Sunteți pe pagina 1din 1

Deșteptarea României

de Vasile Alecsandri

Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare,


Îndrumări pentru memorarea și recitarea
N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce s-nalță pân' la ceruri din a lumei deșteptare, unei poezii
Ca o lungă salutare
Cătr-un falnic viitor?

Nu simțiti inima voastră că tresare și se bate? 1. Să nu înveți poezia pe fragmente prea mici.
Nu simțiți peptul vostru un dor sfânt și românesc 2. Trebuie să înveți poezia, când este posibil,
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate înainte de ziua în care vei fi ascultat.
Ce pătrunde și răzbate 3. Citește poezia de două ori- nu mai mult!- însă
Orice suflet omenesc? cu voce tare.
4. Fă o pauză de câteva minute.
Iată!
. lumea se deșteaptă din adânca-i letargie!
5. Repetă, din memorie, întreaga poezie. N-ai să
Ea pășește cu pas mare cătr-un țel de mult dorit.
poți, va trebui să apelezi mereu la text. Repetă
Ah! treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie!
Sculați toți cu bărbăție, de două-trei ori, pe fragmente (strofe).
Ziua vieței a sosit! 6. Seara, înainte de culcare, și dimineața, înainte
de plecare, repetă din nou.
Libertatea-n fața lumei a aprins un mândru soare,
Ș-acum neamurile toate cătră dânsul ațintesc
Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare
Se cerc vesel ca să zboare
Cătră soarele ceresc!
Atenție!
Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire? Nu te apuca de învățat dacă nu înțelegi toate
Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator? cuvintele textului. Utilizează dicționare explicative
Numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrățire,
pentru a înțelege sensul contextual al tuturor
La obșteasca fericire,
La obștescul viitor? cuvintelor necunoscute.

-falnic= mândru;
Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!
C-orice dor de libertate a perit, s-a stins din voi? - letargie= apatie, indiferență;
Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie
Și la caru-i de trufie - obștească=colectivă, comună; aparține tuturor.
Să ne-njuge ea pe noi?

Hai, copii de-același sânge! hai cu toți într-o unire


Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.
Pas, români! lumea ne vede ... Pentru-a Patriei iubire,
Pentru-a mamei desrobire Atenție!
Viața noastră să jertfim!
Recitarea unei poezii cere: claritate, exprimare
Fericit acel ce calcă tirania sub picioare! vie, puternică, modularea vocii (în funcție de conținut și
Care vede-n a lui țară libertatea renviind, de atmosfera poeziei), respectarea semnelor de
Fericit, măreț acela care sub un falnic soare punctuație.
Pentru patria sa moare,
Nemurire moștenind.