelor Romanii de sus, Romanii de jos, turisti, agenti economici, personalul
serviciilor publice descentralizate.
- cresterea calitatii vietii prin asigurarea unei facilitati vitale pentru populatie;
- locuri de munca nou create pe perioada de executie a proiectului – estimam
un numar de 80 de persoane
25
- cresterea valorii terenurilor in zona cu aproximativ 20 – 25%.
(b) Selectarea metodologiei de implementare
- obligativitatea impusa de UE ca pentru implementarea proiectelor cu
finantare Phare sa se respecte normele stabilite prin acquisul comunitar,
respectiv Practical Guide for ISPA, Phare and Sapard Programmes;
- obligativitatea impusa de legislatia romaneasca pentru respectarea
normelor de achizitii publice si de executie a lucrarilor de investitii in
infrastructura;
- experienta elaboratorilor proiectului in managementul de proiect in general
si in proiecte cu finantare UE in special.
(c) cum intentioneaza proiectul sa continue un proiect viitor al Programului
PHARE RO 2002/000 – 586.01.02 - 03 - Sprijin pentru Strategia Nationala
de Imbunatatire a Situatiei Romilor
Prin obiectivul propus, acest proiect continua proiectele anterioare de reabilitare a
infrastructurii locale, proiecte ale Primariei Horezu care s-au derulat in regie si cu
finantare proprie.
Dupa finalizare, noul drum va fi inclus in sistemul rutier general al orasului.
De asemenea, proiectele viitoare privind imbunatatirea situatiei romilor vor
continua proiectul de fata pana la finalizarea intregii infrastructuri locale. In acest
caz, avem in vedere incheierea de noi parteneriale dupa cum urmeaza:

PROPUNERI DOMENIU/SECTOR

PROPUNEREA 1 Mica infrastructura


Reabilitarea infrastructurii interioare a catunului Salistea
(consolidarea strazilor Scarisoara si Catunului prin pietruire si
asfaltare, canalizari laterale ale apelor pluviale si a paraielor,
refacerea podetelor).
PROPUNEREA 2 Mica infrastructura
Reabilitarea si extinderea spatiului Scolii generale cu clasele I – -constructii civile
IV si a Gradinitei Salistea, dotarea spatiilor cu mobilier si Dotari cu mobilier
material didactic, angajarea de personal didactic calificat, Educatie
initierea unui program de tip “Scoala parintilor” pentru
cuprinderea la cursuri a celor nestiutori de carte.- Aceasta
aplicatie a fost depusa la data de 28 martie 2005, se afla in faza
de evaluare si este rodul asocierii Primariei orasului Horezu cu
Consiliul Judetean Valcea si Inspectoratul Scolar Judetean
Valcea.- Aplicatia se inscrie in cadrul Programului PHARE 2003
– Acces la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate.
PROPUNEREA 3 Activitati aducatoare de
In domeniul infiintarii unei activitati aducatoare de venituri, ne venituri
propunem constructia si dotarea unui atelier pentru
confectionarea de mobilier traditional, cozi unelte, impletituri
alun si alte produse traditionale, precum si a unui sectii pentru
achizitionarea si ambalarea de fructe de padure si plante
medicinale.
PROPUNEREA 4
Constructia unui nou pod peste raul Ursani si reabilitarea Mica infrastructura
infrastructurii interioare a catunului Ursani unde locuieste o
comunitate de romi de 100 – 120 de persoane.
26
(d) proceduri de evaluare interna
Evaluarea proiectului se face, astfel:
1. Pe parcursul implementarii si la finalul sau;
2. Calitativa si cantitativa;
3. Efectuata de echipa manageriala autoevaluare si de un consultant
independent.
Se va evalua in special:
- derularea lucrarilor in timp cu semnalarea eventualelor intarzieri;
- calitatea lucrarilor;
- incadrarea cheltuielilor in bugetul planificat;
- asigurarea resurselor planificate;
- atingerea obiectivelor.
Masurile utilizate in evaluarea finala vor evidentia:
- eficienta (compararea resurselor asigurate cu rezultatele);
- gradul de realizare (daca s-au obtinut toate rezultatele planificate);
- economia (costul real fata de cel planificat);
- participarea (beneficiarii reali ai proiectului fata de cei avuti in vedere -
%);
- disponibilitatea (nivelul si calitatea serviciilor rezultate fata de
preliminari);
- constientizarea (numarul de grupuri tinta constienti de rezultatele
proiectului fata de previziuni - %);
- satisfacerea nevoilor (gradul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor fata de
previziuni - %);
- acceptabilitatea (beneficiarii satisfacuti de rezultate in comparatie cu cei
previzionati - %).

(e) nivelul de implicare si activitatea altor organizatii (parteneri sau altii) in


proiect
In proiect a fost implicata atat Primaria orasului Horezu, in calitate de solicitant,
cat si cei doi parteneri.
- Solicitantul este coordonatorul general si responsabil al implementarii intregului
proiect.
- Partenerul 1 - Grupul de initiativa al rudarilor este responsabil cu legatura intre
administratia publica locala si comunitatea de romi. Pe parcursul derularii
proiectului, Grupul de initiativa a capatat personalitate juridica, in prezent
actionand sub denumirea de Asociatia „Valeanu”, avand ca principal obiect de
activitare „Imbunatatirea situatiei romilor din satul Romanii de sus-Salistea”, cu
perspectiva de a se implica si in rezolvarea problemelor celorlalte 2 cominitati de
satele Ursani si Tanasesti;
- Partenerul 2 - AJOFM Valcea-ALOFM Horezu este responsabil cu programele
de formare si calificare profesionala a romilor ce vor fi angajati in executia
lucrarilor de constructie;
- Grupurile tinta, in special populatia de romi din zona, care vor urmari realizarea
lucrarilor si vor semnala fiecare deficienta sau intarziere.
27
Partenerii se vor implica, de asemenea, in activitati de consultanta interna, in
planificarea implementarii, in evaluarea si raportarea pe perioada implementarii,
in elaborarea caietelor de sarcini si organizarea licitatiilor propriu-zise, in
diseminarea rezultatelor si in elaborarea raportului final.

(f) justificarea rolului fiecarui partener


Partenerul 1 - Grupul de initiativa al rudarilor, isi justifica rolul prin aceea ca este
reprezentantul comunitatii de romi si cunoaste cel mai bine problemelor acestora.
Se bucura de autoritate in cadrul comunitatii prin mandatul de reprezentare in
relatia cu autoritatile publice locale, mandat oferit chiar de comunitate.
Partenerul 2 - AJOFM Valcea-ALOFM Horezu, isi justifica rolul in cadrul
proiectului prin insasi statutul sau de furnizor de instruire si calificare a fortei de
munca si combatere a somajului.
Alte idei si actiuni in parteneriate:
- Constructia unei capele si amenajarea unui cimitir in catunul Salistea –
Romanii de sus, avand in vedere faptul ca cimitirul actual a devenit neincapator
si se afla la o distanta de aproximativ 5 km de comunitate;
- Canalizarea raului Romani in zona cuprinsa intre podul de acces in
comunitate si podul Lungii si constructia unui dig de aparare pe toata lungimea
raului in vederea protectiei gospodariilor nou formate si a celor viitoare, precum
si amenajarea unei cai de acces la acestea.
Legatura dintre proiectele viitoare si cel prezent se va realiza prin mentinerea
unei bune colaborari dintre Primarie si comunitatea romilor din Romanii de Sus-
Salistea.

(g) echipa propusa pentru implementarea proiectului


- manager de proiect, pentru coordonarea activitatii echipei integrate si
responsabil pentru rezultatele finale ale proiectului;
- asistentul manager asigura partea de evidenta, comunicare, inregistrare;
- director tehnic, asigura experienta tehnica pentru monitorizarea realizarii din
punctul de vedere al termenelor, al calitatii si al performantelor tehnice ale
lucrarii;
- contabil/manager financiar asigura incadrarea lucrarilor in prevederile
bugetului, corectitudinea cheltuielilor si inregistrarea contabila a acestora;
- expert in achizitii publice, asigura respectarea procedurilor PHARE si a
prevederilor legale in ceea ce priveste achizitiile publice;
- responsabil comunicare si relatii cu presa – asista managerul de proiect in
relatiile cu presa si organizarea intalnirilor echipei manageraiale, echipei
integrate, grupul de initiativa si comunitatea de romi;
- consultant juridic, asigura legalitatea tuturor actiunilor din cadrul proiectului
si ofera asistenta de specialitate grupului de initiativa pentru a dobandi
personalitate juridica (a fost infiintata Asociatia Valeanu).

28
2. Rezultate preconizate

2.1. Impactul preconizat asupra grupurilor tinta:

(a) situatia grupurilor tinta


Aducerea drumului Romanii de jos – Romanii de sus – Romanii de Sus-
Salistea la un nivel decent de infrastructura a creat comunitatii de romi un acces
facil si civilizat catre lumea exterioara. S-au creat astfel conditii favorabile pentru
dezvoltarea unor legaturi durabile cu comunitatea de romi, ceea ce a devenit un
factor de prevenire a excluziunii sociale si a facilitat insertia sociala, culturala,
educativa si economica a acestui grup defavorizat.
In aceste conditii comunitatea de romi a putut initia si dezvolta relatiile cu
administratia publica locala. Comunitatea de romi a devinit un client interesat
al serviciilor oferite de aceasta, are un acces mai rapid la cabinetele de
documentare si de informare de
interes public, ia la cunostinta in timp util despre hotararile consiliului local si
ale executivului. De asemenea, parteneriatul initiat si contractat prin acest
proiect, a devenit punctul de pornire al unei colaborari durabile si eficiente, cu
respectarea principiilor democratice si a echitatii parteneriale.
Reabilitarea drumului creaza premize favorabile pentru intarirea legaturilor
cu unitatile de invatamant. Astfel, in viitor, va creste atat interesul pentru scoala
cat si posibilitatea frecventarii cursurilor scolare gimnaziale, liceeale si
profesionale de catre copiii de romi.
Un alt rezultat al acestui proiect este facilitarea accesul la piata muncii. In
timpul derularii proiectului, ca si pe perioada de intretinere (Legea nr.76/2002) a
investitiei, vor fi create noi locuri de munca in care vor fi angajati membri ai
comunitatii de romi. De asemenea in timpul derularii proiectului au inceput
cursurile de calificare in domeniul constructiilor la care s-au inscris un numar de
18 cursanti de etnie roma din satul Romanii de sus-Salistea.
Accesul la pietele de desfacere va fi mult usurat, astfel incat romii isi vor
putea valorifica mai usor produsele rezultate din activitatile lor traditionale.
Accesul la serviciile de sanatate se va imbunatati pentru ca odata angajati,
romii vor beneficia de asigurarile de sanatate si pentru ca se creeaza conditii
favorabile de acces al medicilor, asistentilor sociali, salvarii si altor servicii
sanitare catre comunitatea de romi.

(b) capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta sau ale partenerilor
Prin participarea activa in toate fazele de initiere, executie si finalizare a
proiectului, comunitatea de romi si-a imbunatatit in primul rand capacitatea de a
lucra intr-un cadru strict reglementat. Romii au invatat si vor invata sa-si
gestioneze timpul si bugetul propriu, cat si pe cel al comunitatii.
Un alt aspect al implicarii directe a comunitatii de romi, este realizarea unei
selectii din randul fortei de munca active a celor mai priceputi, stimuland
competitivitatea.
29
Romii au dobandit experienta in identificarea de solutii adecvate de rezolvare
a problemelor si de punere eficienta in practica a acestora, in folosul
colectivitatii. Avand in vedere ca acest proiect este primul in care populatia de
romi participa, de la identificarea problemei reale a comunitatii lor, pana la
materializarea proiectului si a beneficiilor, locuitorii incep sa-si dezvolte
capacitatea de a lua o decizie, de a gasi o solutie, fapt care inaintea derularii
proiectului nu era constientizat (a se vedea noile propuneri de parteneriate
prezentate mai sus).
Cu ocazia intalnirilor periodice organizate in randul comunitatii de rudari de
catre grupul de initiativa si a intalnirilor periodice cu reprezentantii administratiei
publice locale, aceste capacitati incep sa le coordoneze activitatea, ei invatand sa
organizeze o intalnire, sa stabileasca o prioritate, sa respecte opinia celuilalt, sa se
adreseze unei institutii cu o problema clara.
De asemenea, venind in contact in fazele de executie cu diverse categorii de
muncitori calificati, cel putin la nivel ocupational, inteleg ca lipsa unei forte de
munca cu un anume grad de calificare, le limiteaza accesul la piata moderna a
muncii, iar la nivelul generatiei de varsta scolara si tinere le impune o conduita de
respect pentru scolarizare.
Colaborarea cu administratia publica locala si alte institutii implicate direct
sau indirect in proiect le dezvolta respectul pentru munca si nu vor mai refuza
ofertele facute de AJOFM Valcea, asa cum s-a mai intamplat.

2.2. Rezultate estimate ale proiectului:

Rezultatele realizarii proiectului sunt atat directe cat si indirecte.


Rezultatele directe sunt:
- Reabilitarea drumului de acces ce leaga satul Romanii de sus-Salistea de
satele Romanii de Sus, Romanii de Jos si de orasul Horezu de care va
beneficia un numar de circa 740 locuitori romi, un numar de circa 1000
locuitori ai satelor mentionate, administratia publica locala, serviciile publice.
- Reabilitarea drumului mentionat va permite accesul rapid si facil al populatiei
de romi din satul Romanii de sus-Salistea catre centrul administrativ al
orasului, catre toate utilitatile oferite de acesta; accesul rapid si facil al
reprezentantilor administratiei publice locale catre catun; accesul rapid si facil
serviciilor publice specializate catre populatia din zona (salvare, pompieri,
asistenta sociala).
- Finalizarea acestui drum va permite Primariei orasului Horezu sa reabiliteze,
si sa modernizeze ulterior si drumurile colaterale, astfel incat sa asigure un
acces civilizat a locuitorilor rromi catre drumul principal.
- Reabilitarea drumului va permite continuarea investitiilor in infrastructura
locala, astfel incat comunitatea de romi sa ajunga sa beneficieze de apa
curenta, canalizare.
Dintre rezultatele indirecte mentionam:
- Cresterea valorii cladirilor si a terenurilor din zona adiacenta drumului
reabilitat prin aparitia acestei facilitati esentiale pentru viata populatiei rome;

30
- Imbunatatirea aspectului general al zonei ceea ce va atrage cresterea
numarului de turisti, stimuland astfel activitatea comerciala traditionala a
romilor – rudari. Turistii, care tranziteaza in numar tot mai mare zona, vor
deveni in acest context promotorii unei imagini pozitive a comunitatii de
rudari si a produselor lor traditionale (obiecte de uz casnic si gospodaresc din
lemn cioplit, cosuri de nuiele, maturi);
- Ridicarea nivelului de constientizare a propriei valori umane si sociale a
populatiei rome din zona, care va percepe ca se fac eforturi considerabile
pentru integrare si reintegrare sociala si ca poate beneficia si ea de conditiile
minime pentru un trai decent, macar la inceputul mileniului III;
- La nivelul grupurilor tinta si al Primariei Horezu, ca administrator ulterior al
drumului, proiectul va avea ca rezultat si cresterea informarii lor asupra know-
how – ului european de management in intretinerea drumurilor, pregatind
astfel conformitatea activitatii interne cu standardele europene in domeniu, in
conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare;
- La nivelul intregii comunitati din orasul Horezu, proiectul are ca rezultat
constientizarea acesteia asupra actiunii de combatere a excluziunii sociale a
grupurilor defavorizate, prin mediatizarea care promoveaza comunitatea de
romi din Romanii de sus-Salistea si din imprejurimi,
- La nivelul grupurilor tinta – romii – rezultatul indirect este reabilitarea
imaginii de sine a colectivului de romii si a fiecarui membru in parte si
pozitivarea imaginii publice a populatiei.
- La nivelul mass-mediei, proiectul, a atras si atrage, interesul presei care poate
exemplifica si mediatiza efortul comunitatii de romi din satul Romanii de sus-
Saliste ca o cale de urmat si pentru alte comunitati de aceeasi conditie sociala.

2.3. Efecte multiplicatoare:

Contributia in cazul prezentului proiect este atat in bani numerar (atat din
partea Uniunii Europene, cat si din partea Primariei) cat si in natura – munca
voluntara depusa de membri comunitatii de romi la executia lucrarilor de
constructie si a membrilor grupului de initiativa la implementarea proiectului.
Pe de o parte, obligatia de co-finantare din partea primariei va avea un
efect pozitiv, deoarece, obligand-o sa-si prevada fonduri in numerar pentru cota
sa de co-finantare, isi va prevedea fonduri suficiente pentru a acoperi in avans
unele cheltuieli pana la incasarea fondurilor Phare, asigurand astfel continuitatea
executiei lucrarilor si deci respectarea termenului contractual.
Pe de alta parte, experienta castigata prin derularea acestui proiect va
permite extinderea in viitor a acestui gen de investitii si la alte zone, catune de
romi administrate de Primaria Horezu, aflate in aceeasi situatie inadmisibila,
fortand autoritatile locale sa aloce fonduri in acest sens sau sa caute solutii
similare de atragere de fonduri externe sau sponsorizari si sa realizeze lucrarile in
acelasi parteneriat ca prezentul proiect.
Rezultatele pozitive ale prezentului proiect vor determina grupurile
tinta similare din alte zone aflate in aceeasi situatie sa faca presiuni asupra

31
autoritatilor locale sa ia in considerare si zona lor, obligandu-le astfel sa
gaseasca solutii de satisfacere a acestor necesitati vitale.
Populatia de romi din Romanii de Sus-Salistea, adusa in centrul de interes
al comunitatii horezene prin acest proiect, stimuleaza si alte grupuri vulnerabile,
asa cum este populatia de romi din satul Ursani (24 gospodarii cu 110 locuitori),
care se afla si in relatii de rudenie cu cea din Saliste (tineri din Saliste casatoriti
in Ursani si invers), sa se mobilizeze in realizarea unui proiect similar, avand in
vedere ca si acestia din urma se confrunta cu aceleasi probleme.
Dezvoltandu-se capacitati manageriale si tehnice, in randul populatiei de
romi, apare oportunitatea identificarii in viitor, de-a lungul drumului modernizat,
a unui teren care sa fie destinat desfacerii de produse traditionale si a fructelor de
padure (afine, zmeura, precum si ciuperci, alune) si organizarea unui sediu tip
«Casa rudarului».
Expunandu-si toate problemele cu care se confrunta, pentru a stabili
problema prioritara reflectata in acest proiect, populatia de rudari aduce in
actualitate, atat pentru
ei, cat si pentru administratia publica locala, necesitatea constituirii si a altor
parteneriate echitabile, solide si de durata in vederea rezolvarii in viitor a
problemelor lor.
Tot ca un efect multiplicator este si intarirea colaborarii la nivel de grup,
familie, institutie si comunitate, printr-o relatie permanenta de feed-back.
Proiectul va contribui prin efectele sale la marirea competitivitatii activitatii
socio - economice locale prin diminuarea somajului, aparitia de agenti
economici platitori de impozite, cresterea interesului turistic pentru zona, deci
castiguri suplimentare pentru aceasta activitate.
Experienta Primariei Horezu in acest proiect se poate extinde si la alte
localitati din judet, care vor constientiza ca exista oportunitati reale de a gasi
solutii de finantare, altele decat cele de la bugetele locale, total insuficiente
pentru rezolvarea unor probleme ale comunitatilor de romi. Trebuie insa ca
acestea sa invete sa elaboreze proiecte eligibile si sa profite de oportunitatile
create de Guvern si de Uniunea Europena in acest sens.

2.4. Sustenabilitatea pe termen scurt si lung:

(a) aspectul financiar


O data modernizat, drumul mentionat va intra in administrarea si exploatarea
Primariei Horezu. Exploatarea si intretinerea drumului se va finanta din bugetul
local.
Administratia publica locala avea prevazut in Bugetul local detaliat la venituri
pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli
si subcapitole pe anul 2004 la cap. Transporturi si comunicatii, subcap. Drumuri
si poduri, suma de 450.000 mii lei: in buget pe anul 2005, la acelasi capitol, suma
de 1.000.000 mii lei, iar ca estimari pe anii urmatori, astfel: pentru anul 2006
suma de 1.500.760 mii lei, pentru anul 2007 suma de 1.515.782 mii lei si pentru
anul 2008 suma de 1.526.089 mii lei. Ori cu aceste sume nu ar fi fost posibila

32
reabilitarea acestui drum, care numai pentru lucrari in bugetul proiectului sunt
prevazuti a se cheltui peste 164.000 euro, reprezentand aproape 6 miliarde de lei.
Avand la dispozitie Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, art.78, lit. a, pentru perioada
sezonului rece, 01 noiembrie – 31 martie, administratia publica locala stabileste
in planul de actiuni, activitati cu specific de intretinere a drumurilor, inclusiv
drumul Romanii de Jos – Romanii de Sus – Romanii de sus-Saliste la care
foloseste forta de munca din randul populatiei de romi. In anul 2003, luna martie,
ca o actiune de stimulare a fortei de munca feminine, Primaria orasului Horezu a
angajat pe o perioada de o luna si o femeie din Saliste, din totalul de 35 de femei
angajate.In anul 2004, numarul acestora a fost mai mare, iar in anul 2005, au fost
angajati 8 muncitori de etnie roma. Pe perioada aprilie – octombrie ( perioada de
dezghet, ploi abundente). Primaria orasului Horezu, are ca instrument Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin prevederile careia, beneficiarii
de ajutor social, persoane apte de munca, au obligatia de a efectua munca in
folosul comunitatii. Aceasta, ofera posibilitatea, ca in planul de lucrari lunar
stabilit de primarie sa fie prevazute si actiuni de intretinere a drumului
modernizat.
Preliminar realizarii acestui proiect, Primaria a facut o investigatie in randul
grupurilor tinta sus amintite, care si-au dat acordul pentru realizarea acestei
investitii.
Proiectul creeaza premizele dezvoltarii economice in zona (agroturism) ceea
ce inseamna noi platitori de impozite ce vor duce la cresteri ale bugetului local,
aceasta permitand Primariei sa finanteze noi investitii sau actiuni sociale de care
vor beneficia indirect grupurile tinta din zona.
De asemenea, dupa terminarea lucrarilor de modernizare, comunitatea de
rudari s-a angajat sa-si stabileasca grupuri de intretinere a drumului care sa
actioneze lunar, in regim de voluntariat, prin rotatie, si in paralel cu activitatile
primariei.

(b) nivelul institutional


Primaria orasului Horezu realizeaza pentru prima data un proiect in
parteneriat cu comunitatea de romi, astfel incat, in premiera, institutia intelege
rolul unei colaborari in rezolvarea problemelor acestei comunitati, care de
asemenea este pentru prima data in aceasta situatie. Astfel, intre cei doi factori
interesati se creeaza o relatie de feed-back. Dupa finalizarea prezentului proiect,
parteneriatul creat va continua sa functioneze pentru intretinerea drumului si
pentru realizarea unor noi proiecte.
Deoarece Primaria Horezu are angajati specializati in intretinerea si
exploatarea drumurilor, preluarea noului drum si exploatarea lui in continuare nu
ridica nici o problema, fiind asigurata durabilitatea proiectului pe durata de viata
a materialelor utilizate (circa 10 ani).
Conform art.4, punctul (2) din Legea nr.129/1998, drumul Romanii de Jos –
Romanii de Sus – Romanii de sus-Salistea, la data inchiderii proiectului, revine
administratiei publice locale, care are si isi asuma obligatia intretinerii lui

33
impreuna cu grupurile de intretinere mentionate la lit.(a) si mentinand o stransa
colaborare cu comunitatea de romi.
Proiectul va permite specialistilor implicati in managementul sau sa capete
experienta pentru a aborda in viitor si alte proiecte cu finantare de la
Uniunea Europeana.

(c) la nivelul politicilor


In sensul aplicarii Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor aprobata prin
H.G. nr. 430/2001 si Planului National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii
Sociale aprobat prin
H.G. nr.829/2002, Primaria orasului Horezu face pasi modesti, deschizand
drumul populatiei de romi, care pana in momentul discutat s-a confruntat cu un o
lipsa acuta de oportunitati, astfel incat beneficiarii directi nu mai sunt doar clienti
ai autoritatilor, ci devin parteneri .La nivel judetean functioneaza Comisia
Judeteana Anti- Saracie si Prevenirea Marginalizarii Sociale, in cadrul careia,
Primaria orasului Horezu are un asistent social ca reprezentant.
Se trece de la identificare la preventie ca modalitate de creare a consensului si
de obtinere a suportului colectiv pentru decizii si pentru identificarea, impreuna,
a noi solutii de crestere a eficientei utilizarii resurselor publice complementare cu
identificarea si mobilizarea unor noi resurse comunitare.
Primaria, prin serviciile de specialitate (compartiment de asistenta sociala), in
colaborare cu grupul de initiativa, in urma monitorizarii problemelor comunitatii
de romi, va analiza oportunitatile identificate si va evalua anual gradul de
implementare a lor.
Creste capacitatea la nivel de administratie de a dezvolta programe sociale,
centrate pe suportul participativ al segmentelor de populatie vulnerabile. Astfel,
de la stadiul in care problemele grave s-au acumulat, iar eforturile financiare,
adesea apreciabile, au avut o eficienta mai degraba modesta, se trece la o
dezvoltare a capacitatii de preevaluare, pentru a evita adoptarea unor programe
ineficiente.
Se trece de la o politica pasiva la una activa, adica de la centrarea
redistribuirii resurselor financiare (ajutoare sociale, alocatii), la crearea unor noi
oportunitati care sa-i implice activ in rezolvarea propriilor probleme.
In randul populatiei de romi se creeaza noi conduite in ceea ce priveste
punerea in ordine a actelor de identitate ca sa poata beneficia de efectul politicilor
sociale, respectul fata de lege si fata de bunurile comune realizate si cu
implicarea lor directa.
Efortul financiar intern pentru sustinerea politicii sociale fiind insuficient
(buget local, buget de stat), administratia publica locala descopera necesitatea si
posibilitatea accesarii unor programe cu finantare externa.

34