Sunteți pe pagina 1din 2

POVESTEA SFÂNTULUI NICOLAE

Este iarnă. Afară este ger, dar copiilor nu le pasă. În căsuță este cald și bine, patul este pregătit
pentru culcare, iar ghetuțele asteaptă cumin ți după u șă. Este vremea când Mo ș Nicolae vine la geamuri și
vede toți copiii care dorm și sunt cuminți. Atunci, Moșul lasă în ghetuțe daruri de tot felul, turtă dulce,
jucării și tot ce- și mai doresc copilașii cei cuminți.
Se spune că ar fi frate cu Moș Crăciun, dar, spre deosebire de acesta, Mo șul Nicolae nu se arată
niciodată și nimeni nu l-a văzut. Iar povestea darurilor puse în ghetu țe vine de demult și ne aminte ște
povestea adevărată și plină de tristețe și durere a celor trei fete sărmane.
Casa în care trăiau cele trei surori harnice și credincioase era mai mult decât săracă. Tatăl
plănuia să- și vândă fetele pentru a scăpa de blestemul sărăciei. Lacrimile și plânsul fetelor nu l-a
înduplecat pe tatăl cu inima de piatră.
Sfântul Nicolae a aflat de suferința fetelor și a strecorat tiptil în odaia acestora trei pungi cu
galbeni, care să alunge sărăcia și să aducă lini ște și bunăstare celor trei fete harnice și cumin ți. Una din
pungile cu bani s-ar fi oprit într-o gheată pusă la uscat lângă sobă. De atunci vine obiceiul de a lăsa
ghetuțele la ușă sau lângă sobă pentru daruri în seara de Mo ș Nicolae.
În schimbul darurilor, copiii trebuie să fie cuminți, să se roage, să- și iubească părin ții și să fie
miloși așa cum este Sfântul Nicolae, care îi mângâie și îi ajută pe cei necăji ți. Nuiaua simbolizează toiagul
Sfântului Nicolae. Copiii care primesc în ghetu țe o nuielu șă î și vor aduce aminte că au gre șit și se vor
îndrepta.
Se zice că Moșul Nicolae este un bătrân cu barba albă ca de omăt. Și poate Mo șul să aducă
ninsoarea bună pentru săniuță, doar scuturându- și barba albă. Și atunci mii de stelu țe argintii cad pe
pământ, acoperindu-l cu o plapumă albă și curată.

1. Când vine Moș Nicolae?


2. Care este povetea darurilor puse în ghetu țe?
3. Cum arată Moș Nicolae?
4. Câte alineate are textul? Transcrie al doilea alineat.
5. Câte enunțuri are al treilea alineat?
6. Subliniază în text cuvintele ce conțin grupuri de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
7. Desparte în silabe următoarele cuvinte: geamuri, daruri, ghetu țe, nuielu șă, ninsoare, argintii.
8. Notează cu V- vocalele și cu C- consoanele din următoarele cuvinte: bătrân, mângâie, părin ții, sfântul,
toiagul, vândă.
9. Alcătuiește propoziții în care să folose ști semnele de punctua ție învă țate: punct, semnul întrebării,
semnul exclamării, virgula, două puncte.
10. Scrie numărul de sunete și litere din următoarele cuvinte: ger, cald, bine, geamuri, ghetu țe, dorm,
turtă, dulce, doresc, cuminți.
11. Construiţi o propoziţie în care cuvântul galbeni să aibă alt înţeles decât cel din text.
.