Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURĂ PROIECT

Studiu al mediului

1. Din punct de vedere al potențialului turistic natural și antropic


2. Din punct de vedere demografic (se analizeaza populația din zona,repartiția populației,
dinamismul populației)
3. Din punct de vedere al contextului economic : importanța relativă a sectoarelor de
activitate, identificarea întreprindelor și starea lor de sănătate (cunoașterea dinamismului
zonei- ce fac localnici? Cum se implică ei?)
a. Descrieți infrastructura și sectoarele de activitate publice : rețea rutieră, căi ferate,
linii aeriete,etc + cum faci accesul la zona respectivă
b. Din punct de vedere al activității și prod. Turistice (fără cazare)
c. Aceste activități să fie poli de atracție a zonei – ex: daca există activități de animație
și dacă există activități de turism în zonă care nu sunt incluse în ofertă
4. Definirea produsului hotelier – nume produs hotelier + justificarea acestuia+ descriere dpdv
al numărului de persoane care sunt implicate în desfășurarea activității
a. Det. Segmentulkui de clientelă spre care v-ați orientat
b. Tipul de hotel ales
i. Un hotel nou / Un hotel renovat
ii. Ce categorie
iii. Ce capacitate
c. Starea generala a clădirii (arhitectură,decor) – se mai numește ambalaj prod. Turistic
d. Despre dotări și servicii conexe
e. Despre personalul necesar și de realizat organigrama
5. Estimați bug. De invest. Respectând cerințele din ord. 65/2013 cu modif. Din od 1179/2018
6. Realizați o analiză swat în care să specificați pct. tari,slabe,aport și amenințări cu privire la
proiectul de investiție
7. Starea de securitate a zonei

Oferta și concurența

1. Care sunt hotelurile din zona? (Descriere + poze)


a. Analiză nr hoteluri
b. Repartitie pe categorii
c. Amplasare
d. Scop
e. Mărime
f. Nivel confort
g. Vechime
2. Aici s-au realizat alte f de cazare : ex pensiuni diverse,zone de cort,vile turistice,etc
(Descriere + poze)
3. Cererea și clientela
a. Se analizează clientul prin intermediul unui chestionar (15 întrebări) – nu se aplică
chestionarul!
b. Aspecte cantitative
i. Nr de turiști și origine geografică
ii. Forma de cazare pe care și-o ales turiști
iii. Durata medie a șederii
iv. Frecvența sejururilor
c. Aspecte calitative
i. Structura clientelei (vârstă,venituri..)
ii. Forma de turism practicată (de afaceri,relazare,azil,sănătate)
iii. Mijlocul de transport folosit
iv. Cale de acces la produsul hotelier