Sunteți pe pagina 1din 5

Digitally signed by

ΑΔΑ: ΩΜ8Π4653Π4-ΚΓ4
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/439288/45151/3986/933
T AGENCY
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.04 11:16:32
EEST
Reason:

Ηµ/νία: 11/09/2018
Location: Athens

Ηµ/νία Έκδοσης 11/09/2018


Αθήνα, 2018

Αριθ. Πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/

Ταχ. Διεύθυνση : Γ. Σεπτεμβρίου 42 & ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Πολυτεχνείου
Τ.Κ. : 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες : Α-Α Μιζρακιάν
Τηλέφωνο : (210) 52.19.009
Φαξ : (210) 32. 26.549
Ηλ. Ταχ. : dpansm@culture.gr

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Έγκριση α) της εκμετάλλευσης ως λατομείου απόληψης φυσικών λίθων του χώρου ο οποίος
βρίσκεται σε θέση βόρεια - βορειοανατολικά του κυρίως έργου της γέφυρας Πλάκας,
επονομαζόμενη ως θέση “Παλαιομοχούστιο”, που προτείνεται και περιγράφεται αναλυτικά
στην «Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείου μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό,
για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου της γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα»
και β) της μελέτης με τίτλο «Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείου μικρής παραγωγής,
χωρίς εμπορικό σκοπό, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου της γέφυρας του
Αράχθου στην Πλάκα» στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση, Αναστήλωση,
Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα» στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν:


1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
2. Του ν. 2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης».
3. Του ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».

1
ΑΔΑ: ΩΜ8Π4653Π4-ΚΓ4

4. Του ν. 4512/2018 (Α’5) ΜΕΡΟΣ Β΄ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν.4514/2018 (Α΄14) και με το άρθρο 63 του
ν.4546/2018 (Α΄101).
5. Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Του π.δ. 132/2017 (Α’160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με την ανασύσταση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/ /6.10.2015 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./706/6.10.2015).
10. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό
49910/18.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 848) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

11. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό
Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β’1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 69 του ν. 4512/2018 και το αρ. 122 του ν.
4514/2018.

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:


1. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία
των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 (Β΄ 70)».
2. Την με αριθ. πρωτ. 22676/17.2.1971 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία «η επί του ποταμού
Αράχθου τοξωτή γέφυρα της Πλάκας, στην περιφέρεια της Κοινότητας Ραφταναίων, της επαρχίας
Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων, που κατασκευάστηκε το 1866, χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης χρήζον
ειδικής προστασίας, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και του μεγέθους της (ΦΕΚ 162/B’/2.3.1971).
3. Την με αριθ. πρωτ. 10061/934/12.7.1972 Υπουργική Απόφαση, με την οποία η γέφυρα της Πλάκας
κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 621/Β’/22.8.1972).
4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/229838/19444/2965/11.7.2016 Υπουργική Απόφαση,
με την οποία εγκρίθηκαν μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ οι προδιαγραφές και οι κατευθύνσεις για
την αποκατάσταση της γέφυρας με βάση τα τεύχη που υποβλήθηκαν στην ΔΠΑΝΣΜ με τίτλους «Τεύχος
1 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΝAΛΥΣΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΧΑΡΑΞΗ-
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» και «Τεύχος 2 - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ»
5. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/27131/2686/210/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση, με
την οποία εγκρίθηκαν μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ οι μελέτες του έργου «Στερέωση,
Αποκατάσταση και ανάδειξη Γέφυρας της Πλάκας στον ποταμό Άραχθο, Ν. Ιωαννίνων».
6. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 51 «Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων
και φυσικών λίθων» του ν. 4512/2018 (Α’5).
7. Την «Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείου μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό, για την
αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου της γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα».

2
ΑΔΑ: ΩΜ8Π4653Π4-ΚΓ4

8. Το ΦΕΚ 49/Δ/12.2.2009 του Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών
όγκων των Τζζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), … και ίδρυση Φορέα Διαχείρησης της.» και ιδιαιτέρως
την υποπερίπτωση 21 της περίπτωσης β, της παραγράφου Γ του άρθρου 3.
9. Την με αριθμό ΔΑΕΕ/1275/Φ. ΗΠΕΙΡΟΥ/31.7.2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΒΠ465ΧΘΞ-250) ΚΥΑ των Υπουργών
Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξαίρεση
από την Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορέματος, …, Περιφέρειας Ηπείρου.»

Και επειδή:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του ν. 4512/2018 (Α’5) «Εκμετάλλευση λατομείων
βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων», με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, η εκμετάλλευση λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς σκοπούς, των
οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές και συμβάσεις
απαιτείται η χρήση υλικών ίδιας ή συμβατής προέλευσης της αρχικής κατασκευής.
2. Τα εξορυσσόμενα υλικά από το προς αδειοδότηση λατομικό χώρο που περιγράφεται στην «Ειδική
Μελέτη εκμετάλλευσης λατομείου μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό, για την αποκατάσταση και
ανάδειξη του μνημείου της γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα», θα προορίζονται αποκλειστικά για την
αποκατάσταση και την ανάδειξη του μνημείου της γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα, για το οποίο σύμφωνα
με τις διεθνείς αρχές και συμβάσεις απαιτείται η χρήση υλικών ίδιας ή συμβατής προέλευσης με την
αρχική κατασκευή.
3. Το προτεινόμενο προς αδειοδότηση λατομείο είναι στην ίδια γεωγραφική περιοχή από την οποία
σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες είχε ληφθεί το υλικό για την κατασκευή του καταρρεύσαντος μνημείου
της γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα, άρα μπορεί να θεωρηθεί ότι το υπόψη υλικό είναι το πλέον
κατάλληλο για τις εργασίες της αποκατάστασης. Επιπροσθέτως δεν υπάρχουν άλλα γειτονικά λατομεία
που να παράγουν το κατάλληλο υλικό για τις εργασίες της εν λόγω αποκατάστασης.
4. Το είδος του υλικού που θα εξορυχθεί θα είναι φυσικοί λίθοι συνολικού όγκου περί τα 500m3,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης
του μνημείου της γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα, Π.Ε. Ιωαννίνων.
5. Ο χρόνος λειτουργίας του λατομείου θα είναι ίδιος με τη διάρκεια της σύμβασης, για την υλοποίηση του
έργου και τυχόν παράτασης αυτής.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την εκμετάλλευση ως λατομείου απόληψης φυσικών λίθων του χώρου ο οποίος βρίσκεται σε
θέση βόρεια - βορειοανατολικά του κυρίως έργου της γέφυρας Πλάκας, επονομαζόμενη ως θέση
“Παλαιομοχούστιο”, που προτείνεται και περιγράφεται αναλυτικά στην «Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης
λατομείου μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου
της γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα».
2. Ορίζουμε το χρόνο λειτουργίας του υπόψη λατομείου ίδιο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου της γέφυρας Πλάκας, και τυχόν
παράτασης αυτής.
3. Εγκρίνουμε τη συνημμένη και ταυτάριθμη της απόφασής μας αυτής, «Ειδική Μελέτη εκμετάλλευσης
λατομείου μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικό σκοπό, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου

3
ΑΔΑ: ΩΜ8Π4653Π4-ΚΓ4

της γέφυρας του Αράχθου στην Πλάκα» στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση,
Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα.
4. Εγκρίνουμε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και των μέτρων για
την αποκατάσταση του υπόψη χώρου του λατομείου, που περιγράφονται στην ως άνω ειδική μελέτη η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Ορίζουμε σε 5000,00 € το ύψος της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει να εκδώσει ο ανάδοχος προς
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Ορίζουμε σε 1982 €/έτος το ύψος των παγίων μισθωμάτων του λατομείου, με βάση το άρθρο 45, §4 α ,
του ν.4512/2018.
7. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει επαναπλήρωση των κοιλοτήτων εκσκαφής με υλικά που δεν θα
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου και με εδαφικό ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας ώστε
αφενός να επανέλθει η επαναφορά του φυσικού αναγλύφου κατά το δυνατόν στην πρότερα κατάσταση
και αφετέρου να διασφαλιστεί η φυσική αναχλόαση.
8. Κατά τα λοιπά, η οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη της εξορυκτικής δραστηριότητας, τα μέτρα
ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων και περιοίκων, η προστασία της επιφάνειας και του
περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης του λατομείου, θα διέπονται
από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Ο Υπουργός Η Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γεώργιος Σταθάκης Μυρσίνη Ζορμπά

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών


Μεσογείων 119, 101 92 – Αθήνα

2. Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών


Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
Ανδριανουπόλεως 24, 551 33 – Καλαμαριά

3. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης


Πατησίων 147, 104 31– Αθήνα

4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων


Πλ. Καρύτση 12, 105 61 – Αθήνα

5. ΥΝΜΤE Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας


Ασωπίου 9, 454 44 – Ιωάννινα

6. Περιφέρεια Ηπείρου
(Υπόψη Περιφερειάρχη κ. Α. Καχριμάνη)
Διοικητήριο, πλατεία Πύρρου 1
452 21 – Ιωάννινα
periferiarxis@php.gov.gr

7. Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


(Υπόψη Δημάρχου κ. Ιωάννη Σεντελέ)
Πράμαντα Ιωαννίνων, 440 01 - Ιωάννινα
isenteles@yahoo.gr
4
ΑΔΑ: ΩΜ8Π4653Π4-ΚΓ4

8. κ. Μανώλη Κορρέ
Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής
mankor@otenet.gr

9. ΕΜΠ κ. Δ. Καλιαμπάκο
Αν. Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής
dkal@central.ntua.gr

10. ΕΜΠ – κ. Ε Μαίστρου


elmais@central.ntua.gr

11. ΕΜΠ – κ. Μωροπούλου


amoropul@central.ntua.gr

12. Υπουργείο ΥΠΟΜΕ


Υπόψη Γεν. Γραμματέα κ. Δέδε
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 156 69 – Παπάγου

13 Υπουργείο ΥΠΟΜΕ
Υπόψη κ. Τασιόπουλου Δημήτρη
Λ. Αλεξάνδρας 19, 114 73 – Αθήνα

14. ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου


Υπόψη κ. Σμύρη Γεώργιου
Αραβαντινού 6-8, 454 44 – Ιωάννινα
gsmyri@tee.gr

15. TEE Ηπείρου


κ. Παπαβρανούσης Χρήστος
papavchris@gmail.com